Krever stans av eldre-skyfling

Oslo kommune og sykehusene må slutte å krangle om hvem som har ansvaret for eldre pasienter, mener Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsebyråd Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med Helse Øst.
  • Forf>
  • <forf>ingvild Tvervaag <

— Det skal ikke være noen skyfling av pasienter frem og tilbake mellom institusjonene, sier statssekretær Wegard Harsvik (a) i Helse- og omsorgsdepartementet. Sist uke kunne Aften vise til flere eksempler der eldre pasienter ble skrevet ut fra sykehusene så tidlig at det var helsefarlig.I ett av tilfellene døde pasienten under transport fra Ahus til sykehjemmet. Oslos byråd for velferd og sosiale tjenester Sylvi Listhaug (fr.p.) raste mot sykehus som skrev ut gamle altfor tidlig for å spare penger.

Stiller krav

Harsvik uttaler seg på vegne av Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (a), som i går skulle hatt et møte med kommunen for å komme problemene til livs. På grunn av en misforståelse møtte ikke kommunens representanter. - Vi har dessverre eksempler på uheldige episoder når sykehusene og sykehjemmene ikke greier å bli enige om hvilke pasienter som hører hjemme hvor. Men for pasienten burde det selvfølgelig være likegyldig hvem som har ansvaret, mener Harsvik. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet stilt krav til alle helseregionene om at de skal utarbeide en plan for styrking av spesialisthelsetjenesten for eldre. Harsvik ber Helse Øst og Oslo kommune komme frem til en samarbeidsavtale som sikrer at hver enkelt pasient får et tilfredsstillende tilbud.

Godt samarbeide

— Man vil selvfølgelig kunne finne eksempler der forløpet etter utskrivelsen ikke ble som forventet, sier fagdirektør Kristin Lossius i Helse Øst.Men Lossius vil ikke være med på at det har blitt gjort noe galt i vurderingen av pasientene som skrives ut. .