Forskning: - Selfier kan skade selvbildet

LIKER Å TA BILDER: Ina Fimreite (20) tar jevnlig treningsselfier. Hun skjønner ikke at det skal være uheldig for folks selvbilde. - Trener du mye, så bør du få lov til å vise det frem, sier hun.
  • Det er ganske mange andre ting som er mer uheldig, mener personlig trener Cornelis Elander.

Det er en trend å dele bilder man har tatt av seg selv, såkalte «selfies», på sosiale medier. Spesielt treningsbilder er i vinden, såkalte «treningsselfies». Men er det bra?

Nei, ikke hvis man skal tro en studie som ble presentert på en konferanse i Seattle tidligere i år. Den viste at selfier kan påvirke selvbildet og kroppsbildet vårt negativt.

881 kvinnelige college-studenter var med i studien. De måtte besvare spørsmål om sin bruk av Facebook, spise— og treningsvaner, og om eget kroppsbilde.

Konklusjonen var at jo flere selfies og andre bilder de ser av venner på sosiale medier, desto mer negativt sammenligner de seg selv med dem. Forskerne fant ingen forbindelse til spiseforstyrrelser, men så at jo mer tid deltagerne brukte på Facebook, desto dårligere kroppsbilde fikk de.

- Politisk ukorrekt

Dette kjenner ikke personlig trener Cornelis Elander seg igjen i.

GLAD I TRENINGSSELFIES: Cornelis Elander.

— Jeg vil si at det er ganske mange andre ting i media som er mer uheldig enn om noen skulle legge ut et treningsbilde av seg selv. Vi har jo i tiår på tiår hatt lettkledde kropper på forsiden av norske magasiner du til og med finner på matbutikkene. Vi kan jo heller ikke skjerme oss mot alt. På et generelt grunnlag vil jeg også si at vi nordmenn er ganske moderate i hva vi legger ut, sier Elander.Han gikk nylig ut på bloggen sin og oppfordret folk til å ta en ny treningsselfie hver dag.

— Det er politisk ukorrekt å ta treningsselfier. Men det er det ingen grunn til så lenge det kan motivere folk til å trene mer og oftere, mener Elander.

Tar avstand

En undersøkelse i fjor viste at hyppig publisering av selfies var fremmedgjørende og vanskelig å relatere seg til for mange. En del sa også at de tar avstand fra de som de oppfatter skryter av seg selv, og flere rangerte selfies høyere på irritasjonsskalaen enn drøye politiske utspill, babybilder og matporno. Undersøkelsen ble gjort av tre britiske universiteter blant 508 personer med en gjennomsnittsalder på 24 år.

I

LIKER Å TA BILDER: Ina Fimreite (20) tar jevnlig treningsselfier. Hun skjønner ikke at det skal være uheldig for folks selvbilde. - Trener du mye, så bør du få lov til å vise det frem, sier hun.

na Fimreite (20) er en av mange nordmenn som publiserer treningsbilder av seg selv på Instagram.

— Hvis du velger å trene mye, så bør du få lov til å vise det frem og være stolt av det du jobber for. Noen ser på det som negativt og tenker at du skryter litt når du legger ut bilder. Men det er opp til hver enkelt om man ønsker å se på profilen til noen som legger ut bilder fra trening, sier 20-åringen fra Stavanger.

Selv kan hun ikke huske å ha fått negativ respons på sine bilder.

— Men nå er det blitt så vanlig å legge ut treningsbilder, og jeg legger ikke ut de drøyeste bildene heller, sier Fimreite.

- Få og gi motivasjon

Helén Lygren (23) var tidligere svært aktiv på Instagram - og publiserte en rekke treningsselfier.

SELFIES: Helén Lygren.

— Jeg gjorde det for å få og gi motivasjon. I de fleste tilfellene fikk jeg positive kommentarer på det jeg gjorde. Jeg fikk høre at jeg var flink og sterk. Det gir mye motivasjon, sier hun. Etter at hun skiftet treningssenter, har aktiviteten dalt.

— Før trente jeg på et crossfitsenter. Der var det vanligere å ta bilder mens man trente. Men det er litt annerledes nå når jeg trener på et vanlig treningssenter. Her føler jeg du får flere rare blikk, så derfor har det blitt mindre slike bilder, sier hun.

Selvbildet svinger i takt

Cecilie Schou Andreassen er klinisk psykologspesialist og forsker ved Universitetet i Bergen og Bergensklinikkene. Hun mener det kan være både positivt og negativt å poste treningsselfier på sosiale medier.

FORSKER: Cecilie Schou Andreassen.

— Man kan hente inspirasjon, motivasjon og selvtillit ved å poste bilder på sosiale medier. Feedbacken kommer svært raskt, og fra et mye større antall personer enn hva som ville skjedd uten denne teknologien. Samtidig kan det føre til at noen tvangsmessig jager etter bekreftelse og gi næring til narsissistiske (sykelig selvkjærlighet) personlighetstrekk, sier hun. - Et kjørt selvbilde som svinger i takt med de tilbakemeldinger man får fra omgivelsene og sosiale medier er en uheldig kombinasjon, sier Schou Andreassen.

Hun forteller at mange lar seg påvirke av det man leser og ser i sosiale medier.

— Eksponeringen kan påvirke hvordan vi oppfatter og evaluerer oss selv og eget utseende. Vi har en tendens til å sammenligne oss selv med andre som ligner oss og oppover, til en høyere standard. Dette er et universelt fenomen. Sosiale medier påvirker oss derfor i større grad enn for eksempel tradisjonelle massemedier, ettersom det er en mer personlig og nær arena for sosial sammenligning, sier Schou Andreassen.

Fritiden viktigere enn yrke

Thomas Wold forsker på hvordan vi opptrer på sosiale medier. Han mener trenden med å vise frem seg selv mens man er i aktivitet, er en av de tydeligste på sosiale medier de siste årene.

— Hva vi gjør med fritiden, har blitt viktigere for å definere identiteten vår enn yrke og familiebakgrunn. Det å bekrefte et bilde av seg selv utad, er en måte å vise frem hvem man er, sier stipendiaten ved Psykologisk institutt ved NTNU.