Oslo

Kirken vil bli mer synlig under årets «Oslo Pride»

Det var uenighet i Oslo bispedømmeråd, men et flertall stemte for at kirken skal ta mer plass under festivalen.

Bilde fra paraden i 2009.
  • Olivia Knudsen
«Oslo bispedømmeråd oppfordrer menigheter i bispedømmet til å engasjere seg og synliggjøre Den norske kirkes tilstedeværelse under årets Oslo Pride», heter det i et nytt vedtak i Oslo bispedømmeråd. Bildet viser parden fra i fjor.

Ved kirkevalget i fjor høst gikk «Åpen Folkekirke» til valg på å få slutt på diskriminering for homofile og for at kirken skal være for alle. Fem av syv medlemmer som ble valgt inn i Oslo bispedømmeråd kom fra listen «Åpen Folkekirke», somfikk 46.065 av totalt 60.270 stemmer.

Det kunne man tydelig se effekten av på bispedømmerådets møte nylig.

Fredag, 11. mars, vedtok bisperådet nemlig et tredelt vedtak, som sier følgende:

  • «Oslo bispedømmeråd støtter arbeidet for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal bli anerkjent og ha like rettigheter som resten av befolkningen, både i kirken og samfunnet for øvrig».
  • «Oslo bispedømmeråd vil likebehandle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på linje med andre søkere ved ansettelser. Alle som ønsker å arbeide i bispedømmet, oppfordres til å søke ledige stillinger».
  • «Oslo bispedømmeråd oppfordrer menigheter i bispedømmet til å engasjere seg og synliggjøre Den norske kirkes tilstedeværelse under årets Oslo Pride».

— Mange har opplevd å bli tråkket på

Det første punktet tydeliggjør at bispedømmerådet mener at alle skal ha like rettigheter, ikke bare i samfunnet men også i Den norske kirke. Det andre punktet vil i praksis si at når man søker på en stilling i Oslo bispedømme, vil man ikke lenger risikere å bli forskjellsbehandlet, forklarer leder for Oslo bispedømme, Gard Sandaker-Nielsen.

Geir Sandake Nielsen, leder i Oslo bispedømmeråd.

— En del bispedømmeråd sier at samlivsformen kan bli vektlagt når man søker jobb i bispedømmet. Det betyr at man som kirke kan diskriminere lesbiske og homofile i samliv. Vi ønsket å gjøre det motsatte og tydeliggjøre at vi vil likebehandle, sier Sandaker-Nielsen.Den tredje og siste delen av vedtaket er den mest omdiskuterte blant medlemmene i bispedømmerådet, ifølge lederen. Her vil altså bispedømmerådet at menighetene skal bli mer synlig i «Oslo Pride», en kulturfestival der formålet er å synliggjøre skeiv kultur og bidra til økt aksept og respekt.

- Mange har opplevd å bli tråkket på og har følt at troen er blitt tatt fra dem. Da er det viktig at kirken synliggjør at den også er en kirke for LHBT, sier Sandaker-Nielsen.

Under kan du se video fra fjorårets «Oslo Pride»:

Uenighet i rådet

Vedtaket fikk et klart flertall med åtte stemmer for og tre imot. Men det ble diskusjon.

— Det har vært uenighet i rådet. LHBT og vigsel av likekjønnede par har vært et stridt spørsmål i kirken i mange år. Slik er det fremdeles, sier Sandaker-Nielsen, og legger til at det har vært «gode og friske» diskusjoner internt i rådet.

Oslo fagottkor fra fjorårets Oslo Pride.

Nestleder i Oslos bispedømmeråd, Harald Hegstad, var en av tre som stemte imot forslaget. Han forklarer at det – som i resten av landet – også er uenighet i Den norske kirke om synet på likekjønnede samliv. — Både jeg og de andre som stemte imot er skeptiske til oppfordringene om å delta på «Oslo Pride» som noen av oss synes representerer verdier og en seksualisert kultur som vi er kritiske til, sier Hegstad.

Likevel har ikke konflikten vært voldsom eller dramatikken stor, ifølge Hegstad, men han innrømmer at han synes det er vanskelig å være med på vedtaket.

— Dette er ikke en overraskelse men heller en konsekvens av kirkevalget, sier Hegstad.

Tror på blandede reaksjoner

— Domkirken har hatt regnbuemesser i mange år. Så vi anerkjenner det arbeidet som de menighetene har gjort og oppfordrer flere til å engasjere seg, sier Sandaker-Nielsen.

Han understreker at bispedømmerådet ikke vil fortelle menighetene hva den riktige måten å «synliggjøre» seg på er – om det er å gå i paraden, ha stand eller lignende.

Disse flaggene tilhører Oslo Pride og viser hvor i byen de har sine arrangementer.

Sandaker-Nielsen tror det er mange som blir glad for at Oslo bispedømmerådet er såpass tydelig som er i dette vedtaket, ikke minst alle som stemte på Åpen Folkekirke. Samtidig vet han at det er flere som ikke ønsker at kirken skal anerkjenne homofilt samliv.Oslo biskop, Ole Christian Kvarme, har dette å si til vedtaket:

— Jeg tar til etterretning vedtaket som ble gjort med et flertall av rådets medlemmer. For egen del er jeg opptatt av at det skal være rom for homofile og lesbiske i vår kirke, men kunne likevel ikke stille meg bak vedtaket. Saken ble grundig drøftet i bispedømmerådet og jeg har ikke behov for å fortsette diskusjonen nå som vedtaket er gjort, sierhan.

- Ønsker bispedømmet velkommen

Hans Heen Sikkeland, styreleder i LLH Oslo og Akershus sitter i et styremøte med Oslo Pride når Osloby ringer.

— Dette er en god nyhet, og vi ønsker Oslo bispedømme velkommen til festivalen. Kirken har vært synlig under Pride i en årrekke, og at bispedømmet kommer med er gledelig. Det arbeidet Åpen Folkekirke har gjort de siste årene gir positive ringvirkninger og åpner opp for en rausere og mer åpen folkekirke, sier Sikkeland.

Han forteller at det er viktig for mange at kirken er mer til stede i livet til de skeive.

— Oslo kommune uttaler ofte at de ønsker en mer åpen og raus by. For å få til det må man også ha med bispedømmet som evner å ta mangfoldet på alvor. Vi gleder oss til å ha dem med på festivalen i juni.

Les også

  1. Over 20.000 i fargerik fest

  2. Fargerik feiring på twitter

  3. «Det er veldig mange heterofile i paraden»