Minst 12 rådyr drept av løse hunder i Oslo tross ekstraordinær båndtvang

Oslo kommune har innført ekstraordinær båndtvang. Likevel har minst tolv rådyr blitt drept av hunder etter innføringen.

Rådyr drept av hund i Ullevålsseterveien.
  • og NTB
  • Hanne Mellingsæter

Den ekstraordinære båndtvangen ble innført 19. januar på grunn av store snømengder og dermed ekstraordinære forhold for viltet. Grovt sagt kan man si at vinterens båndtvang gjelder utenfor Ring 3, men inkluderer Bygdøy.

– De vanskelige snøforholdene gjør at rådyr og elg trekker ned mot bebyggelse, skiløyper og veier der det er lettere å ta seg frem og finne mat. Her vil dyrene lett havne i stressende situasjoner med trafikk, mennesker og særlig løse hunder. Dyrene er sultne og svake, og jaging og forstyrrelser kan føre til så store påkjenninger at de bukker under av stress, opplyser naturforvalter i Bymiljøetaten, Tea Turtumøygard, i en pressemelding.

Ordinær båndtvang fra 1. april

Til tross for den ekstraordinære båndtvangen har minst tolv rådyr blitt jaget til døde eller bitt i hjel av løse hunder siden 19. januar ifølge kommunen, som nå minner om at det er viktig at båndtvangsbestemmelsene overholdes.

Dyrene er funnet flere steder, blant annet i Sørkedalen, Maridalen, Sandermosen, Huseby, Solvang kolonihage, parkeringsplassen ved Ammerud mot Lilloseter og Hoffsjef Løvenskiolds vei.

Turtumøygard sier at det er veldig mange flere dyr i byggesonen i Oslo enn normalt. I tillegg er det lettere for hunder å ta rådyr når det er dyp snø, ifølge naturforvalteren. Hun tror det er flere enn de elleve rådyrene etaten har oversikt over som er drept.

– Jeg er dessverre helt sikker på at mørketallene er store, sier Turtumøygård.

Hundeeiere som ikke overholder den ekstraordinære båndtvangen, kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder ifølge hundeloven. Den ekstraordinære båndtvangen gjelder inntil videre, men ikke etter 1. april da det er ordinær båndtvang.

Også en rekke andre kommuner har innført ekstraordinær båndtvang som følge av store snømengder.