Oslo stumper røyken

Oslo-røykerne blir stadig færre og bedriftene stadig mindre villige til å tilrettelegge for dem.

I Oslo er det færre røykere enn noe annet sted i Norge.

Andelen nordmenn som røyker faller, og i Oslo er det færre dagligrøykere enn noe annet sted i Norge. 14 prosent av osloborgerne røyker hver dag, og andelen er halvert siden midten av 1990-tallet, viser tall fra SSB. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 20 prosent.

Tobakksforsker Karl Erik Lund ved Statens Institutt for rusforskning (SIRUS) forteller at Oslos høyt utdannede befolkning tidligere ble bevisst på helserisikoen ved røyking, samt at osloborgerne har plukket opp røykfritrenden fra over dammen.

— I Oslo har flere høy utdanning og er kosmopolitisk orientert. De oppfatter nye trender og følger med på det som skjer i trendsetternasjoner som USA og England. Det som skjer i California, skjer i Norge noen år senere, sier Lund.

Merkes på jobben

Ifølge advokat Jens Kristian Johansen ved advokatkontoret Grette er det en klar trend at bedrifter er blitt mer opptatt av å ha røykfrie arbeidsplasser.

— Det er for eksempel veldig få røykerom igjen, sier han.

Utenfor inngangsdøren til Utlendingsdirektoratet i Møllergata er det røyking forbudt.

Johansen leder arbeidsrettsavdelingen ved advokatkontoret, og besvarer spørsmål om ledelse i en fast spalte på nettstedet Ledernett.no. Han får stadig flere henvendelser fra arbeidsgivere som lurer på hvor langt de har lov til å gå for å begrense røyking på arbeidsplassen. Typisk handler henvendelsene om at ledere vil ha røykerne vekk fra hovedinngangen, eller er lei av at de røykende ansatte tar flere pauser enn ikke-røykerne. — For sykehus er dette ganske naturlig. Ellers er det typisk bedrifter som har med kunder å gjøre, eller arbeidsplasser med et ungt miljø. Blant unge er det færre som røyker og det er enklere å gjøre sånne grep.

Særlig etter at det ble forbudt å røyke på serveringssteder i 2004, har advokaten merket at arbeidsgivere er blitt opptatt av temaet. Han tror dette bunner i et ønske om å skåne ikke-røykende medarbeidere og kunder for passiv røyking, men at det også handler om å øke effektiviteten og få ned sykefraværet ved arbeidsplassen.

Følger med på uteserveringer

Røykerne blir henvist lenger ut på gaten.

Arbeidstilsynet i Oslo fører ikke statistikk over røykingen på arbeidsplasser, men tilsynsleder Erik Beck sitter med det samme inntrykket som advokat Johannesen. Beck anslår at tilsynet i Oslo årlig mottar to til tre tips om mulige brudd på tobakksskadeloven på arbeidsplasser i Oslo.— Det lave antallet kan i seg selv være en indikator på at det røykes lite på arbeidsplassen, sier han.

Tilsynet holder imidlertid øye med serveringsstedene og gjennomførte i 2010 rundt 30 tilsyn hos utesteder i Oslo. 14 av disse endte med pålegg.

— Dette dreide seg i hovedsak om at merkingen om «røyking forbudt» var for dårlig, eller at gjennomluftingen på uteserveringer ikke er god nok. Vi vurderer å følge opp de samme stedene til neste år, sier Beck.

Ifølge Beck varierer det fra bransje til bransje hvor utbredt det er med røyking på arbeidsplassen. Han peker på bygg og anlegg og yrkessjåfører som bransjer med mye røyking.

- Høyere status for festrøyking

Samtidig som dagligrøyking er minst utbredt i Oslo, er osloborgerne de mest aktive festrøykerne. 13 prosent av hovedstadens befolkning røyker av og til, mens landssnittet ligger på ti prosent, viser statistikk fra SSB. Dette kommer av at det er høyere status knyttet til av-og-til-røyking enn dagligrøyking, ifølge Karl Erik Lund ved SIRUS.

- Festrøyking er i større grad et byfenomen og har høyere status. Det kan sies å være en demonstrasjon av høy mestringsevne: man viser at man kan gå inn og ut av sigarettrøykingen og flørter med det farlige, sier Lund.

Forskningsinstituttet har dessuten observert at snusbruken går opp parallelt med at sigarettrøykingen går ned. Snusen er i motsetning til sigaretten like utbredt i by som på landet, og i alle sosiale lag.