Sterk økning i MC-ulykker i Oslo

Mens antall alvorlige MC- og mopedulykker er på vei ned på Østlandet, viser tallene en dyster utvikling i Oslo der langt flere blir skadet i slike ulykker nå enn for ti år siden.

Johnny Jensen skal bruke 20-30-000 kroner på å oppfylle drømmen om MC-førerkort. Han er klar over risikoen for ulykker for tohjulinger i trafikken og vil blant annet kjøpe en oransje hjelm.
Johnny Jensen (til høyre) ønsker å ta MC-lappen for å kjøre på fine sommerdager. Han vil bruk 20-30.000 kroner på å bli trygg i trafikken. Trafikklærer Tormod Lunde fra Tempo trafikkskole sier at interessen for MC er økende. Cirka halvparten av 200 kursplasser ved skolen er allerede booket.

— Å ta MC-lappen og kjøre rundt på varme solskinnsdager er en gammel drøm for meg, smiler Johnny Jensen.

  • LES OGSÅ: Kjørte på motorsykkel, mistet førerkortet
    47-åringen er en av flere som nå har begynt å ta kjøretimer for å oppfylle drømmen om motorsykkel-førerkort. På trafikkstasjonen på Risløkka er det et eget område for MC-opplæring der flere tar sine første kjøretimer på MC. For noen ender drømmen på asfalten.

Ferske tall fra Statens vegvesen Region øst viser at mens det var en nedgang i de alvorligste MC- og mopedulykkene på 14 prosent i Region øst, var det en økning på 69 prosent i hovedstaden i perioden 2012–2015 sammenlignet med perioden 2002–2005.

I Oslo mistet fire personer livet, mens 58 ble hardt skadet i MC- og mopedulykker i 2012-2015, mens 31 ble hardt skadet i MC- og mopedulykker for ti år siden. Region øst består av fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Bruker handsfree på tohjuling

Johnny Jensen er klar over risikoen som MC-fører i trafikken og har flere gode råd til andre førere.

— Som MC-fører kan man ikke regne med at alle andre ser deg. Derfor skal man ikke ta noen sjanser i trafikken. Og så har jeg tenkt å kjøpe oransje hjelm som blir lett synlig, sier Jensen som til daglig jobber i Vann- og avløpsetaten.

Trafikklærer Tormod Lunde har 17 års erfaring som lærer på to hjul. Han er ikke overrasket over ulykkestallene.

— Det er flere motorsyklister nå enn for ti år siden. Og så vet jeg at mange MC-førere bruker handsfree for å høre musikk eller snakke i telefon. Dette gjør at de ikke er nok oppmerksomme. Konsentrasjon er svært viktig når man er på veien, sier Lunde.

Lam og tyr

På hvert kurs har han et par elever som forteller at de vil ta MC-lappen for å kjøre i kollektivfelt. Lunde tror at farlige situasjoner i forbindelse med felt-skift i kollektivfelt utgjør stor ulykkesrisiko.

— Disse førerne har et annet mål enn å bli «motorsyklister». De kjører for å bruke kollektivfelt. Nå er det tettere trafikk i kollektivfelt på grunn av flere elbiler. Og så er det mange som skal skifte felt rett før avkjørsler. Dermed kan det lett oppstå ulykker. På bakgrunn av min erfaring kan jeg fastslå at 95 prosent av elevene ønsker å være trygge i trafikken. Resten er snille når de er hos oss, men har hornene ute når de er i trafikken, konstaterer Lunde.

Påkjørsel bakfra

En typisk MC-ulykke skjer ved utforkjøring på landevei, og i veikryss. Førerfeil, uerfarenhet og manglende tekniske ferdigheter er vanlige forklaringer. I Oslo skjedde de fleste MC- og mopedulykkene i kryss og med påkjøring bakfra. En MC-fører har 12 ganger større sjanse for å bli involvert i en alvorlig trafikkulykke, enn en bilfører.

— MC-sesongen er blitt lengre på grunn av mindre snø og bedre brøyting. Stadig flere bruker motorsykkel hele året. Dette kan være en årsak til flere ulykker. Vi ser at det er særlig økning av ulykker om våren og høsten. Bilistene legger kanskje ikke merke til MC i mørket. Derfor er refleks og godt lys viktig, sier Erik Andre Foss, leder for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen i Asker, Bærum og Oslo.

- Har dere vurdert krav om glattkjøring for MC?

- Kjøreopplæringen foregår om sommeren. Derfor bør vi kanskje vurdere krav om glattkjøring, svarer Foss.

Trafikklærer Lunde er ikke enig i akkurat dette.

— Vi hadde bare gått på trynet på glattkjøringsbanen. Jeg har mer tro på synlig politi, sier Lunde.