Nå har Oslo finregnet på lærernormen. Sjekk hvor mange nye lærere hver enkelt skole trenger til høsten.

Mens Refstad skole mangler 10 årsverk, har flere skoler «for høy lærertetthet». Totalt må Oslo skaffe 340 lærere ekstra for å nå den nye normen.

Allerede til høsten er det behov for 340 lærerstillinger i Oslo som følge av den nye normen. Disse kommer i tillegg til de rundt 450 nye lærerne som uansett må ansettes på grunn av elevtallsvekst og at lærere går av med pensjon.

Før jul fikk KrF gjennomslag for en ny lærernorm. Den slår inn for fullt i 2019. Men allerede kommende høst skal norske skoler ha følgende lærertetthet:

Finnmark vil knapt ha behov for en eneste ny lærer. Det er først og fremst de store kommunene, og særlig Oslo, som må jobbe på spreng for å komme i mål.

Les hele saken med abonnement