Oslo

Blir 11-åringen tatt for nasking fire ganger varsles skolen. 16-åringen som etterforskes for vold, forteller ikke politiet om.

Bare når unge har fire eller flere registrerte saker i løpet av ett år hos politiet i Oslo, informeres den videregående skolen de går på.

Oslo-politiet varsler videregående skoler om de har elever som er unge gjengangere. Men Utdanningsetaten vil ha mer informasjon.
  • Harald Stolt-Nielsen
    Journalist

En elev som er tatt for nasking fire ganger i løpet av ett år blir regnet som en «ung gjenganger» av Oslo-politiet. En elev som har mindre enn fire voldssaker mot seg i et kalenderår blir ikke det. Skolene får dermed ikke beskjed om elever som kan ha få, men alvorlige straffesaker knyttet til seg.

Oslo-skolen etterlyser nå mer informasjon og tettere kontakt med politiet om elever ved skolene som har mindre enn fire registrerte saker.

Les hele saken med abonnement