Oslo

Oslo før: Hva betyr navnet Oslo?

Det finnes minst fire teorier om hva vårt bynavn kommer av, men navneforskere blir ikke enige om hvilken som er den rette.

Navnebetydningen «Åsenga» kan komme av at Oslo ble til som en havneby ved engsletten under Ekebergåsen. Foto: Illustrasjon: Karl-Fredrik Kelle

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Navnet «Oslo» består av de to små stavelsene «OS» og «LO». Begge kan ha flere betydninger, og navnet tolkes derfor forskjellig. Den mest utbredte forklaringen er garantert feil, men nekter å dø siden den er gammel skolelærdom.

  • Les også: Derfor fikk Oslo en østkant og vestkant

For å forklare navnet Oslo, påsto Peder Claussøn Friis i 1613 at Alnas nederste elveløp skulle ha hett «Loelven» Foto: Peter Reimers / Lokalwikipedia

«Loelvens os»

I boken Norriges beskrivelse påsto historiker Peder Claussøn Friis i 1613 at den nederste delen av Alna het «Loelven», slik at byens navn kom av at den var «Loelvens os». Men dette er feil; det fortellende generelle leddet står alltid sist i navn. Så dersom «Loelvens os» er den riktige forklaringen fordi stavelsen «os» her betyr elvemunning, skulle bynavnet ha vært «Loos».

Den feilaktige forklaringen slo likevel godt an. Alle lærte det på skolen, og den ble forsterket av nye stedsnavn som Lodalen, Lohøgda og Lohavna. Uten at det gjorde forklaringen noe sannere.

Dersom navnet ble til den gang vi bl.a. trodde på tordenguden Tor, kan det henspille på æsenes førkristne gudeverden og bety «Gudenes eng». Foto: Mårten Eskil Winge / Wikimedia

«Gudenes eng»

Men førstestavelsen «os» kan like gjerne ha kommet av «æser», dvs. de norrøne guder. Mange navneforskere mener derfor at det førkristne Oslo-navnet like gjerne kan bety «Gudenes eng», en tolkning man også begrunner med at «å» er en urnordisk form av «Gud», og at Oslo tidligere ble skrevet «Anslo».

Ingen navneforsker går god for «Loelvens os» eller «Oslavas by», mens det nikkes til både «åssletta» og «Gudenes eng» som mulige forklaringer. Hva velger du å tro?

«Oslavas by»

En fantasifull forklaring sier at kong Harald Hardråde kalte opp sin nye by etter den vakre Oslava som han hadde med seg fra Gardarike. Men selv om Oslava er en elv i Tsjekkia, trives nok denne navneforklaringen best på et morsomt, men feil jorde.

«Åssletta»

På norrønt mål betyr sisteleddet «lo» en slette eller en eng ved vannet. Og det stemmer; Oslo ble til som et handelssted på den flate sletten ved bryggene ved dagens Vannspeilet på Sørenga.

Men hva betyr da førstestavelsen? Der er det to teorier. Hvis «os» er ordet «ås» som har endret seg litt, kan navnet henspille på at sletten ligger under Ekebergåsen. Det forklarer navnet Oslo som «Åssletta».

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Navn
  3. Oslo
  4. Sørenga