Slår sammen etater etter varsler om brudd på arbeidsmiljøloven

Byrådet har bestemt seg for å slå sammen etatene som håndterer Oslos avfall. Dette skjer i påvente av en granskningsrapport om misligheter i den ene av etatene.

Energigjenvinningsetaten har blant annet ansvaret for Klemetsrud energigjenvinningsanlegg. Om fire måneder blir Avfalls-Oslo slått sammen til en etat.

Byrådet har bestemt seg for å samle Avfalls-Oslo i én etat. Energigjenvinningsetaten (EGE) og Renovasjonsetaten (REN) slås sammen 1. januar 2020.

I dag samler REN inn avfallet, mens EGE produserer fjernvarme, biogass og biogjødsel av det.

– Det vil bidra til et større og samlet fagmiljø og en mer effektiv organisering av avfallssektoren fremover. Det er viktig når vi skal øke gjenvinningsgraden betydelig i årene fremover, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Vedtaket om sammenslåingen kommer kort tid før byrådet får en granskningsrapport fra revisjonsgiganten PWC på bordet.

Mens biler fra REN samler inn søppelet, sørger EGE for driften av forbrenningsanleggene. Om fire måneder slås etatene sammen.

Rapporten ble bestilt etter at kommunen mottok tre anonyme varsler med påstand om brudd på anskaffelsesregelverket, omfattende bruk av eksterne konsulenter og ansettelser uten ekstern eller intern utlysning.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) er i tillegg gjort oppmerksom på at det har skjedd mange brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Les også

LES OGSÅ: Ni måneders fengsel for Veireno-sjefen – VT Gruppen slipper å betale millionbot

NRK: Over 500 brudd

Tidligere denne uken kunne NRK fortelle at i et møte med Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i oktober, erkjente EGE over 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Byrådet sier til Aftenposten at de har fått disse tallene fra etaten, og har bestilt rapporten for å få alle faktaene på bordet.

– Alle ansatte i Oslo kommune skal ha skikkelige arbeidsforhold, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) som har bestemt seg for å slå sammen etatene som håndterer søppel i Oslo.

– Jeg tar alle brudd på arbeidsmiljøloven på stort alvor. Alle ansatte i Oslo kommune skal ha skikkelige arbeidsforhold. Vi har satt i gang en ekstern undersøkelse for å få alle fakta på bordet. Ny direktør i etaten har tatt tak i problemene, og siden april har etaten rapportert om svært få brudd på arbeidstidsbestemmelsen, sier byråd Berg.

– Å samle Avfalls-Oslo i en etat vil også styrke fagmiljøene for å unngå at slike ting skjer igjen. Et større og sterkere fagmiljø vil blant annet gjøre det lettere å få på plass systemer som vil forebygge og avdekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene, legger hun til.

Les også

LES OGSÅ: Norsk plast sendes til Tyskland. Nå lover Oslo-politikere gjenvinningsanlegg på Østlandet.

Bedre kontroll med overtid

– Hvorfor kommer vedtaket om sammenslåing kort tid før rapporten er klar?

– Vi har jobbet en stund med å vurdere organiseringen av avfallssektoren. Utkast til rapporten som danner grunnlaget for byrådets vurdering av organisering, forelå 20. juni 2019. Rapporten fra PWC er ikke ferdig. Sammenslåing vil være en styrke for det avfallsfaglige miljøet i Oslo. Det vil også legge grunnlaget for å styrke kompetanse og ressurser for oppfølging av blant annet arbeidstidsbestemmelsene.

– Hva har dere har gjort i påvente av rapporten for å unngå flere brudd på arbeidsmiljøloven?

– Den nye direktøren i Energigjenvinningsetaten har iverksatt flere tiltak, blant annet en ny beredskapsavtale, endring av skiftplan, og bedre rutiner for godkjenning og kontroll av overtid.