Frp og Rødt krever at hjelpepleier får jobben tilbake

Frp og Rødt går sammen om å kreve at en tidligere overgrepsanklaget hjelpepleier får jobben tilbake.

Carl I. Hagen (Frp) og Bjørnar Moxnes (Rødt) fremmer et felles forslag om å gi den tidligere hjelpepleieren ved Lindeberg sykehjem jobben tilbake.

Carl I. Hagen (Frp) og Bjørnar Moxnes (Rødt) mener bystyret bør gripe inn i en personalsak.

Siden høsten 2011 har den såkalte Lindeberg-saken fått betydelig medieoppmerksomhet. Onsdag kan de få en ny vending når kommunerevisjonens granskingsrapport legges frem for bystyrets helse— og sosialkomité.

I samme møte får politikerne presentert et høyst uvanlig forslag:

  • For det første er det spesielt at de politiske motpolene Carl I. Hagen og Bjørnar Moxnes går sammen om å fremme et privat forslag.
  • For det andre vil forslaget, hvis det får flertall, føre til at bystyret griper direkte inn i en personalsak i Oslo kommune.
    Kommunerevisjonen har gransket Oslo kommunes behandling av Lindeberg-sakene fra november 2011 til juli 2012 og kommer med kraftig kritikk etter å ha avdekket en rekke svakheter i kommunens håndtering av saken.

Byråd i ilden

Politikerne kommer trolig til å fyre løs med spørsmål både til kommunerevisjonen og eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) når rapporten legges frem for komiteen.

Lindeberg-saken handler egentlig om to saker (se fakta til høyre).

Les også

Overgrepssaken er henlagt

Den ene saken, som er den Hagen og Moxnes tar opp, er følgende:I november 2011 ble det fremmet mistanke om at en hjelpeleier skulle ha begått seksuelle overgrep mot to beboere ved Lindeberg omsorgssenter. Mannen ble anmeldt.

Politiet henla saken etter å ha etterforsket den. Helsetilsynet ga den mannlige pleieren autorisasjonen tilbake, etter at denne rutinemessig ble midlertidig inndratt.

Hjelpepleieren har imidlertid ikke fått jobben tilbake. Sykehjemsetaten har i stedet tilbudt ham å jobbe på en av etatens andre institusjoner, innenfor et annet fagområde.

Les også

Store medisinavvik og trusler mot varslere

Den andre Lindeberg-saken dreier seg om feil ved medisinhåndtering og forfalskning av signaturer. Flere ansatte meldte fra om dette, uten at det ble fulgt opp.Den omtalte hjelpepleieren var blant dem som varslet om at hans signatur hadde blitt forfalsket ved medisinhåndtering.

Krever jobben tilbake

Når kommunen nå nekter å gi han jobben tilbake, mener hjelpepleieren at dette er å regne som en såkalt endringsoppsigelse. Fagforbundet har varslet at de vil gå til sak mot Oslo kommune for å kreve pleierens jobb tilbake.

Også Bjørnar Moxnes (Rødt) og Carl. I Hagen (Frp) reagerer på behandlingen hjelpepleieren har fått.

- Den personen som ikke har gjort noe galt i denne saken, er den som nå straffes ved ikke å få tilbake jobben sin. Hvis han omplasseres, vil det naturligvis betyr at etaten lar mistanken henge over ham, sier Moxnes.

Finanskomiteen får etter hvert Lindeberg-sakene til behandling, før de så sendes til bystyret.