Hver fjerde P-bot havner på Frogner

De 190.000 parkeringsbøtene som ble skrevet ut i Oslo i fjor, er riktig så skjevt fordelt.

To ganger i måneden får Heidi Gulbrandsen parkeringsbøter i bydel Frogner. Her har hun akkurat funnet en ledig luke i Gimleveien.

På Frogner sliter bilistene mest med parkeringsreglene. På Søndre Nordstrand har folk skjønt dem.

48 399. Det var antallet gule P-bøter som Bymiljøetaten festet på feilparkerte biler i bydel Frogner i fjor.

Med nesten én bot pr. innbygger troner bydelen øverst på listen over feilparkering i Oslo i 2012.

Det overrasker ikke Fabian Ødeskaug (19) fra Majorstuen. Han er på vei til Bjørknes privatskole og har akkurat parkert bilen i Odins gate.

Her i bydel Frogner har Fabian Ødeskaug fått mange parkeringsbøter. Det er ikke så lett å finne en ledig parkeringsplass her, sier han.

— Det er jo så utrolig vanskelig å finne en parkeringsplass her. Noen ganger har man det travelt og, og til slutt må man bare ta en "ledig" plass. Selv har han fått seks bøter det siste halvåret.

— Jeg fikk nettopp en bot i Bogstadveien, og jeg har fått masse bøter her. Noen ganger har jeg faktisk fått to om dagen. Det virker som de tar frem målebåndet og måler på centimeteren. En dag gikk jeg seks skritt bort til gangfeltet, men likevel fikk jeg bot.

Får to i måneden

Heller ikke Heidi Gulbrandsen (48) er overrasket over at så mange får parkeringsbøter på Frogner.

— De er helt nazi på å måle centimeter fra alle hjørner her, og det er veldig vanskelig å finne parkering i dette området. Noen ganger virker det som de løper ut for å finne feilparkerte bilder. Der det hindrer trafikk er det greit, men noen ganger føles det som om det går sport i å skrive ut flest mulig bøter.

Også hun vet godt hvordan det føles å finne en gul lapp på vindusruten. I snitt anslår hun at hun får to bøter i måneden. Alle disse får hun i Frogner-området.

Mange gater, mye parkering

Søndre Nordstrand var den bydelen hvor færrest fikk P-gebyr i fjor. Her var det kun 459 som fikk den sure, gule remsen fra de kommunale P-betjentene. Bymiljøetaten forklarer de store forskjellene mellom bydelene slik:

— Varierende trafikkforhold i bydelene virker inn på antall gebyrer. Hovedfokuset til Bymiljøetaten er de sentrumsnære områdene, blant annet fordi det er mange innbyggere, stor biltetthet, mye fremmedparkering, mange meter med vei og mange veikryss. Grunnen til at det blant annet skrives mer gebyr i bydel Frogner, er at det er et sentrumsnært boligområde med mange gater, mye parkering og spesielt mye kollektivtrafikk, sier Anne Sofie Durkis i Bymiljøetaten.

Det største problemet bilister har ved parkering, er å vite hvor langt fem meter er. Det viser statistikken over hva vi får bøter for (se faktaboks). Neste gang du er i tvil sier Durkis at det letteste er å tenke seg en vanlig billengde, som er i underkant av fem meter.

Pengene fra bøtene vi må betale, går til kommunen. Overskuddet overføres til parkeringsfondet, og pengene brukes til investeringer og tiltak innenfor samferdsel, parkering, sykkelstier og trafikksikkerhetstiltak.