Venstre vil gjenta suksessen med billigere månedskort

Da Ruter for et tiår siden skrudde ned månedskortprisen, økte salget med inntil 60 prosent. Nå vil Venstre ha reprise, men hverken Ap eller Høyre vil ta stilling til forslaget ennå.

Hallstein Bjercke (t.v.) er gruppeleder for Venstre i bystyret i Oslo, mens Haakon Riekeles sitter i fylkespartiets programkomité. Nå mener de det trengs mer gulrot, ikke bare pisk, for å flytte bilister over på kollektivtransport.
  • Christian Sørgjerd

– Kollektivt må alltid være det gunstigste alternativet. Selv om mange i Oslo har bil, må det lønne seg i hverdagen å la bilen stå, sier Hallstein Bjercke.

Venstres gruppeleder i Oslo bystyret er tydelig. Han og partiet ønsker å sette ned prisen på vanlige månedskort i Oslo fra dagens 736 kr til under 600 kr. For partiet blir dette den mest kostbare enkeltsaken de går til valg på til neste år.

For det vil koste. I fjor solgte Ruter 1,48 millioner månedskort voksen (30-dagersbillett). Foreløpige beregninger Venstre har gjort, viser at en prisreduksjon vil koste rundt 500 millioner. Det vil de at kommunebudsjettet i Oslo, ikke Ruter, skal dekke.

Les også

LES OGSÅ: Har vurdert dobbeltdekker-tog, men ikke der behovet er størst. Nå henger hele prosjektet i en tynn tråd.

Én reduksjon gir langvarig effekt

Ved å redusere månedskortprisen i et jafs, får de reisende glede av reduksjonen ikke bare når den skjer, men hvert år senere også. Venstre bruker en tilsvarende reduksjon i 2007 som eksempel. Da ble prisen satt ned fra 720 til 550 kroner.

Hadde den ikke blitt gjennomført, men prisen i stedet steget i samme tempo som den for øvrig har gjort, ville et ordinært månedskort i Oslo i dag ha kostet nesten 1200 kroner – altså 13.000 kroner i året hvis man kjøper i alle måneder bortsett fra sommerferien, slik mange gjør.

I stedet ligger årsprisen i dag på vel 8000 kroner, altså 5000 kroner lavere, takket være én stor reduksjon én gang for mer enn et tiår siden.

– Det viser hvilken betydning et slikt grep kan ha, mener Bjercke.

I enkeltmåneder økte månedskortsalget med 60 prosent fra det ene året til det neste.

– Reduksjonen bidro til å endre folks reisevaner. Det vil åpenbart ikke bli en like dramatisk effekt nå, men vi mener det vil være riktig. Det kommer en ny bomring, og det blir vanskeligere å finne parkering i Oslo. Da må vi samtidig gjøre kollektivt mer gunstig, sier Bjercke.

Les også

LES OGSÅ: Ruter har inngått avtale om leie av opptil 50 selvkjørende kjøretøyer – de første kommer i vinter

Ap og H avventer

I Høyre, partiet Venstre satt i byråd med inntil valgtapet i 2015, er de tilbakeholdne med å ta stilling til forslaget, siden det angår den kommende bystyreperioden og ikke skal opp til behandling nå.

– Oslo Høyre er midt oppe i vårt eget programarbeid. Det er derfor for tidlig å hva vi vil mene om dette forslaget, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Reaksjonen i Arbeiderpartiet er den samme.

– Vi har en programkomité som jobber med å lage nytt forslag til program. Der kommer det til å stå hva vi mener om prisene fremover, sier bystyremedlem Andreas Halse.

Les også

LES OGSÅ: Her skiltes trafikk fra Trondheim til Oslo rett frem. Men veien til venstre er kortere, raskere og billigere.

Det blåser en rabattvind

Det siste tiåret har politikere fra både høyre- og venstresiden prioritert å bygge ut kapasiteten i kollektivtransporten, mens billettprisene er økt jevnt og trutt.

Strategien har båret frukter. Det siste tiåret er antall kollektivreiser i Oslo økt med 60 prosent, mens biltrafikken er stabil.

Men nå blåser det en rabattvind over politikken. Nylig ble det klart at byrådet og Rødt får hevet grensen for barnebillett fra 16 til 18 år, mens barn under 6 år – ikke 4 år, som i dag – får reise gratis. Høyre foreslo i fjor at voksne skal kunne ha med barn gratis til alle tider utenom rush, og de foreslo nylig å gjøre det gratis å reise kollektivt i Oslo sentrum.

Venstre tar det ett skritt lenger. Partiet vil ha gratis kollektivtransport for alle under 18 år. (Anslått kostnad: 100 mill. årlig)