Oslo

Dette vil du merke fra kollektivbudsjettet i Oslo for 2015

Dette budsjettet påvirker hverdagen til flere hundre tusen mennesker. Her er det du vil merke i 2015.

Det tetter seg til i Oslos kollektivsystem. Derfor er området et av de som har høyest realvekst i budsjettforslaget for 2015.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

De aller fleste områder får mindre penger til neste år, med unntak av skole, som er på stedet hvil.

Men driftsbudsjettet til kollektivtrafikk øker med 10 millioner kroner neste år. I tillegg kommer 38,8 millioner kroner som kompensasjon for prisutvikling. Totalt øker budsjettet fra 1,608 milliarder i 2013, til 1,657 milliarder i 2014.

Les også:

Les også

Oslo-budsjettet passerer 50 milliarder – slik vil byrådet fordele pengene

10 millioner kroner er ikke mye penger for en by som Oslo. Til de store investeringene kommer det bompenger fra Oslopakke 3.

404 millioner kroner skal brukes til drift og små investeringer, 468 millioner kroner skal gå til Lørenbanen som skal stå ferdig i 2016 og 518 millioner kroner skal gå til de store investeringene.

Dette er blant annet nytt signal— og sikringsanlegg, Fornebubanen og ny tunnel gjennom sentrum. I tillegg kommer ny T-banestasjon på Tøyen og ny bussterminal ved Oslo S. Det satses også på å gjøre bussparken i Oslo utslippsfri innen 2020.

— Dette er et av de største prioriteringsområdene til byrådet. Grunnen til det, er de ambisjonene vi har for å redusere klimautslipp og at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Vi må bygge ut, for vi blir stadig flere folk i byen. Om vi bare hadde videreført det samme ville det blitt en gradvis svekkelse av tilbudet, sier Melby.

Hun og byrådet legger opp til at kollektivtrafikkens andel skal øke med to prosent i 2015.

5 ting du vil merke

Budsjettene inneholder mange tall og løfter, men det er ikke alltid like lett å se hva det vil innebære i praksis. Her er fem konkrete ting som de fleste som bruker byen og reiser med buss, trikk eller T-bane vil legge merke til.

1. Prisen på månedskort øker bare litt

I budsjettforslaget har byrådet vektlagt at prisen på månedskort skal holdes på samme nivå som den er i dag. Dette gjelder alle soner, bekrefter samferdselsbyråd Guri Melby (V) overfor Osloby.

Les også:

Les også

Omsider får alle studenter rabatt hos Ruter

Det betyr imidlertid ikke at prisen forbli uendret. Ruterhar en avtale om at de kan justere prisen i takt med prisstigningen, hvis ikke ville månedskortet reelt sett blitt billigere. Dette kan ifølge byråden innebære en økning på noen få prosent.

— Vi kunne tatt veksten i driftsbudsjettet ved å øke prisene, men det gjør vi ikke, sier Melby.

— Vi har prioritert å holde prisen på månedskort lav, slik at dem som reiser ofte blir prioritert. Det vi også ser er at folk reiser mer med månedskortet de har, slik at hver reise totalt sett blir billigere.

2. T-banen og bussen skal gå oftere

Kapasiteten gjennom sentrumstunnelen i rushtiden er nesten helt sprengt. Sporveien har gjort et forsøk der de ser på om det er mulig å få plass til ett ekstra tog i kvarteret, noe som kan gjøre det mulig å øke frekvensen på en av linjene.

Men T-banen går også utenom rushtiden. Tidlig om morgenen, om kvelden og i helgene går den i perioder bare hver halvtime.

På enkelte linjer kan det nå bli endret til kvartersruter så lenge T-banen kjører.

For mange vil det bety at de slipper den sure halvtimen på perrongen når man skal hjem om kvelden. Hvilke linjer det er snakk om er det Ruter som bestemmer, men kvartersruter på alle linjer er blitt foreslått. Det legges også opp til hyppigere avganger på lørdager.

Les også:

Les også

Dette irriterer oss i kollektivtrafikken

For bussens del skal det bli hyppigere avganger for bybussen fra Østensjø og hyppigere avganger på busslinjer i indre by, Oslo syd, Søndre Nordstrand og Nordstrand.

— Det er ingen store utbygginger som vil stå ferdig i 2015, men det vil bli flere avganger på de mest trafikkerte buss- og T-banestrekningene. Stadig flere reisende får forhåpentligvis kortere ventetid, og vi beveger oss mot et punkt der man ikke trenger å sjekke rutetabellen. Det er en avgjørende suksessfaktor, sier Melby.

3. Det blir graving i gatene for trikkens skyld

Selv om alt ikke går på skinner i trikkeprosjektet, jobber man nå hardt for å forberede Oslo på nye trikker som forhåpentligvis er på plass om noen år. De skal erstatte de to modellene man har i dag, der den ene er nokså skandalerammet.

Les også:

Les også

Intern rapport: Skrot alle trikker - kjøp nye

I Prinsens gate skjer det som byråden betegner som det største enkeltprosjektet for oppgradering av buss og T-bane i år. Gaten skal bli en ren trikkegate, og bussen skal få kjøre på en vei fri for trikkeskinner i Tollbugata.

4. Nattbussen skal bli bedre

Hva som ligger i dette er ikke helt klart ennå. Men for den som en sen natt ønsker å spare drosjepengene til noe annet, kan det nå bli lettere å være busspassasjer i beruset tilstand.

Dette kan være nye ruter, hyppigere avganger eller avganger også i ukedagene, opplyser Melby.

5. Færre parkeringsplasser

Kraftfulle fremkommelighetstiltak var navnet på en rekke tiltak som blant annet skal sørge for at trikken og bussen kommer seg frem gjennom Oslos gater.

I Thereses gate på Bislett innebar det at parkeringsplassene forsvant. Det er delte meninger om kommunens kunsteksperiment i gaten som plaster på såret, næringslivet er i harnisk og det finnes beboere som støtter og ikke støtter tiltaket. Trikkeførerne jubler.

I budsjettet til neste år settes det av penger til en ny runde med tiltak.

Les også

  1. Kan presse inn så mange de vil

  2. Stappfullt i dag - like fullt i fremtiden

  3. Da det virkelig var trangt om plassen på banen i påsken