Oslo

Langt færre barn blir drept eller skadet i trafikken

Antall barn som blir drept eller skadet i trafikken, har gått ned med 70 prosent de siste ti årene. Mandag var det klart for skolestart og holdningskampanje i trafikken.

De eldre barna i skolepatruljen loser sine medelever trygt over veien.
  • Inger Lise Hammerstrøm
    Journalist
  • og NTB

En jevn strøm av syklister, varebiler, personbiler og stappfulle, røde Ruter-busser flyter gjennom Waldemar Thranes gate denne mandagsmorgenen i august.

Krysningspunkt for hundrevis av skoleelever ved Ila skole. I dag tar de fatt på et nytt skoleår, noen går i gang med sitt første.

I den forbindelse starter også årets Aksjon skolestart som skal bidra til trygg skolevei.

  • På 12 strekninger i Oslo har det vært mer enn 250 ulykker de fem siste årene. Dette er Oslos 12 farligste veistrekninger

– Disse små har liten trafikkforståelse og kan være uforutsigbare i handlingsmønsteret sitt. Da er det viktig at de voksne tar ansvar, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli i Trafikkorpset i Oslo politidistrikt. Han er ansvarlig for koordineringen og gjennomføringen i Waldemar Thranes gate.

Politiet stoppet mange trafikanter i morgenrushet mandag.

Nedgang i antall skadede og drepte i trafikken

I år legger politiet spesielt vekt på kontroll i forbindelse med sikring av barn i bil, bruk av bilbelte, vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, rus, avstand til forankjørende og førers mobilbruk under kjøring. Hensikten er å bidra til å få ned antall skadede og drepte i trafikken.

Politioverbetjent Finn Erik Grønli i Trafikkorpset i Oslo politidistrikt mener de voksne må ta ansvar og være gode rollemodeller når de små barna nå skal ut i trafikken og krysse veier for å komme seg til skolen.

I perioden 1991 til 2007 lå antall skadede og drepte barn i trafikken på mellom 300 og 440 i året. Fra 2007 går antallet jevnt ned.

Mens 331 barn ble skadet eller døde på skoleveien i 2007, hadde tallet sunket til 94 i 2016, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Grønli er glad for denne utviklingen, men understreker at han ikke kan knytte nedgangen til «Aksjon skolestart».

– Nordmenn er ikke flinke nok i trafikken

Den reflekskledde politipatruljen som vinker folk til side i rushtrafikken, tiltrekker seg oppmerksomhet. Et par morgentrøtte ungdommer står og betrakter fra balkongen, en forbipasserende spør hva som foregår, og en syklist peker spørrende på seg selv. Men det er de hardere trafikantene som blir vinket til side i dag.

Motorsyklist Trond Nordahl er glad for denne aksjonen og mener nordmenn har mye å hente på å bli bedre trafikanter.

Trond Nordahl kjører motorsykkel. Han mener nordmenn har mye å hente på å forbedre kjøremønsteret sitt.

– Nordmenn er ikke hensynsfulle, de er egoistiske i trafikken, mener Nordahl.

Som motorsyklist regnes han som en mykere trafikant. I møte med bil vil han i de fleste tilfeller være den tapende part. Det gjør at han er mer oppmerksom.

– Jeg tar meg alltid god tid og får oversikt i trafikken, sier Nordahl.

– Større trygghet for foreldre

Analysene av TØIs personskadeulykker omfatter tilsammen 2080 barn i 1. til 10. klasse. I løpet av tiårsperioden har tilsammen 16 barn mistet livet i ulykker på vei til eller fra skolen i Norge.

Informasjonen for ti av ulykkene er imidlertid usikker. Seks av ulykkene vet man at skjedde på skoleveien, syv av ulykkene kan også ha skjedd på vei til eller fra ulike aktiviteter eller klassekamerater, mens tre av ulykkene betegnes som usikre skoleveiulykker.

Bilførerne som ble stoppet, måtte gjennom promilletest, samt vise frem vognkort og førerkort.

Kristine Eia Kirkholm har nettopp kjørt sin femteklassing til skolen. I baksetet har hun en spent førsteklassing som skal begynne på Ila skole i dag.

– Det er kjempebra med slike aksjoner, det gir litt større trygghet for oss som foreldre, sier Eikholm.

Kristine Eia Kirkholm har førsteklassing i år. Hun mener Aksjon skolestart har bidratt til større trygghet.

Politiet har ved tidligere aksjoner hatt fokus på såkalte hjertesoner, bilfrie soner foran skolen. De vil på den måten unngå potensielt farlige situasjoner for barna.

– Bilene er jo så høye og barna så små. Det kan fort bli uoversiktlig, sier Grønli.

Eikholm mener det må være opp til foreldrene om de vil kjøre barna til skolen.

– Folk kan jo ha ulike grunner til at de vil kjøre barna til skolen, men det kan nok være at det blir mer trafikksikkert om færre kjører barna sine, sier hun.

– Er aldri blitt stoppet av politiet

Aleksander Jomisko, som ikke vil bli avbildet i avisen, har hatt førerkort i tre år. Dette er første gangen han blir stoppet av politiet.

– For folkets del kan politiet godt gjennomføre flere kontroller. Jeg synes de kan bli mer synlige i trafikken, sier Jomisko før han må videre.

Ifølge TØIs rapport var det 13 gutter og 3 jenter i de 16 dødsulykkene. Fire av barna som døde, var 16 år gamle, og ingen var under 8 år. Blant barn som ble skadet på skoleveien, var det kun en liten overvekt av gutter, med 53 prosent.

Lars Bergsjø jobber selv i politiet, han har nettopp levert en fosterdatter på skolen. Han har ikke noe imot å bli stoppet for kontroll.

I tidsrommet Aftenposten var i Waldemar Thranes gate, var det få skoleelever som krysset gaten. Det skyldes at skolen begynte klokken 08.30, og de minste hadde skolestart klokken 12.

Aksjonen pågikk til 10.30. Politioverbetjent Finn Erik Grønli forklarer det med at det er en gate med mye og blandet trafikk.

– Mange elever bor på den andre siden av Waldemar Thranes gate og må krysse den for å komme til skolen. Vi gjennomfører kontrollen for å vise tilstedeværelse og øke bevisstheten blant bilførerne, forklarer Grønli.

Les mer om

  1. Trafikksikkerhet
  2. Skolevei
  3. Trafikk
  4. Politiet