Rekordlave fødselstall. Likevel vokser Oslo igjen.

Oslo vokste med over 9000 innbyggere i fjor. Men fødselstallene var de laveste siden 2003.

Det er ingen tegn til at Oslo skal bli en øde by med det første.

Det er lenge siden Oslo kunne kalle seg Europas raskest voksende hovedstad. Men pandemi-årene der folketallet faktisk gikk ned enkelte kvartaler, er nå historie.

For ett år siden passerte Oslo omsider 700.000 innbyggere. Og i dag legger SSB frem rykende ferske tall for hele 2023: De viser at det ble 9210 flere Osloborgere i fjor. Det vil si at veksten er tilbake på «gammelt godt nivå».

Økningen er omtrent som de fleste årene det siste tiåret. I 2021 var tallet helt nede på 2817 personer.

Flere flytter inn enn ut

Så hva er det som gjør at folkeveksten har gjort et kraftig hopp? Det som gjorde at veksten stanset opp under koronaen, var blant annet den rekordhøye utflyttingen.

I 2021 pakket nesten 40.000 Oslo-borgere flyttelasset og dro over bygrensen. Året etter talte utflytterne bare drøyt 32 000. Og etter flere år med minus i flytteregnskapet, er vi igjen på pluss-siden. Da er også flytting fra utlandet medregnet.

Rekordlave fødselstall

Det er ingen overraskelse hverken at Oslo-kvinner eller andre norske kvinner føder færre barn. Men i fjor kom det bare 8407 nye Osloborgere til verden. Det er det laveste tallet siden 2003.

– Det er over 1000 færre året sett under ett, sier Magnus Haug, rådgiver i SSB.

I den andre enden av «livsregnskapet» venter døden. Også dødeligheten var noe høyere i fjor enn de senest årene. Årsaken er trolig både en eldre befolkning og koronadødsfall.

Dermed utgjør posten «liv og død» – eller fødselsoverskuddet – et solid minus i folketallet.

Høy innvandring

Da står vi igjen med det som virkelig bidrar så det monner til veksten: Innvandring. Også den stupte under koronaen. Men med krigen i Ukraina og en ny flyktningstrøm gikk tallene bratt oppover. Nivået på innvandringen generelt er ganske normalt.

Men antall ukrainske statsborgere som har innvandret, har økt fra 570 i 2021 til 2400 i 2022.

– Det kommer på toppen av den vanlige innvandringen og utgjør mye av veksten, sier Magnus Haug.

I fjor passerte vi altså omsider 700.000 Oslo-borgere. I løpet av hele året ble det totalt 9210 flere innbyggere. Så er spørsmålet: Når passerer vi 800.000 hvis dette fortsetter?

Tallknuseren i SSB svarer defensivt:

– Nei gudene vet! Men de siste fremskrivingene våre antyder at det kan skje på 2040-tallet. Men disse beregningene er selvfølgelig usikre.

Det er uansett bare tre måneder til nye kvartalstall.

I en tidlighere utgave av denne saken sto det at folketallet i Oslo gikk ned under pandemien. Det korrekte er at folketallet gikk ned i enkelte kvartaler - ikke obver et år.