Oslo

Oslo har vann igjen til nesten ett års forbruk

Det har vært mye snakk om tørken i sommer, men Oslo har nok drikkevann. Problemet er distribusjonsnettet.

Siden juni har Oslo-folk brukt 9,7 prosent mer vann sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel har hovedstaden vann igjen til nesten ett års forbruk.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

I forbindelse med hetebølgen i juni innførte Oslo kommune et midlertidig forbud mot vanning i hovedstaden. I slutten av juni ble det innført datovanning i Oslo. Det vil si at halvparten av innbyggerne (avhengig av adressen) kan vanne på oddetallsdatoer, mens andre halvparten kan vanne på partallsdatoer.

Denne begrensningen kommer ikke av at det er for lite vann i Maridalsvassdraget, men fordi kommunen har slitt med å distribuere vannet og at det er utfordringer for vannbehandlingsanleggene å takle de høye forbrukstoppene.

– Fyllingsgraden i Maridalsvassdraget (vannene i Nordmarka som renner inn i Maridalsvannet) er på 75 prosent. Rett etter snøsmeltingen i vår var den på 100 prosent. Sånn sett merker vi at sommeren er tørr, men vi har vann igjen til nesten ett års forbruk, sier Petter Morstad, fungerende avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten (VAV).

90 prosent av drikkevannet i Oslo kommer fra Maridalsvannet. Resten av befolkningen får vannet sitt fra Skullerud vannbehandlingsanlegg. Fra og med 1. juni til 23. juli i år har Oslo-folk brukt 14,31 millioner kubikkmeter med vann. Det er 9,7 prosent mer enn i samme periode i fjor. Én kubikkmeter tilsvarer tusen liter.

  • LES OGSÅ: Nå koster strømmen mer enn den kostet under sprengkulden i februar

Fem prosentpoeng under normalen

Lav vannstand er et problem flere steder i landet denne sommeren. Ved utgangen av uke 28 (15. juli) var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 60,8 prosent. Det er 12 år siden det var så lite vann i magasinene på denne tiden av året.

Maridalsvannet har nok vann til nesten ett års forbruk, men flere steder i landet er vannstanden mye lavere enn det som er normalt på denne tiden av året. Blant disse er Urarmagasinet i Bykle i Aust-Agder.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990–2017 var 73,1 prosent, viser tall fra NVE.

Selv om en fyllingsgrad på 75 prosent høres mye ut, ligger Oslo fem prosentpoeng under det som er normalt på denne tiden av året.

– Hvis det fortsetter med like lave tilsig, vil vi redusere vannføringen i Akerselva i begynnelsen av august, sier Morstad.

Tidligere i sommer var det også snakk om at Oslo hadde problemer med å få levert nok karbondioksid (CO₂) til renseanleggene. Dette brukes i vannrenseprosessen, og mangelen fører til at kapasiteten blir redusert. Nå har leveransene av CO₂ normalisert seg.

22 år siden det var krise

Det laveste nivået i Maridalsvannet var i 1996. Da var fyllingsgraden på 30 prosent i midten av april.

– Det var på grunn av to tørre år etter hverandre, forteller Morstad.

– Hvorfor er det restriksjoner i år hvis alt er som normalt?

– Grunnen til restriksjonene er begrensninger i distribusjonsnettet og i vannbehandlingsanleggene. Og så er det viktig med høyt vanntrykk i beredskapssammenheng, blant annet for brannslukking, svarer Morstad.

Vannet fra Maridalsvannet må via Oset vannbehandlingsanlegg før den havner i kranen.

Her er én av to flaskehalser som har sørget for at Oslo kommune har innført regler for vanning: Drikkevannet renses på Oset vannbehandlingsanlegg før det havner i springen. Nå skal anlegget utvides. Den andre flaskehalsen er distribusjonsnettet.

Morstad har inntrykk av at de fleste følger reglene for datovanning som også innebærer at det kun skal vannes mellom klokken 21 og 23 på kvelden.

– De fleste følger påbudet, men vi har fått endel klager på ulovlig vanning. Vi har en bil som kjører rundt for å passe på at det ikke blir vannet ulovlig. I ytterste konsekvens kan vi plombere kranen. Dette har ikke skjedd ennå, svarer Morstad.

Utvider Oset

– Hvordan vil dere sørge for at vannforsyningen blir bedre?

– Vi har allerede startet jobben med å tredoble kapasiteten på Oset vannbehandlingsanlegg. Kostnadsrammen for prosjektet er cirka 1,3 milliarder kroner og blir ferdig i 2022. Når det gjelder distribusjonsnettet så jobbes det kontinuerlig med å fornye og videreutvikle stamnettet.

Kommunen jobber også med å hente vann fra Holsfjorden i Buskerud fra 2028. Da vil Oslo få to hovedvannkilder.

– I forbindelse med Holsfjord-prosjektet er det planlagt å etablere et nytt vannbehandlingsanlegg i Huseby-området. Dette kommer til å bedre forsyningssikkerheten, påpeker Morstad.

Les mer om

  1. Vann og avløp
  2. Akerselva