Fornebubanen skaper økonomisk hodebry – kan bli én stasjon mindre

Kostnadssprekken på 3 milliarder kroner for Fornebubanen kan få som en konsekvens at byggingen av stasjonen på Vækerø droppes.

Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) under anleggsstarten av den nye Fornebubanen i 2020. Nå kan en budsjettsprekk føre til at banen får én stasjon mindre.

Mandag ble det kjent at de forventede prosjektkostnadene til Fornebubanen er ventet å øke med cirka 1,4 milliarder kroner sammenlignet med det som ble lagt til grunn da prosjektet ble vedtatt.

I tillegg er lønns- og prisveksten om lag 1,5 milliarder kroner høyere enn forventet.

Et sted å kutte

Nå sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken, til Dagsavisen at konsekvensen kan bli at man dropper å bygge Vækerø stasjon for å stramme inn på utgiftene.

– Vi må lete etter steder å kutte. Det kan være å utsette Fornebu base. Og så er det mulig å kutte ut Vækerø stasjon. Da sparer vi kanskje en milliard. Det er jo ikke ønskelig, men det er jo sånt vi må se på, sier han.

Fornebu base skal være stedet hvor drift og vedlikehold skal gjøres, mens Vækerø stasjon skal ligge ved E18.

Verken Viken eller Oslo kan regne med noe ekstra støtte fra staten.

– I henhold til retningslinjene for 50/50-ordningen skal ikke staten være med på å dekke kostnadsøkninger, dette er noe lokale myndigheter selv må håndtere, sier statssekretær Mette Gundersen (Ap) i Samferdselsdepartementet.

Ute av kontroll

Venstres Marit Kristine Vea mener at sprekken vitner om at byrådet ikke har kontroll på de store investeringsprosjektene.

– Det kan ha svært alvorlige konsekvenser for Oslo. Med mindre det kuttes voldsomt i prosjektet, vil dette sope opp midler som var tenkt til andre viktige kollektivprosjekter vi planlegger i Oslo, sier Vea til NRK.

Hun sikter til pengekrisen i Oslopakke 3. Svikten i bompengeinntekter gjør at en rekke store prosjekter i Oslo og gamle Akershus mangler finansiering.

Etter det NRK forstår, er det større vilje i Oslo enn i Viken til å skru opp bompengene i og rundt hovedstaden.

– Jeg mener det er alvorlig at byrådet har så dårlig økonomistyring. Vi må få svar på hva som er mulige kostnadsreduksjoner nå, og få ned risikoen i dette prosjektet fremover, sier Anne Haabeth Rygg, som er Høyres gruppeleder i bystyret.

Vitner om god økonomistyring

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) mener det vitner om god økonomistyring når de er tidlig ute med å informere bystyret om sannsynlige utfordringer som kan komme i fremtiden.

Ifølge Stav ville prosjektet holdt seg innenfor den kostnadsrammen bystyret faktisk har vedtatt, hvis det ikke hadde vært for den ekstraordinære prisstigningen det siste året.

Dette er byggeplassen til Flytårnet stasjon på Fornebubanen. Telenors hovedkontor i bakgrunnen.