Oslo

Oslo Ap vil vrake nynorsk som eget fag

-Vi synes dagens ordning er litt utdatert, sier Abdullah Alsabeehg (Ap), bystyrerepresentant og medlem av programkomiteen.

Det blir felles karakter i norsk, og ingen sidemålseksamen, hvis programkomiteen i Oslo Ap får viljen sin.

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Programkomiteen i Oslo Ap har spikret et endelig forslag til kommunevalgprogram for perioden 2015–2019. Her foreslår de blant annet å fjerne sidemålseksamen og standpunktkarakter i nynorsk.

Tror forslaget vil øke elevenes lærelyst

Punktet i programmet, som sendes ut til lokallagene torsdag eller fredag, lyder slik:

«Gjennomføre forsøk med felles karakter i norsk uten egen sidemålseksamen».

— Det betyr at dere vil vrake nynorsk som eget fag?

— Vi ønsker å styrke sidemålsundervisningen, men ser at dagens ordning må endres, sier Abdullah Alsabeehg (Ap), bystyrerepresentant og medlem av programkomiteen.

Han mener man vil øke elevenes lærelyst ved å droppe sidemålskarakterene og gjøre nynorsk til en del av norskfaget.

— Tilbakemeldingene fra lærere og elever, er at norskfaget er blitt altfor omfattende og arbeidskrevende, og at norskkarakterene utgjør en uforholdsmessig stor andel av vitnemålet til elvene. Ved å fjerne karakterene vil man både kunne endre elevenes holdninger til sidemål, og rette opp i skjevfordelingen av karakterer. Vi synes dagens ordning er litt utdatert, sier Alsabeehg.

«Alle er ikke like glad i algebra»

Ap-politikeren trekker sammenligninger til matematikkfaget.

— Alle er ikke like glad i algebra, og det betyr ikke at man skal droppe algebra, men det er heller ikke slik at man har et eget fag som heter algebra og en egen eksamen i denne delen av matematikkundervisningen.

- Vil ikke det å fjerne karakterene svekke sidemålet?

— Nei. Nynorsk er i dag svekket i Oslo ved at en tredjedel av elevene har fritak fra faget. Hvis man har felles regler for alle, og felles karakter uten egen sidemålseksamen, vil flere få med seg grunnleggende kunnskap i sidemål.

Avviser forslag om halve pensum på nynorsk

Nestleder i Oslo Ap, Khamshajiny Gunaratnam, har tidligere spilt inn et helt annet forslag til programkomiteen. Hun mener det er irrelevant om det er én eller to karakterer i norskfaget og foreslår i stedet at halve pensum er på nynorsk.

Programkomiteen har avvist forslaget, men det kan likevel bli nynorskdebatt når programmet spikres helgen 21.–22. november.

Tror ikke nynorsk-nei er god Ap-sak

Punktet om sidemål er det eneste komiteen ikke har klart å samle seg om.

Helge Stoltenberg (Ap), bydelsutvalgsleder på Sagene, har tatt dissens og ønsker å stryke punktet.

— Jeg ønsker at vi skal opprettholde ordningen vi har i dag for at sidemål fortsatt skal ha en sterk stilling i Oslo-skolen. Jeg er redd fokuset på sidemål vil forsvinne hvis man kutter ut både eksamen og standpunktkarakter, og tror det vil bety en svekking av sidemålet.

- Er dette en god valgkampsak for dere?

— Jeg tror mange innbiller seg at det er det, men jeg tror ikke dette er en god valgkampsak for Ap. Veldig mange av de som stemmer på oss vil at nynorsk skal ha en sterk stilling i Oslo-skolen, sier Stoltenberg.

Mener karakterer er avgjørende for elevenes innsats

Norsk Målungdom reagerer på forslaget fra Oslo Aps programkomité og mener sammenligningen med algebra er både historieløs og kunnskapsløs.

-Å ha en egen karakter i sidemål, er ganske avgjørende for elevenes innsats. Hvis man slår dette sammen til én karakter, er spørsmålet hvordan de skal vekte innholdet, sier leder Karl Peder Mork.

Han frykter at sidemålet vil bli svekket hvis man dropper eksamen og standpunktkarakter i faget, og mener man må gå i helt motsatt retning. Mork tar til ordet for styrke sidemålet i lærerutdanningen samtidig som man gir elevene mer pensum på sidemål.

-Det er to offisielle skriftspråk i Norge. Når vi sier vi skriver på norsk mener vi enten nynorsk eller bokmål. Hvis man ønsker å ha to språk i Norge må man behandle nynorsk og bokmål som to likeverdige språk. Dette er spesielt viktig i skolen, sier Mork.

Les også

  1. Oslo Ap-nestleder vil ha halve pensum på nynorsk

  2. Oslo Unge Høyre vil fjerne skriftlig sidemål i skolen

  3. Lærer nynorsk av filosofene