Oslo

Vil ikke ha «skyskrapere» i regjeringskvartalet

Arkitektene i Snøhetta la fram dette forslaget til nytt regjeringskvartal. Men en komité som har vurdert innspillene, går mot at det skal bygges høyhus.

Det bør ikke bli store signalbygg i det nye regjeringskvartalet, mener evalueringskomiteen som har vurdert innspillene fra arkitektene.

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

En evalueringskomite på ti personer har de siste månedene gjennomgått de syv arkitektforslagene til hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut.

I rapporten som Statsbygg fikk overlevert i dag, kommer det frem at komiteen åpner for at det kan benyttes høy bygninger i dette området. Dette krever imidlertid at man finner frem til høyhusbaserte løsninger som ikke overeksponerer regjeringskvartalets betydning og rolle i byen. Derfor ønsker ikke komiteen at det skal bygges store ikoniske bygg, slik blant annet Snøhetta og Asplan Viak har foreslått.

— Spørsmålet er hvor maktsterk en regjering ønsker å fremstå. Er en regjering det samme som en amerikansk investeringsbank, eller er en regjering noe annet. Vi mener det siste, at en regjering må fremstå som i en dialog med byen, sier Jens Kvorning, professor ved Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering. han har ledet evalueringsarbeidet.

Statsbygg mottok rapporten over regjeringskvartalet. Fv: Harald Nikolaisen, adm dir i Statsbygg, komiteleder Jens Kvorning og Karl-Otto Ellefsen, ett av medlemmene i komiteen.

Komiteen mener heller ikke 30. etasjers bygg vil passe inn hverken i bylandsskapet i Oslo eller i sammenheng med Høyblokken.

— Det er åpenlyst at 30. etasjers bygg vil gjøre at Høyblokken vil falle ut av sammenhengen. Det bygget spiller en viktig rolle, både med tanke på deres historie jamfør terrorhendelsen og på deres regjering. Vi mener derfor de nye byggene må få en skala som kommuniserer med høyblokken, sier Kvorning.

Her er arkitektenes forslag - stem på din favoritt!

Noen av arkitektene mente at man måtte bygge langt høyere bygg enn i dag dersom man skal samle alle departement unntatt Forsvarsdepartementet. Til sammen 5700 byråkrater skal få plass i regjeringskvartalet. Statsbygg har tatt utgangspunkt i antall ansatte som er i dag, og ganget dette med 25 kvadratemeter per ansatt. Komiteen mener behovet 100.000 kvadratemeter må nedjusteres.

— 100.000 kvadratemeter presser bystrukturen. Vi mener derfor at byen ville hatt bedre av å dempe dette kravet. Her har man bare hatt en fornemmelse av hvor mange ansatte det kan være behov for i fremtiden, og ganget dette med 25 kvadratmeter, noe vi mener er relativt høyt. Det ville derfor vært dumt å tenke så stort, og så risikere at man underveis finner ut at man kan klare seg med mindre areal. Derfor foreslår vi at man begynner litt stillferdig. Hvis det så viser seg at man trenger mer, har man mulighet til å utvide område, sier komitelederen.

Av andre forslag komiteen har skissert, er å stenge Møllergata og Akersgata for biltrafikk. De foreslår også at Statsbygg kjøper opp eksisterende bygningsmassen i tilknytning til dagens regjeringskvartal.

Les også

  1. Vil ha Y-blokken inn på europeisk verneliste

  2. Kronikk: En mulighet til å markere regjeringsmakten

  3. Regjeringskvartalet har rundet trekvart milliard

Les mer om

  1. Byutvikling