Oslo

Nå kan også foreldre gå på «Sommerskolen Oslo»

Nytt kurs skal lære foreldre hva som forventes av dem når barna begynner på skolen.

Tvillingbrødrene Hamza Adbullah Ciise og Hudeyfa Abdullah Ciiese med mamma Faadumo Osman Suudi og Mumtaz Abdullahi med mamma Hani Mohamed Ali møter byråd Anniken Hauglie og lærer Erik Aarsæther ved Vahl skole. Både skolestarterne og mødrene skal på kurs til høsten før skolen setter i gang. Foto: Dan Petter Neegaard

  • Sol Sigurjonsdottir

I ti år har Osloskolen tilbudt sine elever kurs ved Sommerskolen Oslo. I år kan også foreldrene være med. Vahl, Tøyen og Mortensrud skoler tilby foreldrene til skolestarterne å gå på norskkurs mens barna er på sommerskolen.

Det er andre året kurset for skolestarterne tilbys. I to uker «tjuvstarter» de på skolen. Dette kurset tilbys nå ved åtte skoler i Oslo. Nå håper man å få med mange av foreldrene med på norskkurs i regi av voksenopplæringen i én uke.

Skal lære å følge opp barnas skolegang

Sommerskolekurset er rettet mot foreldre som vil lære mer om Osloskolen, og hvordan man kan følge opp barnas skolegang. Kurset skal styrke norskferdighetene knyttet til foreldrerollen.

— Gjennom å styrke foreldrene kan de bidra til elevenes læring. Skolen er helt avhengig av foreldrene. Vi har store forventninger til dette, både for skolestarterne og til foreldreskolen. Det å ha et godt skole-hjem-forhold er viktig for begge parter. Om begge drar i samme retning vil det ha mye å si for barnas faglige utvikling og sosiale trivsel, sier skolebyråd Anniken Hauglie.

- Vil bli bedre kjent med skolen

Kurset blir konkret, nært og nyttig.

- Vi ønsker at foreldrene skal få kunnskap om hvordan de kan hjelpe barna, forteller Kirsten Riise, rektor ved Sommerskolen Oslo.

17 foreldre har meldt seg på, men skolene håper at flere vil melde seg på i løpet av sommeren.

— En utfordring er at det kanskje er vanskelig å nå ut til dem som trenger dette mest. Det er viktig for foreldrene å vite hva de kan forvente og hva som forventes av dem. Det er voldsomme kulturforskjeller, og mange av foreldrene har en helt annen type eller ingen skolegang. sier Terje Andersen, rektor ved Vahl skole

Vil lære å hjelpe

Faadumo Osman Suudi og Hani Mohamed Ali er to mødre som har meldt seg på kurset.

— Jeg synes det er veldig bra at både barna og vi skal på kurs før skolestart. Jeg har lyst til å lære mer om hvordan jeg kan hjelpe til med leksene og annen barna trenger i forbindelse med skolen, sier Ali.

— Det er bra å kunne bli kjent med lærerne og de ansatte ved skolen, og de andre foreldrene som har barn her, sier Suudi.

Gir en bedre skolestart

«Bli skoleklar»-kurset er utviklet av pedagogisk-psykologisk tjeneste i Osloskolen.

I fjor var det 124 elever som deltok på dette kurset, og i år er det dobbelt så mange som skal tjuvstarte på skolegangen.

— Rundt halvparten av alle som skal begynne i første klasse ved disse åtte skolene har meldt seg på. Det er vi godt fornøyd med. Man kommer inn i rytmen og blir kjent med klasserommet før første skoledag. Når nesten halvparten av elevene er med så får man en god start på skoleåret allerede før det er offisielt i gang, sier Riise.

Les også

  1. Vahl skole får gratis aktivitetsskole til høsten

  2. - Tallenes tale er tydelig: Oslo er en delt by

  3. Skolehverdag full av vold og trusler