Oslo

Bare to hus i Oslo er over 100 meter høye. Om få år kan det komme seks til.

Når tåken i Oslo ligger som lavest over sentrum, er det i dag bare to bygninger som ruver over den: Posthuset og Plaza.

Det er 15 år siden området rundt Oslo S ble utpekt som hovedstadens eneste høyhus-strøk. Nå kommer byggeprosjektene på rekke og rad.

  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Reglene i Oslo er enkle: Ingen hus over 30 meter, bortsett fra i de mest sentrale områdene. Maksgrensen er 42 meter. Ved enkelte knutepunkt kan høye tårn tillates.

Unntaket er området rundt Oslo S. I 2004–2005 laget politikerne en høyhusstrategi, som har vært førende for andre planer siden.

Det ble reist flere svært høye bygninger som del av «Barcode» i Bjørvika, men ingen over 100 meter.

Nå kommer imidlertid prosjektene som kan endres hovedstadens skyline, på rekke og rad fremover. Flere ligger godt an til å bli godkjent av bystyret, men flertallet ser det mørkere ut for.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/41eaf7a8947fd97c9169b0c246cfd282/h%C3%B8yhus-omr%C3%A5det? 1555651061541

1) Fra før: Plaza

Hotellet åpnet dørene i 1989, og det var fra dag én et landemerke. Det er 117 meter høyt og landets høyeste bygning.

I dag har det 37 etasjer. Men i fjor godkjente bystyret at den kan bygges på tre etasjer til på toppen, samt reises en lavere sidebygning.

2) Fra før: Posthuset

Det gamle Postgirobygget har ny navn og eier.

Det er tidligere blitt bygget på til dagens 112 meter. Eierne, Entra Eiendom, ønsker å bygge på flere nye etasjer, slik at det passerer Plaza.

Postgirobygget til venstre i bildet, Radisson Blu Plaza Hotel til høyre.

3) Den gamle postterminalen

Vegg i vegg med Oslo S ligger Postens gamle brevsenter, som har stått tomt siden 2010. Like lenge er det arbeidet med planer om å rive den.

KLP eiendom, som står bak prosjektet, ønsker å reise Norges høyeste bygning, 135 meter, som del av et stort eiendomskompleks med 3000 kontorarbeidsplasser og hotell. Får de lov til det, vil det bli landets høyeste bygning.

Prosjektet har tatt lang tid siden det planlegges parallelt med bygging av ny sentralstasjon.

Akerselva, som går i rør under eiendommen, skal frem i lyset igjen. Reisende skal få et nytt torg og en helt ny inngang til sentralstasjonen.

Det nye bygget var tenkt til å bli høyere enn både Posthuset og Oslo Plaza, men forslaget måtte revideres til en lavere variant.

Noen skjær er det imidlertid i sjøen. Bystyret har tidligere vedtatt en plan for Oslo S-området. Der slås det fast at ingen bygninger skal være høyere enn Plazas nåværende 117 meter.

KLP har derfor laget et alternativt forslag, som er 110 meter høyt. Men kommunen har ikke vært kritisk til høyhusforslaget som sådan, og det har heller ikke politikere.

Reguleringsplanen for eiendommen skal snart ut på høring. I teorien kan det bli vedtatt av politikerne allerede til neste år, mest sannsynlig vil det ta mer tid.

Blir det over 100 meter? Antagelig.

Les også

LES MER OM PLANENE: Her vil de bygge Oslos høyeste bygning

4) Lilletorget 1

Fellesforbundets gamle mastodont ved Lilletorget og Vaterlandsparken skal rives.

Entra Eiendom ønsker å bygge en ny kontorbygning på 107 meter, som har fått navnet Oslo Solar. Vinnerforslaget i arkitektkonkurransen har en skrå fasade, som fikk mye oppmerksomhet da de første tegningene ble offentliggjort.

Prosjektet har møtt protester hos Byantikvaren. Selv om eiendommen ligger kort avstand fra Oslo S, ligger den også inntil en av eldste bevarte delene av sentrum. Det ligger også utenfor, riktig nok med hårfin margin, det definerte området for de aller høyeste bygningene.

Plan- og bygningsetaten «åpner for å vurdere høyhus», men har bedt om at flere lavere alternativer utredes: De vil ha et høyhus-alternativ på 68 meter, samt et lavere alternativ som trapper ned mot eksisterende bygårdsbebyggelse.

Arbeidet med å lage et forslag til reguleringsplan pågår nå, men er ett år på etterskudd. Deretter skal den på høring, eventuelt omarbeides – og så sendes til politikerne for endelig beslutning. Det skjer tidligst i 2020/21.

Blir det over 100 meter? Mest sannsynlig ikke.

Vinnerforslaget i arkitektkonkurransen. Bygget skrå fasade fikk mye oppmerksomhet da vinneren ble kåret, og har siden blitt møtt med en rekke protester.

5) Oslo S, sjøsiden

Planleggingen av en ny sentralstasjon startet allerede for 14 år siden. Nå nærmer det seg sluttfasen.

Bane Nor Eiendom har avholdt flere arkitektkonkurranser. I fjor presenterte de tegninger av et mer enn 100 meter høyt tårn, plassert på sjøsiden av dagens Oslo S, i hjørnet mot Christian Frederiks plass.

Forslaget er i strid med den politisk vedtatte planen for Oslo S-området, som åpner for et noe lavere høyhus her (inntil 70 meter).

Arbeidet med en å lage et forslag til regulering pågår nå. Basert på vanlig behandlingstid for slike saker, kan en godkjennelse i bystyret tidligst komme i 2021.

Plan- og bygningsetaten har vært kritiske til høyden, de mener at ««nye høyhus bør avtrappes i høyden ned mot fjorden», men de har ikke avvist den helt.

Samtidig er det nå syv år siden bystyret vedtok planen for området, med sine høydebegrensninger. Synet på høyhus er i endring, og bystyret har i mellomtiden blant annet åpnet for at Plaza kan bli enda høyere.

Blir det over 100 meter? Kanskje, og det blir uansett høyt.

6) Galleri Oslo

I fjor åpnet eierne for første gang for å rive Galleri Oslo, til manges glede. Den langstrakte bygningen, som i dag huser bussterminal og primært kontorlokaler, har vært kritisert siden den kom.

Men prosjektet krever størrelse for å være lønnsomt. I vinter presenterte ulike arkitektfirmaer sine forslag for eiendommen. Samtlige hadde tegnet inn et svært høyt hus som nabo til Plaza.

Eierne har et tiårsperspektiv på arbeidet. De har ennå ikke tatt en endelig beslutning om å sette i gang en formell prosess, og de har mange leietagere med lange kontrakter.

Samtidig finnes det stor politisk vilje til å bli kvitt Galleri Oslo. Bystyret kan antagelig gå med relativt mye for å få det til.

Blir det over 100 meter? Umulig å si, altfor tidlig i prosessen.

Nylandsbrua deler langstrakte, men forholdsvis lave Galleri Oslo i to. Samtidig brukes i dag et forholdsvis stort område av eiendommen til utendørs bussparkering. I fremtiden kan i stedet eiendommen bli stykket opp i flere og mindre bygninger, som til gjengjeld er høyere.
Utbygger vil utvide dagens Oslo Spektrum med et kongressenter, samt et tårnbygg med kontorer.

7) Oslo Spektrum

Eierne av Oslo Spektrum ønsker å utvide, blant annet med et stort konferansesenter og et kontortårn på 107 meter. Høyden er i strid med gjeldende regulering.

Prosjektet har møtt motbør både fra Plan- og bygningsetaten, fra Byantikvaren og fra naboen – Plaza.

Byantikvaren anser eiendommen som «ferdig bygget», og vil vurdere å be Riksantikvaren om å frede Spektrum som et kulturminne.

Plaza-eierne og Plan- og bygningsetaten reagerer blant annet på at forslaget innebærer en utkraging på søyler utover Sonja Henies plass, som er offentlig eid.

Arbeidet med å lage en reguleringsplan er nylig startet. En rekke ulike alternativer, også uten høyhus og utkraging, skal undersøkes.

Blir det over 100 meter? Mest sannsynlig ikke.

8) Landbrukskvartalet

Det rolige kontorkvartalet på Grønland, hvor fellesmeieriet lå i gamle dager, skal få nytt liv.

Eierne, hvor Bondelaget er den største, har i flere år arbeidet med et stort bolig- og næringsprosjekt for hele kvartalet. Dels i nye bygninger, dels ved å ta vare på de gamle.

I midten ønsker de et tårn på rundt 100 meter.

Det er ikke Plan- og bygningsetaten enige i. Selv om kvartalet er sentralt, ligger det langt utenfor det definerte høyhusområdet. De har imidlertid vært mer positive til et tårn på rundt det halve. Også dette vil synes godt i nærområdet.

Reguleringsplanen med tre ulike forslag var på høring i fjor. Antagelig er et endelig forslag like om hjørnet. Da blir det opp til bystyret hvor høyt det til slutt kan bygges her.

Blir det over 100 meter? Mest sannsynlig ikke.

Bondelaget og Aspelin Ramm planlegger totalrehabilitering av Landbrukskvartalet på Grønland. Tårnet de ønsker å bygge, er 107 meter høyt.

9) Gunerius-kvartalet

Det møtte skarp kritikk da Thon for to år siden la frem et forslag om å rive det meste av dagens Gunerius-kvartal for å erstatte det med et rundt 100 meter høyt hotell- og boligtårn og et stort nytt kjøpesenter.

I fjor sommer la de tårn-delen av planen på is, og i vinter åpnet de også for at dagens sekskantede og svært karakteristiske kontorblokk kan bli stående. Men de ønsker fortsatt å nybygge så mye som mulig ellers i kvartalet.

Blir det over 100 meter? Nei, allerede droppet.