Venstre angriper MdG for kollektiv-prishoppet i Oslo

Oslos tidligere samferdselsbyråd Guri Melby (V) reagerer kraftig på økningen i billettprisene.

Når det rødgrønne Oslo-byrådet legger frem sitt første budsjett onsdag, blir det kraftig økning i tilskuddene til drift og investeringer i kollektivtrafikk. Det byrådet ikke er like interessert i å snakke om, er avtalen de har skrevet under som innebærer økte billettpriser på buss og trikk neste år. Bildet er tatt da samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg åpnet Løren stasjon i april.

– Jeg frykter at dette vil føre til at færre reiser kollektivt og at miljøutslippene vil øke, sier Melby til Aftenposten.

Tirsdag skrev Aftenposten om Oslo-budsjettet for 2017, der byrådet foreslår å øke bevilgningene til kollektivtransporten. I Oslopakke 3-avtalen ble det enighet om å øke prisen på billetter på kollektivtransport.

Dette blir det ikke kompensert for i neste års budsjett.

Det er første gang siden kollektivselskapet Ruter ble opprettet i slutten av 2007 at kollektivtakstene øker mer enn den årlige justeringen i takt med prisveksten.

Dette skjer under et rødgrønt byråd med Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) som samferdselsbyråd.

I partiet som mistet makten i fjor høst, er de ikke imponert:

– Venstre har jobbet med nebb og klør for å holde kollektivprisene nede i Oslo. Jeg synes det er synd at ikke MDG har tenkt å gjøre det samme, sier Melby.

Venstre: – Direkte konsekvens av at Venstre mistet byråden

Hun mener tidligere erfaring viser at endring av prisene har mye å si for folks reisevaner, og peker på hvordan en kraftig reduksjon i prisen på månedskort i 2007 førte til en stor økning i antallet reisende.

– Men partifellene dine i Akershus Venstre var jo med på å skrive under avtalen om Oslopakke 3 som innebærer økte priser?

– Ja, men om Oslo Venstre hadde sittet ved forhandlingsbordet hadde ikke dette skjedd. Prisøkningen er en direkte konsekvens av at Venstre mistet samferdselsbyråden i Oslo etter valget i 2015, hevder hun.

Melby reagerer på at det rødgrønne byrådet ikke legger opp til å bevilge penger over 2017-budsjettet for å redusere økningen i billettprisene.

– Byrådet kunne kompensert for litt av dette, men velger å ikke gjøre det. Det er egentlig ikke så veldig overraskende. MDG har tidligere sagt at de ikke er så redd for økte priser, sier Melby.

Tirsdag kveld uttalte byrådsleder Raymond Johansen at de som har styrt byen de siste 18 årene ikke har tatt høyde for den voldsomme befolkningsveksten.

– Dette er bare tull og en grov undervurdering av Oslos kollektivtilbud, sier Melby.

Hun forklarer at veksten i kollektivtrafikken de siste årene har vært større enn befolkningsveksten generelt. I 2015 var veksten oppe i nesten fem prosent, noe Melby mener er resultatet av systematisk satsing over 15 år.

Presenterer sitt første budsjett onsdag

Onsdag presenterer Ap/SV/MDG-byrådet i Oslo det første budsjettet de selv har laget fra bunnen av.

Budsjettet kommer til å innebære en kraftig økning i både investeringer og drift av kollektivtrafikk i hovedstaden.

Men baksiden av medaljen er altså økte priser. Før sommerferien skrev politikere fra Oslo og Akershus under en ny Oslopakke 3-avtale som innebærer milliardinvesteringer til kollektivtrafikk i hovedstadsområdet de neste 20 årene.

Skal øremerkes til kollektivprosjekter

I den nye avtalen om Oslopakke 3 som ble skrevet under 5. juni, går det fram at 75 millioner 2016-kroner skal hentes fra økte billettinntekter i 2016, og 150 millioner i 2017.

Etter det Aftenposten forstår, innebærer ligger prisøkningen i Oslo neste år an til å bli på 4-5 prosent i tillegg til den årlige prisjusteringen.

Ettersom månedskort i stor grad skal skjermes, kan prishoppet på enkeltbilletter bli mye større enn dette.

Guri Melby (V) var samferdselsbyråd i Oslo fra 2013 til 2015. Hun beskylder MDG for ikke å være opptatt av lave kollektivpriser.

Samferdselsbyråden: – Pris er ganske mye mindre viktig

Samferdselsbyråd Lan Marie Ngyuen Berg forsvarer prisøkningen ved å vise til Ruters brukerundersøkelse hvor det kom fram at pris er mindre viktig enn frekvens og nærhet til buss, trikk eller T-bane.

– Det betyr ikke at pris ikke er viktig, men at man kanskje har noe å gå på i Oslo, som har relativt lave kollektivpriser i forhold til resten av landet, mener Berg.

– Er det enkeltbilletter eller månedskort som vil få størst prisøkning?

– Vi venter på en beregning om hva som vil være riktig prisnivå på de ulike billettypene. Men i Oslopakke 3-forhandlingene var vi enige om at de som reiser ofte i størst mulig grad skal vernes.

Samferdselsbyråd Lan Marie Ngyuen Berg (MDG) viser til undersøkelser Ruter har gjort som konkluderer med at passasjerene er mer opptatt av andre faktorer enn pris.

– Hadde håpet på mer drahjelp fra MDG

Ifølge Berg var punktet om økte kollektivpriser noe av det aller siste som kom på plass i de tøffe forhandlingene om revidert Oslopakke 3.

Byråden sier det var Høyre som krevde dette, for at bompengene ikke skulle økes ytterligere.

Solvei Schytz (V) er leder for hovedutvalget for samferdsel i Akershus og var med å forhandle om Oslopakke 3.

Hun sier de økte prisene var en problemstilling som lå på bordet tidlig i forhandlingene, men at hun ikke husker hvem som foreslo det.

– For Venstre er det veldig viktig at det skal bli billigere og enklere å reise kollektivt. Det var også vår prioritet i forhandlingene. Det er ingen hemmelighet at økte kollektivpriser var vanskelig for oss, sier Schytz.

– Opplevde du at det var viktig for MDG i forhandlingene?

– Akkurat på det punktet hadde jeg håpet på mer drahjelp fra MDG. Mitt inntrykk er at de brukte mesteparten av forhandlingskreftene sine på E18 Vestkorridoren.