Nå får barn og unge lov å spille lokale treningskamper

Nå kan naboklubber la barna møtes til treningskamper og lokale konkurranser igjen. Det blir viktig for å få tilbake litt av motivasjonen, sier Oslos idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

Barn og unge kan igjen få konkurrere i idretten sin i eget lokalmiljø.

Ikke siden november i fjor høst har barn og unge i Oslo-idretten fått lov til å spille kamper eller konkurrere. Nå åpner byrådet litt opp – for lokale oppgjør.

– Dette vet jeg 50.000 barn og unge i Oslo-idretten har ventet på å høre, sa Oslo idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV), da han kom med nyheten fredag. Lokalderbyene kan starte samtidig som Oslo går til trinn to i gjenåpningsplanen onsdag neste uke.

Det åpnes opp for kamper og konkurranser for alle barn og unge til og med videregåendealder.

I Oslo idrettskrets er man svært glade for nyheten.

– Dette har vi ventet på lenge. Det er jo selve naturen i idretten å gjøre dette sammen, og for lagidretten er det jo kamper som er gøy, sier leder i Oslo idrettskretsstyre Sveinung Oftedal til Aftenposten.

Ønsker ikke kamper på kryss og tvers av byen

Foreløpig er det ikke lov med hverken seriespill eller turneringer. Men det åpnes for lokale treningskamper.

– Dette kan være mellom to naboklubber eller mellom to forskjellige alderstrinn internt i et idrettslag. For eksempel kan to forskjellige klubber på Stovner møtes og spille på en bane lokalt, sier Gamal til Aftenposten.

Det er ikke satt noen tydelig definisjon av hva «lokalt» betyr, men Gamal sier hensikten er å hindre for mye mobilitet.

– Det vi ikke ønsker er at man reiser på tvers av byen i biler eller med T-bane og busser. Tanken er at man heller kan rusle til naboklubben og ta en treningskamp der, sier han.

Det er heller ikke satt noen grense for hvor mange ulike naboklubber ett lag kan møte.

– Hensikten her er at man ikke skal starte massemobilitet. Så man skal ikke spille mot masse forskjellige klubber. Det handler om å få én treningskamp før sommeren for å få tilbake litt av følelsen av hvordan det er å spille en kamp. Kjenne litt på nervøsiteten og konkurransen, og få litt av motivasjonen tilbake igjen. Det er det det egentlig handler om, sier idrettsbyråden.

Oslos idrettsbyråd Omar Samy Gamal oppfordrer lagledere i barneidretten om å gå sammen med naboklubben om å arrangere noen kamper og konkurranser før sommerferien.

Mistet 10.000 medlemmer under pandemien

Pandemien har rammet Oslo-idretten hardt. I fjor vår ble all trening og aktivitet nedstengt. Til høsten ble det åpnet opp igjen i barneidretten. Først for uteidrettene, etter hvert for innendørsidrettene. Men de fikk kun være i gang i en kort periode før det ble en ny nedstenging i slutten av november.

Uteidrettene har gradvis fått lov til å trene igjen utover våren i år. Fra og med neste onsdag blir det også lov for barn og unge å trene innendørs for inntil 20 personer av gangen.

En kartlegging Aftenposten gjorde i april i år, viste at Oslo-idretten i løpet av året har mistet over 10.000 medlemmer. Særlig har inneidrettene slitt.

– De siste årene har barneidretten i Oslo styrket seg voldsomt, og vi hadde også en veldig positiv utvikling på integrering og inkludering, men pandemien ga oss en skudd for baugen. Men får vi en normal høst og vinter, føler vi oss sikre på at vi skal klare å hente oss inn igjen, sier Sveinung Oftedal.