Rødt varsler mistillit etter søppelkaos i Oslo

Rødt vil fremme mistillitsforslag mot Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) dersom byrådet ikke hever kontrakten med renovasjonsfirmaet Veireno, varsler Rødt på en pressekonferanse.

Bjørnar Moxnes (R) varsler mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om kommunen ikke sier opp kontrakten med Veireno. Her fra pressekonferansen mandag.

– Hvis byrådet ikke sier opp kontrakten med Veireno, har styret i Oslo Rødt vedtatt at vi vil fremme et mistillitsforslag mot byråd Berg, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes på pressekonferansen mandag.

– Vi kan ikke leve med en byråd som velger å videreføre kontrakten med Veireno, fastslår han.

I selve forslaget er ikke mistillit nevnt, men Moxnes gjør det på pressekonferansen klart at det er dette som blir resultatet om Rødt ikke får gjennomslag for at kontrakten heves.

Byrådet har ikke flertall alene, men har en avtale med Rødt som skal sikre flertall for budsjettet.

Kommunen mener det ikke er grunnlag for å si opp kontrakten

Kommunen har tidligere sagt at det er gjort juridiske vurderinger, og at det på daværende tidspunkt, tidligere i januar, ikke var grunnlag for å heve kontrakten.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) vil ikke kommentere mistillitsforslaget.

Rødt foreslår også å rekommunalisere avfallshentingen i Oslo. Dette mener partiet man vil kunne gjøre fra 2018. Dette står som et eget punkt i forslaget, og vil ikke være knyttet til mistillitsforslaget, etter det Aftenposten forstår.

Det har vært store problemer med søppelhentingen etter at Veireno overtok jobben i høst.

– Alt annet enn å si opp kontrakten er å si at brudd på arbeidsmiljøloven er til å leve med. Det er også å si at 30.000 klager på manglende henting er til å leve med, sier Moxnes på pressekonferansen.

Hjelper ikke at søppelsjefen går av

At Renovasjonsetatens direktør Pål Sommernes nå går av, endrer ikke Rødts standpunkt om mistillitsforslag.

– Det virker som en klok vurdering fra byrådets side. Jeg håper de får en ny og god direktør, sier Moxnes.

Rødt har ikke innhentet vurderinger fra juridisk ekspertise i denne saken.

– Hvem er det som har gjort de juridiske betraktningene som gjør at dere mener det er grunnlag for å heve kontrakten?

– Vi har lest kontrakten. Kontrakten er tydelig på hva som hjemler oppsigelse av den. Hvis ikke grove lovbrudd og 30.000 klager hjemler å heve kontrakten, da kan man aldri heve en kontrakt med en privat aktør. Dette ligger inne i forslaget vårt, svarer Moxnes på spørsmål fra Aftenposten.

Moxnes: Endrer ikke samarbeidsavtalen med byrådet

Rødt har en samarbeidsavtale med byrådet som sikrer flertall for budsjettet. Moxnes påpeker at partiet står fritt til å fremme mistillitsforslag mot enkeltbyråder.

– Vi står fast på avtalen vi har med byrådet. Den nekter ikke Rødt å fremme mistillitsforslag mot enkeltbyråder hvis vi mener at de ikke har tillit. Fra min synsvinkel står ikke dette i veien for avtalen. Men byrådet får svare for sin del.

– Tror du byrådet kan akseptere at et samarbeidsparti fremmer et mistillitsforslag mot én byråd, og at resten av byrådet blir sittende og samarbeider med dere, hvis byråden må gå?

– Det må du spørre byrådet om. Men for meg er det helt utenkelig at Raymond Johansen går av, baner vei for et Frp/Høyre-byråd fordi han vil beskytte kontrakten med Jonny Enger og Veireno. Helt utenkelig.

– Tror du byrådet ikke har vurdert godt nok om de kan si opp denne kontrakten?

– De vurderingene må du spørre byrådet om, om de har hatt grundige juridiske vurderinger etter at rapporten kom.

– Har du spurt byrådet om det?

– Vi varsler at det kommer et mistillitsforslag hvis ikke de hever kontrakten. Nå har vi levert forslaget til bystyret, og det vil få byrådens kommentar før det fremmes i komiteen. Så får vi se hva byråden legger på bordet av dokumentasjon. Byråden har sagt mange ganger at dette er uakseptabelt. Hun har valgt en begrepsbruk som tilsier at kommunen kan heve kontrakten, sier Moxnes.

– Men har du forhørt deg med byrådet om hvilke betraktninger de har gjort og hva det er som gjør at de ikke kan si opp kontrakten?

Vi har ikke bedt om eller fått foreløpig noen juridiske vurderinger fra byrådet.

Avdekket flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven

Helt siden selskapet Veireno overtok ansvaret for søppelhentingen i Oslo i høst har det vært store problemer. Tusenvis av osloborgere har klaget over at søppelet ikke er blitt hentet.

I forrige uke kom også en rapport fra Arbeidstilsynet som konkluderte med flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno.

Den avdekket blant annet:

  • En ansatt jobbet 29 dager i strekk i oktober, og over 73 timer i gjennomsnitt pr. uke.
  • To ansatte jobbet 93 timer overtid i løpet av en måned.
  • Arbeidstilsynet fant 344 brudd på arbeidsmiljøloven etter å ha kontrollert 29 ansatte.

Høyre: - Byrådet lar seg presse

– Dette viser igjen at vi har et byråd som i sak etter sak blir utsatt for press og lar seg presse av det venstreradikale partiet Rødt, sier Oslo Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg til Aftenposten.

– Det skaper ustabile styringsforhold i Oslo og er svært uheldig og tankevekkende, mener han.

Solberg tar forbehold om at han ikke har sett innholdet i forslaget fra Rødt.

– Dersom det stemmer at de fremmer et mistillitsforlag, viser dette at Raymond Johansen styrer på et svært uforutsigbart og spinkelt grunnlag, sier Solberg.

Han sier det er for tidlig for Høyre å konkludere på om de vil støtte et mistillitsforslag de ennå ikke har sett.

– Hvis det fremmes et mistillitsforslag, må vi gå grundig gjennom det og vurdere om det er grunnlag for mistillit, som er det sterkeste virkemiddelet vi har i Oslos parlamentariske system. Vi må også diskutere det grundig i bystyregruppen, sier Solberg.

Ap: Vil ikke konkludere om kontrakten nå

Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen sier han forutsetter at byrådet i tillegg til å få orden på søppelhentingen også vurderer alle sider av kontrakten med Veireno.

– Men jeg kan ikke slik Rødt gjør allerede nå konkludere med hva som bør skje, sier Jacobsen.

Han viser til at Veireno er et forholdsvis lite selskap uten særlig erfaring fra renovasjon.

Under det forrige byrådet ble de av Renovasjonsetaten tildelt kontraktene for å hente inn søppel i hele Oslo.

– De lå hele 81 millioner kroner lavere enn det nest laveste anbudet, og det kan reises spørsmål ved om det er mulig å gjøre jobben til den prisen de vant anbudet på, sier han.

SV vil at kommunen skal overta

Oslo SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll legger skylden på det forrige byrådet og Høyre for kontrakten de inngikk med Veireno og konsekvensene denne har fått.

– Nå må vi gjøre det vi kan for å få slutt på den uholdbare situasjonen. Det er flaut å se hvordan Høyre og Venstre nå forsøker å løpe fra dette ansvaret ved å etterspørre en granskning av det rødgrønne byrådet, mener hun.

SV støtter Rødt-kravet om at kommunen må ta tilbake oppgaven med å hente byens avfall.

– Byråden er i gang med arbeidet med å se på om det er grunnlag for å heve kontrakten, og jeg ser frem til at de informerer bystyret om det, sier hun.