Kakekaster må sone 45 dager - lagmannsretten forkastet anken

En 22 år gammel britisk kvinne fant ingen nåde hos dommerne i lagmannsretten. Hun må sone straffen hun fikk i tingretten på 45 dagers fengsel for å ha kastet en kake på likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Her blir Solveig Horne truffet av «kaken», kakebunn med barberskum.

Det var lørdag 25. juni som kvinnen kastet en kake på Solveig Horne da hun gikk i første rad i Oslo Pride Parade.

Kaken var en kakebunn med barberskum, som kvinnen presset mot Hornes hode, slik at statsråden ble tilgriset på venstre side i pannen og håret.

22-åringen ble raskt pågrepet og satt i varetekt. Siden hun er britisk statsborger, ble det tatt ut tiltale etter få dager og 8. juli ble hun dømt til 45 dagers fengsel av Oslo tingrett.

Det er ikke bare Solveig Horne som er blitt angrepet med kake. Her kan du lese om en annen kjent statsråd som fikk kake på seg.

Nektet straffskyld

22-åringen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Hun nektet også å forklare seg for retten og dommen var basert på vitneforklaringer, blant annet fra en politibetjent, som uten tvil pekte ut 22-åringen som gjerningspersonen.

Kvinnen anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som onsdag forkastet den. Dermed blir dommen fra tingretten stående.

LES OGSÅ: Høyesterett opphevet dom mot kakekaster

«Allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende overfor handlinger av denne karakter, rettet mot medlemmer av regjeringen eller av de øvrige høyeste statsorganene. Den omstendighet at handlingen i vår sak, i likhet med handlingen i ovennevnte sak, ikke objektivt innebar direkte fysisk fare for den angrepne, kan ikke være avgjørende», skriver lagmannsretten i dommen.

Lagmannsretten slår videre fast at det er ingen forhold ved samfunnsutviklingen som tilsier at det ikke fortsatt er behov for et sterkt strafferettslig vern for blant andre statsråders bevegelsesfrihet, snarere tvert imot.

«På denne bakgrunn må straffenivået for handlinger som dette, gi et klart signal om at samfunnet ikke aksepterer handlinger som i sin konsekvens truer kjerneverdier i vårt åpne, demokratiske samfunn», heter det i dommen.