Oslo

Regjeringen sier nei til OL-landsby på Kjelsrud

Kulturdepartementet vil ikke ta ekstraregningen for det dyreste alternativet.

Slik ser arkitektfirmaet Snøhætta for seg at deltakerlandsbyen på Kjelsrud skal se ut - men mandag fikk planen seg et skudd for baugen.
  • Kristjan Molstad

Tidligere i år gikk byrådet i Oslo inn for å legge medie— og deltagersenteret under et eventuelt Oslo-OL i 2022 til Kjelsrud - selv om dette alternativet foreløpige er nesten 3 miliarder dyrere enn Økern.

Kjelsrud-alternativet ble fremmet til tross for innsigelser fra både Statens Vegvesen, Plan- og Bygningsetaten og fra kommunens egne utredere - men byrådet innrømmet at planen var avhengig av ekstra tilskudd fra staten.

Under mandagens OL-høring i bystyret kunne kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) fortelle at Kulturdepartementet har gått imot Kjelsrud-alternativet, melder NRK.

«Kjelsrud er både et mer risikofylt og dyrere alternativ enn Økern... ...det (vil) være en forutsetning for statens eventuelle medvirkning at søker velger den løsningen for plassering av landsbyer og mediesenter som kvalitetssikrer mener både er rimeligst og minst risikofylt for OL-prosjektet,» heter det i et brev som Oslo kommune fikk fra kulturminister Thorhild Widvey (H) fredag.

Signalene fra regjeringen medfører at Økern nå trer frem som det klart mest sannsynlige alternativet - selv om Bjercke ikke ville slå det helt fast under mandagens høring.

– Byen har ønsket Kjelsrud, men vi finner det ikke riktig å påføre Oslo kommune ytterligere kostnader når staten ikke er villig til å se på dette som en unik mulighet for en videreutvikling og videresatsing av Groruddalen, sa byråden ifølge NRK.

Har ikke gitt opp håpet

NHP eiendom eier store delere av området som var tiltenkt OL landsby på Kjelsrud. De har i flere år jobbet med egne planer om handel, kontorer, boliger og skole/barnehage i bunnen av Groruddalen.

Arild Holten i NHP har ikke gitt opp håpet om å få OL-landsbyen til Kjelsrud.

— Vi mener vi har modeller som riskomessig og prismessig kan konkurrere med Økern, og vi har møter med OL-etaten om dette i disse dager, sier Holten.

— Sammen med OL-etaten kan vi ta bort mye av risikoen og ekstrakostnadene. I OL-etatens foreløpige forslag er Kjelsrud-landsbyen 90 mål større enn Økern. Jeg mener vi kan gjøre landsbyen minst like kompakt på Kjelsrud som på Økern. Bygningsvolumene kan dessuten settes sammen slik at etterbruken blir mer håndterbar, sier Holten.

Les også

  1. Byrådet går inn for det dyreste OL-alternativet

  2. Hagen krever ny høring om OL-landsbyen