Oslo

Oslo før: Den forsvunne Furusætre kirke

Den nåværende Furuset kirke er lett på finne, men middelalderens kirke for «Furusætre sokn» gikk i glemmeboken etter reformasjon og endrede soknegrenser.

Internbladet for Furuset menighet anslår at omtrent slik kan en ca. 20 m² stor Furuset kirke ha sett ut i middelalderen.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler
De to nøklene som en gang skal ha tilhørt «Furusætre kirke», er nå oppbevart i Oldsaksamlingen.

Det eldste omtalen av Furuset kirkesokn er en avtaletekst fra 1345 som anga hvor Ammerud gård lå: «Aumbi rudi som ligger i Furusætre sokn j Oslos herade».

Andre lignende beskrivelser forteller at Furuset sokn omfattet hele dalen fra Gjelleråsen til Bryn.

Datidens kirkesokn gikk altså tvers over dagens Groruddalen, og alle visste selvsagt hvor den viktige soknekirken lå.

Forsvant etter reformasjonen

Men etter svartedauden og reformasjonen forsvant grensen for Furuset sokn, og med den også bevisstheten om hvor trekirken hadde ligget. Det kan vi forstå ut av hva den detaljriktige biskop Jens Nilssøns skrev på 1590-tallet:

«Det hauffer staaet en trækircke ved Fyresetter i gamel tid; den er aldelis ødelagt oc nederbryt, saa mand intid see til hende».

I 1833 fikk Oldsaksamlingen innlevert to nøkler av bonden på Søndre Furuset gård. Nøklene skulle ha tilhørt kirken og hadde blitt funnet der det ifølge Oldsaksamlingens notater fortsatt het «Kirkestykket», rett ved dagens Furuset kirke.

Og det stemmer bra, for der gikk det en viktig ferdselsvei fra den tiden da alle veier selvsagt gikk fra kirke til kirke.

Det gjør dagens litt bortgjemte Ulsholtveien til en viktig ferdselsåre i middelalderen med Furuset kirke liggende på det høyeste punktet.

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Reformasjonen