Oslo

Politiet har anmeldt syklist for sykling i kollektivfelt. Mener han var til hinder for annen trafikk

Politiet mener syklisten var til hinder for trafikken bak ham og har anmeldt ham for sykling i kollektivfelt. Syklisten mener at han ikke har gjort noe feil og vil fortsette å sykle der.

Omtrent her ble syklisten i 50-årene stoppet for å ha syklet i kollektivfelt. Politiet mener at det er så trangt her at biler og busser som lå bak syklisten ikke hadde mulighet til å kjøre forbi da det var saktegående kø i venstre felt i ettermiddagsrushet.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Mandag i forrige uke sto politiet langs Mosseveien ved Bekkelaget i forbindelse med kontroll av ulovlig kjøring i kollektivfeltet i sørgående retning (utgående retning).

Kontrollen var primært rettet mot de kjørende, men en av dem som ble stoppet, var en syklist som kjørte i kollektivfeltet.

– Det var en lang hale av biler og noen busser bak syklisten. Siden det er veldig smalt på stedet og heller ikke veiskulder, var det umulig for bilene og bussene å kjøre forbi. Vi mener at syklisten burde ha brukt gang- og sykkelvei som går parallelt med Mosseveien, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset.

Det er 60-sone på den aktuelle strekningen.

  • LES OGSÅ: Sebastian (31) vil aldri glemme møtet med norske syklister. Det er det to grunner til

– Brøt veitrafikkloven

Politiet har anmeldt syklisten for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 3 (se fakta).

– Han klarte ikke å følge trafikken som lå foran han og forsinket blant annet busspassasjerer som satt i bussene som fulgte på i køen bak ham. Derfor mener vi at han var til unødig hinder for annen trafikk, sier Grønli.

Han legger til at det er snakk om en farlig strekning der en syklist omkom i en trafikkulykke i fjor.

Syklisten som ble anmeldt mandag var den eneste som brukte kollektivfelt i løpet av halvannen timen kontrollen varte. De andre syklistene valgte gang- og sykkelvei til høyre.

– Man kan fort havne i blindsonen til en buss eller lastebil. I fjor omkom en syklist på samme strekning. Derfor vil vi at syklistene bruker gang- og sykkelvei der, sier Grønli.

Vil fortsette med sykling i kollektivfelt

Syklisten, en mann i 50-årene, fortalte selv om denne hendelsen på Twitter samme dag.

Han har syklet på den aktuelle strekningen daglig i flere år. Han er en aktiv mosjonssyklist som deltar i konkurranser.

– Politiet har vært i kontakt med meg flere ganger angående sykling på Mosseveien, men jeg vil fortsette å sykle der, sier mannen som ikke vil stå frem med navn i avisen.

– Hvorfor bruker du ikke gang- og sykkelvei som går der?

– Den blir også brukt som skolevei. Jeg holder i gjennomsnitt 40 km/t på Mosseveien. Derfor vil jeg være til sjenanse for barna og andre fotgjengere hvis jeg syklet der.

– Politiet mener at du var til hinder for trafikken bak deg. Hva sier du til det?

– Denne situasjonen oppsto på grunn av et rødt lys litt lenger ned på veien. Da lyset skiftet til grønt og vi begynte å kjøre, oppsto det en luke foran meg. Det var kø av biler lenger frem i veien. Jeg ville tatt igjen bilene foran innen et par minutter. Som regel er det jeg som blir hindret av bilene på Mosseveien, sier syklisten.

Risikerer bot

Anmeldelsen mot syklisten er fremdeles under behandling. Han risikerer bot hvis politijuristen mener at han brøt veitrafikkloven.

– Jeg vil ikke godta en reaksjon fra politiet fordi i forskriften står det at jeg kan sykle i kollektivfelt. Jeg var heller ikke til hinder for noen, sier mannen.

Politiet mener på sin side at syklisten ikke har en god nok unnskyldning.

– Alle skal tilpasse farten etter forholdene. Sånn sett er det egoistisk når en syklist mener at han kan sinke trafikken på Mosseveien fremfor å redusere sin egen fart på gang- og sykkelvei, sier Grønli og legger til at han som ble anmeldt var den eneste syklisten som i løpet av kontrollen på halvannen time valgte kollektivfeltet. De andre tohjulingene brukte gang- og sykkelveien.

Får støtte av forbundet

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening sier til Aftenposten at det er første gang de hører om en syklist som er blitt anmeldt for sykling i kollektivfelt.

Morgan Andersson er generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

– Vi er ikke enig med politiet i at syklister uten videre skal bruke gang- og sykkelvei fordi da må man dele areal med gående på deres premisser. Når man holder en høy fart, så er ikke gang- og sykkelvei en egnet løsning, sier Andersson.

– Hva sier dere til politiets begrunnelse om at annen trafikk, deriblant busser, ble hindret?

– Her var det snakk om en luke på maks 100 meter til forankjørende. Sånn sett har ikke bussen tapt mange sekunder på at syklisten syklet i kollektivfeltet. Politiet kunne for øvrig ha etablert en dialog med vedkommende fremfor å komme med en anmeldelse, svarer Andersson.

– Hva sier reglene?

Vegdirektoratet presiserer at det er tillatt å sykle i kollektivfelt så lenge det ikke er snakk om en motorvei. Mosseveien har ikke motorvei-status, derfor er det i utgangspunktet lov å sykle der.

– Også der det er anlagt gang- og sykkelvei ved siden av bilveien har syklisten rett til å sykle i kollektivfeltet. Det er bare på veier skiltet som motorvei syklister ikke kan sykle i kollektivfeltet, sier Anette Hauge, rådgiver i Vegdirektoratet.

– Hva sier veitrafikkloven om hvordan syklistene skal forholde seg i slike tilfeller?

– Veitrafikklovens § 3 er grunnregelen for all trafikk. Denne bestemmer at alle skal ferdes hensynsfullt og aktpågivende slik at annen trafikk ikke blir unødig hindret. Regelen har forrang over trafikkreglene. Dette vil si at syklister i utgangspunktet har lov til å sykle i kollektivfelt, men ikke hvis slik sykling fører til unødig hindring av andre trafikanter. Hva som er en unødig hindring må vurderes ut ifra den konkrete situasjonen, svarer Hauge.

Les mer om

  1. Sykling
  2. Trafikksikkerhet
  3. Vegdirektoratet