Oslo

Fra stolt villa til kommunens rønne

Naboene venter på svar om hva kommunen skal gjøre med det falleferdige, vernede bygget ved Carl Berner. Kommunen har bestemt at den er verneverdig, kommunen lar den forfalle og kommunen er kritisk til at kommunen lar det skje.

Slik ser bygningen ut i 2014, over syv år etter at det kommunale foretaket Omsorgsbygg overtok ansvaret for den.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist
Slik så bygningen ut i 1978, før forfallet satte inn for alvor, ifølge Byantikvaren.
Dører og vinduer er spikret igjen.
Tomme ølbokser er et tegn på at folk tar seg forbi gjerdene rundt huset.

Like ved Carl Berners plass ligger et gammelt hus som bærer preg av tidens tann. Rundt veggene med murpuss som detter av, og de gjenspikrede vinduene og dørene som gir huset et ekstra forfallent preg, er det satt opp gjerder. Men gjerdene er det lett å komme seg rundt, noe de tomme ølboksene er et tydelig tegn på.

Huset, som blir kalt Sorgenfri, står på Byantikvarens gule liste. Hele området er regulert til bevaring. Likevel har ikke naboene, som bor i moderne blokker rett ved siden av, fått svar fra eieren Omsorgsbygg om hva som skal skje med bygget. Omsorgsbygg overtok bygget i 2007.

Les også:

Les også

Nå kan Brakkebygrenda bli til parkeringsplasser

- For oss virker det som om kommunen avventer situasjonen så lenge som mulig, slik at huset forfaller så mye at det til slutt må rives. Dermed slipper kommunen utgifter, mens vårt nærmiljø preges og skjemmes av et stadig mer sjenerende bygg, sier styremedlem Silje Horpestad i Sameiet Rodelunden.

- Har funnet menneskelig avføring

Hun forteller at de har funnet menneskelig avføring utenfor vinduene sine, at det er blitt solgt narkotika på området og at det har falt deler ned fra taket. Tidligere overnattet folk i bygningen, men dette endret seg da vinduer og dører ble spikret igjen.

- Vi får ikke noe ordentlig svar fra kommunen og ser ikke at dette blir prioritert. Hvorfor det er verneverdig er et paradoks, når det er kommunen som har gjort den verneverdig, uten at de gjør noe med det. Dette er til sjenanse for alle som bor her, mener Horpestad.

Byantikvaren er kritisk

Slik så bygningen ut i 1978, før forfallet satte inn for alvor, ifølge Byantikvaren.

Byantikvar Janne Wilberg er helt klar på at de mener Omsorgsbygg burde rehabilitere bygget.- Derfor har vi vært i dialog med dem flere ganger om dette, sier Wilberg, som påpeker at Omsorgsbygg visste at de overtok et bygg som er vernet. Omsorgsbygg venter nå på en regulering av området som gjør det mulig å bygge ny barnehage og rive det gamle bygget.

- Byantikvaren hadde sagt ja til å tilrettelegge det gamle bygget til barnehage. På generell basis bør kommunen stille like høye krav til seg selv som man gjør overfor private utbyggere, sier Wilberg. Hun legger til at de vil gå imot en omregulering som innebærer at bygget kan rives.

Vil rive og bygge ny barnehage

Kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgsbygg bekrefter at de foretok en tilstandsvurdering før de overtok bygget i 2007. Det var like før barnehageløftet, og Omsorgsbygg var opptatt av å sikre seg tomter de kunne bygge barnehager på, forteller hun.

- Årsaken til at det bygget er blitt stående er at vi bygger barnehager på bestilling fra rådhuset. Vi venter på en vurdering om det er behov for barnehageplasser i dette området i årene som kommer, eller om det ikke er det.

Les også:

Les også

St. Halvards gate 27 - tomten som fikk være i fred

Hun påpeker at de har engasjert et vekterselskap som patruljerer om natten. De vil også sørge for at deler av bygningen ikke løsner og faller ned på bakken.

- Hvor mye vil det koste å rehabilitere bygget?

- Det er snakk om et betydelig beløp, men det er ikke et anslag jeg ønsker å gå ut med. Vi ønsker å rive det. Hvis det skal bli barnehage og vi er nødt til å rehabilitere bygget, vil det bli uhensiktsmessig dyrt og vanskelig å få det opp til dagens standard.

- Er det et paradoks at kommunen verner bygget, og så lar dere det forfalle?

- Vi har ingen penger selv, men får de bevilget. Så lenge vi ikke får bevilget penger til dette er vi ikke i posisjon til å gjøre noe.

- Har dere bedt om disse pengene?

- Vi har jobbet med å få regulert området så det er mulig å bygge barnehage der. Så er det opp til andre enn oss å bestemme det, sier Svenneby.

Når reguleringsspørsmålet blir avgjort er uklart.

Les også

  1. Freia-kantinen blir fredet

  2. Tømmer holder Oslo flytende

  3. Får åpne jernaldergrav i Ullevål hageby