Frykter at tilbudet til eldre blir dårligere

Kirkens Bymisjon vil ikke lenger drive privat hjemmehjelp i Oslo. - Tilbudet til de eldre blir dårligere og dårligere, sier konstituert generalsekretær Johannes Heggland.

I august avlegger hjemmehjelp Monica Larsen fra Kirkens Bymisjon sitt siste besøk hos Ruth Marie Lindahl (86). Bymisjonen blir ikke med når ordningen med fritt brukervalg utvides til å gjelde hele Oslo.

Ruth Marie Lindahl (86) gruer seg til hjemmehjelp Monica Larsen fra Kirkens Bymisjon ikke lenger kan komme hjem til leiligheten hennes på Nordseter for å ta seg av støvsuging og vasking. — Det blir ille, for jeg er så fortrolig med dem som kommer. Det som er så godt er at det er den samme hver gang, sier hun.Kirkens Bymisjon har vært en av de tyngste aktørene i pilotprosjektet med privat hjemmehjelpstjeneste i bydel Nordstrand. Nå skal ordningen utvides til å gjelde hele Oslo, men det vil ikke Bymisjonen være med på.De har rett og slett ikke råd til å gi forsvarlig hjemmehjelp med den betalingen Oslo kommune tilbyr.- Vi har regnet på det nye tilbudet og funnet ut at det blir for lite. Erfaringene våre er at dette får vi ikke til å gå rundt, sier faglig ansvarlig Marit Müller Nilsen i Kirkens Bymisjons hjemmetjeneste.

Ikke samvittighet

Hittil har den ideelle stiftelsen brukt over 1,3 millioner kroner av egen kasse for å spe på magre driftsbudsjetter fra Oslo kommune. - De tre årene vi har holdt på har vi sett at tilbudet til de eldre er blitt dårligere og dårligere. Dette er ikke noe vi kan være med og se på, sier konstituert generalsekretær Johannes Heggland.Han mener økt privatisering og kutt i tilbud til eldre åpner for aktører som vil tjene ekstra penger på å tilby kostbare tilleggstjenester.- Når den kommunalt betalte ordningen blir redusert vil det skape et større marked for salg av private tjenester. Vi synes ikke den nye ordningen er på et akseptabelt og verdig nivå, sier Heggland.

Norlandia på banen

Fristen for å levere anbud på drift av privat hjemmehjelp gikk ut i går, og flere private firmaer har meldt sin interesse. Blant dem er helsegiganten Norlandia Omsorg, som har sikret seg et flertall av aksjene i hjemmehjelpsfirmaet Oslo helse og omsorg (OHO).- Vi satser for fullt i alle bydeler, varsler administrerende direktør Nina Torp Høyseter i Norlandia Omsorg.Hun bekrefter at de vil satse på private tilleggstjenester til dem som måtte ønske det.- Hvis noen føler de trenger mer hjelp kan de kjøpe flere tjenester. Det kan også være pårørende i tidsklemma som trenger avlastning, sier Høyseter.I dag får hjemmehjelpsfirmaene 364 kroner pr. time. Med den nye ordningen får de 259 kroner pr. time og et reisetillegg på 52 kroner pr. besøk.