Oslo kan miste milliarder til bygging av nye sykehjem

De ti neste årene kan Oslo miste ca. 3,5 milliarder kroner som kommunen har regnet med til rehabilitering og erstatning av utdaterte sykehjem. Årsak: Regjeringen vil bare gi tilskudd hvis det gir flere plasser enn før.

Arvid Olav Risen og institusjonssjef Birgit Birkeland viser hvor liten plass det er inne på skaptoalettet som står i et hjørne på det lille rommet han har på Furuset sykehjem.
  • Solveig Ruud

– Jeg må løfte meg opp her og ta tak. Men jeg er ikke utstyrt med en tredje hånd, forklarer 89 år gamle Arvid Olav Risen. Han er i ferd med å demonstrere hvor vanskelig det er å få rullestolen inn på «skapdoen» som står i et hjørne av det lille rommet han har på Furuseth sykehjem.

– Bygget tilfredsstiller ikke dagens og fremtidens krav til eldreomsorg i det hele tatt. Det var moderne for tretti år siden, sier institusjonssjef Birgit Birkeland.

Hun sikter til at pasientrommene er for små og at det er vanskelig å f.eks. hjelpe pasienter i rullestol på toalettet, i tillegg til at beboerne ikke har egne bad.

Fjerner støtte til å rehabilitere sykehjem

Oslo kommune ønsker å erstatte Furuset sykehjem med et helt nytt bygg. Sykehjemmet er bare ett av flere som beskrives som utdatert.

Men støtten kommunen har regnet med å få fra staten, faller bort fra 2019.Regjeringen har varslet at kommunene i fremtiden kun får investeringstilskudd til prosjekter som øker det totale antall plasser i en kommune.

Med andre ord skal det ikke lenger gis støtte hvis kommunen sanerer og bygger nytt eller rehabiliterer et gammelt sykehjem uten at kommunen totalt sett får flere plasser å tilby brukerne.

Men Oslo trenger ikke flere plasser nå, bare bedre kvalitet på plassene, mener eldrebyråd Inga Marte Thorkilden (SV).

Beboer: Utstyrsmessig bedre i fengsler

Arvid Olav Risen sitter i rullestolen og ser på det lille badeskapet over vasken ved siden av toalettet og forklarer at det er lite plass til toalettsaker, tannbørste, hårbørste m.m. Ved siden av skapdøren til toalettet, er det en lignende dør til et lite klesskap.

Totalt har han ti-tolv kvadratmeter til disposisjon. Får han besøk av flere enn to, må han ut i en felles spisesal for hele etasjen.

Arvid Olav Risen er glad for at hyggelig betjening og god mat oppveier manglene ved bygget.

– Fengslene ser utstyrsmessig bedre ut, sier han og fortsetter:

– Jeg sier ikke dette for å misunne dem som er i fengsel, men nevner det som en sammenligning, sier 89-åringen som likevel understreker at han trives på sykehjemmet takket være hyggelig betjening, god mat, gode kontakter og fordi det ifølge ham er godt drevet.

– Det oppveier mye av manglene ved bygget, sier han.

Les også

Tror du kommunen kan ta formuen din om du havner på sykehjem?

Var moderne for tretti år siden

Sykehjemmet, som i dag huser 107 beboere, ble tatt i bruk i februar 1980. Siden den gang er dobbeltrom blitt til enerom, og selv om de har «toalettskap», må ca. syv beboerne dele bad for å få seg en dusj.

Oslo kommune vil bygge et helt nytt sykehjem til erstatning for Furuset sykehjem.
Utskifting av ovner har satt sine spor på noen rom.

I den høye blokken er det også utfordrende å få en del av pasientene ut i sansehagen på bakkeplan.

– Og så er det et faktum at det er nedslitt, sier institusjonssjef Birkeland.

Aftenposten blir vist hull under en vask og hull i veggen der det tidligere har vært en større panelovn. Bygget er i for dårlig teknisk stand til å bli rehabilitert. Derfor er det besluttet å bygge nytt.

Må gå i korridoren for å dusje

Det er ikke bare Furuset sykehjem som merkes av tidens tann. Også på Majorstutunet bo- og behandlingssenter, der gammelfløyen er fra 1974, er det små rom med såkalte «doskap».

-Det største minuset ved denne type sykehjem og rom, er at beboerne må gå gjennom korridoren når de skal dusje. Det er ikke med på å høyne livskvaliteten deres, sier institusjonssjef Holger Olsen.

Dette er baderommet flere beboere må dele på Majorstutunet bo- og behandlingssenter. Institusjonssjef Holger Olsen viser at vannet renner i den retningen, vekk fra sluket når man dusjer på rommet, som også er lager for bl.a. dusjstoler.

På ett av badene, som også fungerer som et lager for badestoler, renner vannet feil vei etter dusjing, og det kan bli liggende 2–3 cm vann som må ledes mot sluket for å forsvinne.

Veggen henger i løse lufta

Han forklarer at det også her er enkelte hull i veggene. Men de har også rom der pårørende har brukt av egen tid og egne penger for å reparere og pusse opp selv.

–Etter de planene jeg har hørt om, skal dagens sykehjemsbygg rives i 2019, sier institusjonssjef Holger Olsen, som sier «utgangspunktet er så dårlig at det vil koste mer å rehabilitere enn å bygge nytt.»

Han tar med seg Aftenposten ned i underetasjen, til personalgarderoben. Der henger veggen i løse lufta, ca. 5 cm opp fra betonggulvet. Slik er det flere steder i etasjen.

Vil jobbe for å endre forslaget

Oslo kommune har mottatt 1,2 milliarder kroner i investeringstilskudd siden tilskuddet ble innført i 2008. 850 millioner kroner av dette er penger de ikke ville fått med den ordningen Regjeringen nå foreslår.

Pengene er brukt til bl.a. 453 sykehjemsplasser. Likevel har antall plasser i institusjon i Oslo blitt redusert med 413 - inkludert innkjøp av 100 plasser fra andre kommuner - fra 2008 til 2015.

Les også

Her kan du lese mer om hvordan tosengsrom er blitt bygget om til ettsengsrom med bad og hvorfor antall plasser synker. Det ble bare en økning på 567 sykehjemsplasser de åtte årene de rødgrønne styrte.

Det er en slik utvikling Regjeringen vil unngå: at tilskuddet ikke fører til økt kapasitet.

– Vi blir flere eldre, og fremover blir det enda viktigere å bygge ut flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) da han tidligere i mai kom med nyheten om endringene i tilskuddsordningen.

– For å sikre at kommuner som fortsatt har behov for å modernisere eksisterende bygningsmasse skal ha mulighet til det, legger vi opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i budsjettene for 2017 og 2018, uttalte han.

Har regnet med 3,5 milliarder i tilskudd de neste ti år

Oslo kommune har regnet med tilsammen 3,85 millarder kroner i investeringstilskudd de neste ti årene. Når kommunen tar hensyn til at det nye regelverket gradvis skal iverksettes frem til 2019, anslår kommunen det totale tapet på omleggingen til å bli ca. 3,5 milliarder kroner.

– Vi håper forslaget ikke blir vedtatt, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkilden (SV). Hun begrunner det med at kommunen ikke trenge flere sykehjemsplasser i denne perioden, men at det er viktig å få rehabilitert sykehjemmene.

KS går i dialog med Regjeringen

Når det gjelder konkret utforming av regelverket skal departementet gå i dialog med KS.

– Jeg vil være uhyre overrasket hvis Regjeringen legger til grunn at ordningen ikke kan brukes til rehabilitering fremover i tid hvis kommunene har behov for det, sier områdedirektør Helge Eide i KS til
Aftenposten.

Les også

Tre historier om eldre som betaler tusenvis av egen lomme for ekstra omsorg

Gradvis innfasing av nytt regelverk

På spørsmål om Høyre og Frp har undervurdert kommuners behov for fortsatt å ruste opp sykehjemsplasser, svarer Høyres helsepolitiske talskvinne på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen, at Regjeringen prioriterer å få en netto tilvekst av plasser.

– Men det er en overgangsordning, nettopp for å sikre at kommuner skal ha mulighet til også å modernisere eksisterende bygg, sier hun, og anbefaler kommuner å benytte overgangsordningen til å forberede seg på endringen og til å finne de riktige prioriteringene.

Betonggulvet har sunket og veggen «henger» over det i personalgarderoben på Majorstutunet bo- og behandlingssenter.