Oslo

Akersgata blir stengt med bommer

Etter henvendelse fra Stortinget, har Oslo kommune besluttet å stenge Akersgata bak Stortinget for trafikk. Dette skjer innen en uke. Foto: Signe Dons (arkivbilde)

Innen en uke kommer det bommer i Akersgata mellom Prinsens gate og Karl Johans gate.

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

Taxiholdeplassen i Akersgata skal fjernes. Kjøreretningen i Akersgata mellom Grensen og Karl Johans gate snus, slik at retning blir mot Karl Johans gate. Det vil kun være adgang for varetransport.

I tillegg blir Akersgata stengt med bommer mellom Prinsens gate og Karl Johans gate. Alt dette skal skje innen en uke. Tiltakene skal være på plass senest 1. juli.

— Hensikten med tiltakene er å gi Stortinget nødvendig sikkerhet, men det er ønskelig å gjøre dette på en slik måte at byen fortsatt oppleves åpen, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i en pressemelding.

Sikringstiltak

Stortinget har foretatt en risikovurdering av sikkerhetsmessige forhold i og ved Stortingsbygningen, og har etter dette bedt om stengning av gater og ytterligere begrensning av trafikken rundt bygningen. Oslo kommune og Stortinget har et nært samarbeid om sikkerhet i Oslo sentrum.

Akersgata mellom Prinsens gate og Karl Johans gate stenges med bommer, og det gis kun adgang for varelevering. Karl Johans gate fra Akersgata til Stortingets plass etableres med ett kjørefelt hvor det kun tillates begrenset gjennomkjøring for varetransport.

— Vi har samarbeidet med næringslivet og andre sentrale aktører og fått gode innspill i arbeidet. Oslo skal være en trygg og tilgjengelig by, sier miljø og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

Blomsterpotter

På Wessels plass vil det i løpet av høsten bli satt opp blomsterurner av samme type som i Akersgata til å sperre åpninger som i dag kan slippe gjennom biler. Dette kommer i tillegg til eksisterende pullerter.

Samtidig må folk som trenger taxi lete lenge etter denne i Oslo sentrum. For noen år siden ble holdeplassen i Karl Johans gate ved Stortinget fjernet. Den ble erstattet av holdeplassen som i dag ligger i Akersgata bak Stortinget. Nå forsvinner også denne.

— Taxiholdeplassen i Akersgata flyttes inntil videre til den allerede etablerte holdeplassen i Karl Johans gate mellom Universitetsgata og Frederiks gate, mens vi undersøker om det er mulig å opprette holdeplass et annet sted nærmere Akersgata, heter det i pressemeldingen.

Til Grand

Karl Johans gate blir i tillegg enveiskjørt fra Akersgata til Rosenkrantz gate.

Tiltakene i Karl Johans gate medfører at Grand Hotel og Stortinget får endret adkomstsituasjon. Det tillates kjøring til Grand Hotel og Stortinget via Arbeidergata til Karl Johans gate. Dette gjør at biler til Grand Hotel slipper å snu i Karl Johans gate ved innkjøring fra Rosenkrantz’s gate. Rygging i gate med mye fotgjengere er risikofylt.