Byrådet i Oslo vil evaluere egen koronahåndtering

– Vi vil lære underveis i krisehåndteringen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil evaluere Oslos koronainnsats.

Oslo kommune skal nå evaluere sin egen koronahåndtering.

– Kommunen står fremdeles i aktiv krisehåndtering og er forberedt på at det kommer til å fortsette. Byrådet har likevel ønsket å starte evalueringen av hvordan Oslo kommune har håndtert pandemien så langt nå, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Johansen sier byrådet ønsker å høste erfaringer og lære også underveis i krisehåndteringen.

Hver sektor i kommunen skal gjennomføre egne evalueringer. I tillegg vil konsulentselskapet Deloitte bistå.

– Det skal gjennomgås hvordan hver sektor har håndtert koronasituasjonen, heter det i pressemeldingen.

Evalueringen skal også se på kommunens overordnede krisehåndtering på tvers av sektorer.

En overordnet rapport skal være klar i juni.