Oslo

Disse ni mistet skjenkebevillingen permanent i 2014

I fjor gjorde Oslo kommune 3294 skjenkekontroller. Som regel har kontrollørene ingenting å bemerke.

Det har vært en nedgang i antall skjenkekontroller i Oslo de siste årene. Det har vært med vilje, ifølge næringbyråd Hallstein Bjercke. Foto: Monica Strømdahl (ill. bilde)

 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

I løpet av fjoråret var det likevel ni steder som mistet skjenkebevillingen permanent:

 • Aquavit bar
 • Choice pub & pizza
 • Flamingo restaurant
 • Naboens pub
 • Renna kro
 • Restaurante italieno al teatro
 • Saba restaurant
 • Soliis
 • Qadis
  De fleste stedene skyldes det forhold knyttet til vandel. Får å få skjenkebevilling er det krav om at sentrale personer i driften ikke har brutt alkoholloven og skatte-, avgifts— og regnskapsloven.

Flere av stedene på listen har åpnet opp igjen med ny skjenkebevilling siden.

29 steder ble fratatt skjenkebevillingen for en kortere periode: minimum én uke, maks fire uker. Som regel skyldtes det at de ikke hadde levert omsetningsoppgave (se faktaboks for oversikt).

— Hvert sted må årlig betale et gebyr til kommunen for bevillingen sin. De må også levere en oversikt over hvor mye alkohol de har solgt foregående år og forventet alkoholsalg inneværende år. Men flere leverer ikke en slik omsetningsoppgave, selv ikke når den purres på. Da inndras bevillingen til alt er i orden, men minimum i fire uker, sier Gunnhild Haugen, direktør i Næringsetaten.

Strenge vandelskrav

I fjor avslo Næringsetaten 23 søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger fordi søkerne ikke oppfylte kravet til såkalt økonomisk vandel.

- Hva skal til for at utested mister skjenkebevillingen permanent - eller ikke får i utgangspunktet?

Gunnhild Haugen Foto: Monica Strømdahl

— Som regel skyldes det kravene til økonomisk vandel, som følger av loven. Vi sender søknader som kommer inn på høring til blant annet Skatteetaten. De melder fra om det er registrert uønskede forhold på søkerne. Men de samme kravene til god vandel gjelder også etter at de har fått bevilling, underveis i perioden. At dette er i orden er et vilkår for bevillingen. Så dersom det ikke er i orden finnes det ikke noe alternativ til å inndra for hele perioden, sier Haugen. Det ble skrevet 199 rapporter fra kontrollørenes side i fjor. En rapport betyr bare at de har noe å bemerke etter besøket.

— Kontrollørene våre skal se etter avvik, de skal undersøke av lover og forskrifter følges. Hovedfokuset vårt har de siste årene ligget på overskjenking og skjenking av mindreårige, men kontrollørene ser også på andre forhold, sier Haugen.

Rapporter blir sendt til utestedene for kommentarer og deres syn, deretter vurderer juristene i Næringsetaten om det har skjedd en overtredelse av alkoholloven. Bare et fåtall av rapportene ender med formelle reaksjoner.

Færre kontroller enn før

Det har vært en klar nedgang i antall kontroller de siste årene. I 2012 ble det gjort 5853 kontroller av skjenkesteder og av matbutikker med alkoholsalg.

I fjor ble det gjort 4783 kontroller. 3294 av disse var på skjenkesteder, resten i butikker.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) mener nedgangen i antall kontroller har vært fornuftig. Tidligere hadde bystyret satt et måltall, de ønsket minst 5000 kontroller i året. Dette ble endret etter at Bjercke tok over som næringsbyråd.

Hallstein Bjercke Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

— Jeg var med kontrollørene ut og så hvordan det fungerte. Med et kvantitativt mål for antall kontroller, førte det rett og slett til at kontrollørene gikk dit det var enklest å gå, ikke nødvendigvis dit det var mest fornuftig å gå, sier han.Dermed ble målet om 5000 kontroller strøket.

— I stedet har vi satt kvalitative mål. Vi skal se på eiernes og stedenes historikk og gå dit vi tror det kan være noe, sier Bjercke.

Dels er det skjedd gjennom kommunens «Salutt»-prosjekt, dels gjennom endret praksis ellers. Blant annet gjennomføres det nå en lang rekke samarbeidskontroller av utestedene, hvor kommunen samarbeider med politiet, Arbeidstilsynet og Kemneren.

I fjor ble det gjort 195 slike samarbeidskontroller.

Les også

 1. Utested-eier: - Vi vil gjerne ha politiet på besøk oftere

 2. Bråket falt kraftig da de to problempubene ble stengt

 3. Her bortvises bråkmaker nummer 852 fra Oslo sentrum