I dette bygget skal fremtidens boformer testes

På Vollebekk vil beboerne bli en del av et forskningsprosjekt på ny teknologi og nye boformer.

De tre øverste etasjene skal fylles med avansert teknologi, de tre nederste blir en testarena for blant annet delingsøkonomi.
  • Arve Henriksen

Allerede i 2017 ropte daværende president i Norske arkitekters landsforbund, Alexandria Algard et kraftig varsko mot at boligene som bygges i dag ikke stemte overens med de nye behovene i befolkningsmassen.

Dette ønsker nå Norges største boligbyggelag, Obos, å forske mer på. De er i gang med byggingen av et boliglaboratorium på Vollebekk i Oslo som skal bli ferdig om to år.

– Vi sier ikke nødvendigvis at det bygges feil type boliger i dag. Utfordringen er at boligene som bygges ofte er ganske like, mens familiene som skal bo der er veldig ulike. De har ulik bakgrunn, ulike forutsetninger og de er på ulike steder i livet og har dermed også ulike behov. Målet er å finne ut hvordan en bolig kan tilfredsstille alle disse behovene, sier prosjektleder Ingemund Skålnes i Obos.

Bygget blir på totalt seks etasjer med 36 utleieleiligheter. De tre øverste etasjene blir en slags testarena for ny teknologi. Her er målet å undersøke hvordan nye teknologiske løsninger kan benyttes i allerede eksisterende leiligheter, slik at vi kan bo lenger hemme.

De tre nederste etasjene blir en annen type testarena.

Testbygget på Vollebekk er en del av en større boligutbygging i dette området i regi av Obos.

Et sosialt aspekt

Her vil det sosiale aspektet stå sentralt.

– Vi bor tett i byen, likevel kjenner vi ikke naboen. Hvilke arealer kan vi da dele på, som gjør at vi kan bli kjent med naboen? Alt dette skaper også en større grad av trygghet. Derfor ønsker vi innspill, ikke bare fra arkitekter og ingeniører, men også fra blant annet psykologer, sosiologer, kanskje en filosof. Dette er fagfolk som vet mye om hvordan vi mennesker lever sammen, sier han.

I disse dager inviterer Obos til en innovasjonskonkurranse, hvor målet er å lokke til seg team med kompetanse utover de ordinære fagområdene innen boligprosjektering. Disse får muligheten til å teste ut nye ideer, konsepter og løsninger for fremtidige boformer. Obos mener samspillet mellom arkitektur, psykologi, sosiologi eller andre fag vil kunne gi nye spennende løsninger for fremtidens hjem.

Les også

Obos planlegger et helt spesielt bygg som produserer mer energi enn det forbruker

De første beboerne flytter inn i 2021. Leietagerne vil få tilbud om redusert husleie mot at de tar del i forskningsprosjektet.

– Vi ønsker oss et bredt spekter av befolkningen som leietagere, som kan bidra med sine erfaringer underveis, sier Skålnes.

Et lignende prosjekt er allerede i gang i Göteborg. Her er det reist et bygg bestående av 44 moduler, med utskiftbare veggseksjoner for blant annet å kunne studere forskjellige fasadematerialer, veggsystemer og isolasjon. Erfaringene har så langt vært veldig gode.

Fleksible løsninger

– Vi har prosjekter som undersøker hvordan eiendommer kan bli mer energismarte, hvordan beboere kan redusere vannforbruket, vi undersøker innovative og bærekraftige isolasjonsmaterialer, hvordan sirkulær økonomi og delingsøkonomi kan bidra til mer bærekraftige boliger og hvordan det å bo sammen kan bidra til økt trivsel, sier Emma Sarin, prosjektsjef for HSB Living Lab i Göteborg.

HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg er ey bygg med 29 leiligheter, hvor nye tekniske og arkitektoniske innovasjoner skal testes i 10 år for å gi ny kunnskap om fremtidens hjem.

Bygningen på Vollebekk skal være fleksibel, slik at man enkelt kan skifte ut tekniske løsninger, fasader eller endre planløsninger underveis. Det vil installeres sensorer som vil kunne måle alt fra lys- og luftkvalitet til temperatur og støy. Gjennom kontinuerlig datainnsamling fra sensorer er målet å finne ut hvordan bygningen fungerer og hvilken påvirkning dette har på beboerne.

– Målet er at dette prosjektet ikke bare skal gavne Obos, men også hele bransjen. Her vil det være mange aktører som vil få sjansen til å teste ut sine ideer og lære av det til senere prosjekter, sier Skålnes.

Les også

OBOS svarer på kritikk av boligprosjekt på Ammerud: En sirkel for fremtiden | Einar Thorsrud

Tidligere president i Norske arkitekters landsforbund, Alexandria Algard, nå arkitekt i hjembyen Stavanger, synes det er svært gledelig at en stor boligutvikler som OBOS tenker nytt.

– Det er en viktig signaleffekt også til mindre utviklere og eiendomsaktører. Forhåpentlig viser dette at markedet krever – og eiendomsutviklerne prioriterer – større innovasjon og nye løsninger innen boligbygging. Det er viktig å få de unge med i disse diskusjonene – det er de som er fremtidens store boligkjøpere eller leietagere – og de har helt andre verdier og boligdrømmer enn de som var født på midten av 1900-tallet og som i mange tilfeller sitter ved spakene i boligutviklingen, sier hun.