Oslo

Deichman og Munch flytter til Bjørvika. Hva skal de gamle byggene brukes til?

Ingen aktører ønsker foreløpig å flytte inn i dagens Deichman-bygning. Boligbygg og Kulturetaten har meldt interesse for Munchmuseet på Tøyen.

Et område rundt Deichmanske hovedbibliotek på Hammersborg er vernet. Bygget er derfor ikke egnet til all slags aktivitet.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist
  • Heidi Anne Johnsen

Mens Lambda og Diagonale reiser seg i Bjørvika, jobber Oslo kommune med å finne ut hva dagens bygg skal brukes til når de blir stående tomme, etter planen i 2021.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som har fått i oppdrag å avklare kommunal og statlig interesse for etterbruk.

I midten av januar ble det arrangert befaringer begge steder, men da fristen for å melde sin interesse gikk ut 24. januar, var det ingen som hadde meldt seg når det gjelder Deichmanske hovedbibliotek på Hammersborg.

Staten fikk utsatt sin frist til 7. februar, men fortsatt er det ingen kommunale eller statlige interessenter. Kulturetaten og Bymiljøetaten har meldt inn at «bygningene kan egne seg for ulike kultur- og idrettsformål», skriver kommunikasjonsrådgiver Solveig Stiberg Pettersen i EBY i en e-post.

  • Se tegninger: Vil omskape Munchmuseet til en flerkulturell møteplass

Større interesse for Munchmuseet på Tøyen

Også målt ut fra antall deltagere på befaringen, er det betydelig større interesse for Munchmuseet på Tøyen. Her møtte 32 personer opp på to befaringer mot åtte deltagere på Deichman.

Nationaltheatret, Statsbygg, Kulturetaten, Bydel Gamle Oslo, Bymiljøetaten, Kultur- og idrettsbygg og Boligbygg var representert på befaringen på Tøyen, ifølge EBY.

Likevel er det kun Kulturetaten og Boligbygg som i ettertid har meldt at de har arealbehov de mener Munchmuseet kan dekke.

Direktør Stein Slyngstad slår fast at Kulturetaten naturlig nok er svært opptatt av at kulturbyggene skal brukes til kulturformål. På vegne av en tidligere analyser fra kulturfeltet, har etaten spilt inn forslag til etterbruk også av Deichman.

– Vi har ikke gått inn og anbefalt egne kulturaktiviteter i bygningsmassen, men ser definitivt også etterbruksmuligheter for kulturfeltet på Deichman. Munch er imidlertid det mest åpenbare for oss, sier Slyngstad.

Her skisserer han et «kraftsenter for lokal kultur og kunst med barn og unge som hovedmålgruppe», primært opp mot musikk og visuell kunst, blant annet med en hovedstasjon for kulturskolen.

Nationaltheatret, Statsbygg, Kulturetaten, Bydel Gamle Oslo, Bymiljøetaten, Kultur- og idrettsbygg og Boligbygg var representert på befaringen på Tøyen, ifølge EBY.

Dagsenter for personer med kognitiv svikt

Boligbygg har meldt sin interesse for en mindre del av Munchmuseet fordi foretaket trenger plass til 25 boliger og et dagsenter til personer med kognitiv svikt.

«Vi er samtidig klar over at det vil være stor interesse for etterbruken av Munchmuseet, og at oppfølging av Tøyenløftet og utviklingen av området må veie tyngst», skriver kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen i en e-post.

Hun legger til at andre arealer kan være mer egnet til å dekke boligbehovet for grupper med spesielle behov som er meldt inn av bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka.

Byrådet bestemmer veien videre

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal innen 1. mars sende en oppsummerende rapport til byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG). Byrådssekretær Anders Røberg-Larsen (Ap) henviser til byrådsavdeling for næring og eierskap når det gjelder spørsmål om saken.

Aftenposten har spurt Kjetil Lund (Ap), som er byråd for næring og eierskap, hva som skjer videre dersom ingen viser interesse for Deichman.

– Det vil vi ta stilling til hvis vi kommer dit. Nå avklarer vi først kommunal eller statlig interesse for byggene. Når vi får rapportene, tar vi stilling til videre prosess. Dette er viktige bygg i Oslos bybilde, så her trenger vi en god politisk vurdering, skriver Lund i en e-post via sin pressekontakt.

Lund svarer ikke på om det kan bli aktuelt for kommunen å selge Deichman-lokalene.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Munchmuseet
  3. Tøyenløftet
  4. Oslo kommune
  5. Deichmanske bibliotek