Byrådet krever ekstern granskning av søppelkaoset

Byrådet har fått nok. Nå hyrer det inn eksterne krefter for å granske høstens søppelkaos.

– Vi ønsker å snu hver eneste stein, for å få klarhet i hva som har skjedd, og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har selv tatt initiativet til å få konsulentfirmaet Deloitte til å granske hele prosessen rundt søppelkaoset som høsten 2016 har hjemsøkt byen.

– Vi ønsker å snu hver eneste stein, for å få klarhet i hva som har skjedd, og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes. Her er det mange rykter. Vi ønsker å få kartlagt alle forhold knyttet til anskaffelsen av ny leverandør for renovasjonstjenestene i Oslo kommune. Vi vil rett og slett få en gjennomgang av hva som er fakta, og det ønsker vi at en ekstern aktør skal gjøre, sier Johansen

– Riktig å vente til nå med gjennomgangen

Deloitte skal begynne å granske over nyttår og holde på til påske.

– Blir de ferdig tidligere, så er det helt i orden. Poenget er at jobben skal gjøres ordentlig.

– Men til påske er – forhåpentligvis – kaoset både gjemt og glemt, burde dere ikke gjort dette for lenge siden?

– Nei, nå er det rette tidspunktet. Helt til nå har alle involverte hatt fullt fokus på å få jobben gjort. Da kunne ikke vi forstyrre med intervjuer og å kreve utlevert dokumenter og avtaler. Selv om det er etterslep, er situasjonen ifølge etaten under så god kontroll at kommunen nå kan bruke ressurser på denne eksterne gjennomgangen. Gjennomgangen er også viktig med tanke på å lære for fremtiden, sier byrådslederen.

– Dette blir dyrt?

– Kostnadsomfanget blir klart i løpet av uken.

Byrådsleder Raymond Johansen og byråd Lan Marie Nguyen Berg vil til bunns i høstens søppelkaos og har hyret inn advokater til å granske.

Si opp avtalen?

Aftenposten vet at kommunen har fått konkrete tips om soleklare kontraktsbrudd på en rekke områder.

– Hvorfor sier dere ikke opp avtalen og starter anbudsrunden på nytt?

– Det er viktig for byrådet å skille mellom legitime bekymringer og rykter. Med denne eksterne gjennomgangen ønsker vi å få alle fakta på bordet, for å få en grundig vurdering av prosessen og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes. Med gjennomgangen vil vi hente lærdom for å bidra til best mulig kvalitet på den tjenesten Oslos innbyggere har betalt for, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Etaten er enig

– Uttrykker ikke dere mistillit til etaten ved å hente inn eksterne granskere?

– Nei, etaten er enig med oss i at dette er riktig og viktig, sier Berg.

Det bekrefter renovasjonsdirektør Pål A. Sommernes i en e-post:

«Renovasjonsetaten ser frem til en faktabasert uhildet ekstern gjennomgang av Oslo kommunes konkurranseutsetting av innhenting av husholdningsavfall. Vi ønsker å levere best mulige tjenester, og læring som følge av eksterne forbedringsforslag er Renovasjonsetaten alltid positive til!»