Oslo nådde klimamålet for 2017 allerede i 2016

– Det betyr at vi er i forkant av målet vårt for klimautslipp, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Oslo har fått flere sykkelveier, færre parkeringsplasser og bedre kollektivtilbud. Det er noen av faktorene som bidrar til nedgangen i klimautslippene, ifølge Steffen Kalbekken i Cicero.
  • Frøydis Braathen

Klimautslippene i Oslo gikk ned med åtte prosent fra 2015 til 2016, viser statistikk som ble offentliggjort fredag ettermiddag.

I 2016 var klimautslippene på til sammen 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er en reduksjon på rundt 93.000 tonn fra 2015.

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, er veldig fornøyd med nedgangen i klimautslippene.

– Det er fantastisk at klimautslippene i Oslo har gått ned med åtte prosent på bare et år. Det betyr at vi er i forkant av målet vårt. Spesielt synes jeg det er positivt at vi for første gang har fått en reduksjon i utslippene fra biltrafikken, sier Berg.

Størst nedgang i bygg og anlegg

Statistikken er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS – Kommunesektorens organisasjon og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant de største endringene fra 2015 til 2016 er utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i blant annet bygg og anleggssektoren (ned 45 prosent) og utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, hovedsakelig forårsaket av forbrenning av ulike petroleumsprodukter (ned 17 prosent).

Veitrafikken er den største utslippskilden i Oslo. Klimautslippene i denne kategorien gikk ned med 32.500 tonn fra 2015 til 2016. Det er en nedgang på fem prosent. I perioden 2009-2015 lå utslippene fra veitrafikken omtrent stabilt.

Lan Marie Berg sier at nedgangen i biltrafikken fortsetter i 2017. Bildet er tatt ved Bygdøylokket i 2016.

Lan Marie Berg sier det er satt tøffe klimamål frem mot 2020, men at den positive trenden fortsetter i 2017.

– Vi ser at økte bompengesatser har ført til en kraftig nedgang i trafikken i fjor. Nå jobber vi med å finne tiltak i samarbeid med næringslivet. De største utfordringene fremover er å få ned utslippene på anleggsplasser og innen varelevering. I tillegg er det viktig at regjeringen vil finansiere CO2-fangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud, sier Berg.

– Ambisiøst klimamål

I Klimabudsjettet for 2017 er utslippsmålet fastsatt til 1,2 millioner tonn. Målet for 2018 er 1,05 millioner tonn, og i 2020 er målet på 766.000 tonn.

Steffen Kallbekken, forskningsdirektør i Cicero, synes det er en imponerende nedgang, samtidig som han påpeker at det er langt igjen til klimamålet for 2020.

– Sammenlignet med andre byer er nedgangen i Oslo på et år imponerende. Samtidig er det langt igjen til klimamålet for 2020. Det er et ambisiøst mål, og omstilling tar tid, sier Kallbekken.

Flere sykkelveier, færre p-plasser

Han trekker frem tiltak innen transportsektoren som en viktig bidragsyter til nedgangen i klimautslippene i Oslo.

– Det har kommet flere sykkelveier, bysykler og forbedringer i kollektivtrafikken. Redusert tilgjengelighet for biler i Oslo sentrum og fjerning av parkeringsplasser har også bidratt, sier Kallbekken.

Han mener samspillet mellom staten og kommunen er avgjørende for at målene for de neste årene kan nås.

– Det er ikke slik at kommunen råder over alle midler. Oslo kommune ønsker for eksempel CO2-fangst og lagring ved avfallsanlegget på Klemetsrud, men de er avhengig av statlig støtte, sier Kallbekken.