Oslo

Vil gi billettrabatt til dem som ikke har månedskort

Det bør bli billigere for dem som reiser kollektivt bare av og til, mener Andreas Halse og Frode Jacobsen i Oslo Ap. De foreslår blant annet å gjeninnføre Flexikortet. Flere andre rabatter er allerede på vei.

Husker du disse? De gamle papirbillettene kommer ikke tilbake, men Flexikortet kan gjenoppstå i digital form hvis Oslo Ap får det som de vil.
  • Olav Eggesvik
    Journalist

Kupongkort, Flexikort, Reisepenger. Kjært barn hadde mange navn, men da Ruter la om til billetter på mobiltelefonen, fjernet de også rabattordningen ved enkeltreiser.

Det foreslår to av toppene i Oslo Ap å gjøre noe med. På partiets fylkesårsmøte til helgen har de stilt forslag om å «innføre et elektronisk klippekort i appen. På den måten kan man gi rabatt til de som reiser en gang iblant, uten å ha behov for månedskort.»

Det gamle Flexikortet hadde åtte klipp. Flere reisende kunne benytte det samme kortet, som ble stemplet én gang for hver passasjer.

I 2008 skjedde hele 31 prosent av billettsalget i Oslo via Flexikort, ifølge Ruters årsrapport.

Vil la barn opp til syv år reise gratis

De to bystyrerepresentantene foreslår også:

  • Å gjøre det gratis for barn opp til syv år å reise kollektivt.
  • Å gi automatisk rabatt i billettappen dersom kjøpshistorikken viser at det ville ha lønnet seg å kjøpe en annen billettype.
  • Å gjøre det gratis for barn som reiser med voksne, på kveldstid på hverdager.
  • Heve grensen for barnebillett til 18 år.

Det siste punktet har de lånt fra Oslo Høyre, som foreslo nettopp dette i sitt alternative budsjett for 2018.

I budsjettforliket mellom Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG ble det i stedet vedtatt at kommunen skal gå i dialog med Ruter om å innføre flere nye rabattordninger: Heve gratisgrensen til seks år, heve barnebillettgrensen til 18 år og heve aldersgrensen for studentrabatt.

Etter mange år hvor månedskortprisene er holdt lave og rabattreglene uendret, mens enkeltreiser er økt langt mer enn prisstigningen i samfunnet, kan man slå fast at det nå blåser en rabattvind over bystyret.

Leder av Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen (t.v.) og medlem av bystyret Andreas Halse ønsker rabatter til dem som ikke reiser ofte med kollektivtransport.

Kan være billigere med bil enn enkeltbillett

– Vi ønsker å gjøre det mer attraktivt å bruke kollektivtrafikk for dem som reiser av og til. Blant dem som bruker bilen til jobb, er det ganske mange som ikke reiser kollektivt i andre sammenhenger fordi de opplever at inngangsprisen er for høy uten månedskort, sier Andreas Halse.

Han bruker en familie på fire som skal på kino, som eksempel. En biltur fra Røa til Colosseum en fredag kveld kan koste omtrent 40 kroner i bompenger og 49 kroner for parkering. Prisen, uten de andre kostnadene ved bilhold, blir 89 kroner.

Dersom hele familien skal kjøpe enkeltbilletter, vil det koste 212 kroner tur-retur.

– Det er ikke vanskelig å forstå at man velger bilen da, når det sikkert er litt enklere og en god del billigere, sier Halse.

Han nevner også idrettslag på vei til kamp, som vil kunne reise gratis i følge med tre voksne.

Usikkert hva det vil koste

Det er ikke klart hvor mye eller om det koster mer å gi billettrabatt til flere. Et annet moment er at prisen på blant annet enkeltbilletter nylig økte utover vanlig prisstigning.

Et bredt flertall i bystyret, med unntak av Rødt og Fremskrittspartiet, stemte for å øke billettprisene for å bidra til å finansiere prosjektene i Oslopakke 3. Mens månedskortet ble skjermet, ble ikke enkeltbilletter spart.

– Hvordan skal dere finansiere samferdselsprosjektene hvis dere nå ønsker å senke prisen igjen?

– Først må Ruter finne ut av hva det koster. Det vil være tilskudd fra Oslo kommune som finansierer dette, og jeg tror en effekt er at folk vil reise mer. Det vil Ruter tjene mer penger på, sier han.

– Tanken bak dette forslaget er å finne enkle måter å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, uten å senke alle billettprisene. Det vil være langt dyrere.

Halvparten av pengene til kollektivtrafikken i Oslo kommer fra billettinntekter, mens den andre halvparten er tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Les mer om

  1. Ruter
  2. Arbeiderpartiet (Ap)
  3. Kollektivtransport