Oslo

Ni av ti nye oslofolk er innvandrere

Oslo vokser som aldri før. Men av veksten på drøyt 50 000 personer de siste 10 årene, er færre enn 4000 etniske nordmenn. - Uten innvandrerne hadde Oslo stagnert, fastslår byrådsleder Erling Lae.

Abdullah Mohammed (t.h) er ikke overrasket over at mange innvandrere foretrekker Oslo. For ham var det avgjørende at broren Abdiqadir Said bodde her da han flyttet hit.
  • Forf>
  • <forf>hilde Lundgaard <

De fleste har fått med seg at Oslo er i sterk vekst. Politikerne skryter av at byen er et attraktivt sted å bo — og å føde. Men nye beregninger gjort for Aften, viser at det nesten utelukkende er innvandrerbefolkningen som har sørget for den kraftige økningen i folketallet.

Totalt står innvandrere for 92,5 prosent av veksten de siste 10 årene. Innvandrere fra vestlige land utgjør syv prosent, mens ikke-vestlige innvandrere står for hele 86 prosent.

Uventet

— Tallet er overraskende høyt, innrømmer mannen bak regnestykket, spesialrådgiver Geir Thorsnæs i Oslo kommune.Ifølge Thorsnæs skyldes det meste av innvandrerveksten innflytting, både fra utlandet og fra andre kommuner.- Innvandrerkvinnene føder flere barn enn norske. Men fordi de norske kvinnene er i stort flertall, slår ikke fødselstallene så kraftig ut, sier han, og viser til at i fjor var polakker og somaliere de gruppene som økte mest.- Altså et resultat av henholdsvis krig og EU-utvidelse.

Positivt

Byrådsleder Erling Lae (h) sier at han var klar over at Oslo har nettoinnflytting av innvandrere. Men ikke at de utgjør så mange.- Men vekst er positivt, stagnasjon er ikke positivt. Uten innvandrerne ville veksten vært minimal, sier byrådslederen. Han skulle likevel ønsket seg en større andel norske innflyttere.- En ideell vekst er en balansert vekst. Jeg vil ikke definere noen grupper som et problem. Men av hensyn til tjenestetilbudet hadde det vært en fordel om også flere norske barnefamilier ble boende, sier han, og mener å se en klar tendens til at akkurat det skjer.- Jeg er fortsatt sikker på at Oslo er attraktiv for alle grupper.- Men frykter du ikke at vi får en svært skjev befolkning over tid?- Det er bare farlig hvis de nye gruppene ikke blir en normal del av byens befolkning. Kombinasjonen ghetto og arbeidsledighet. Men vi skal huske at innvandrerne har bidratt til mangfoldet som gjør byen til en magnet.

Ingen vil spå

Ingen av forskerne Aften har snakket med, vil prøve å spå hvordan innvandrerveksten i Oslo vil utvikle seg.- Det ville vært svært interessant å prøve å tallfeste det, men tidligere har vi bommet mye med de fleste fremskrivninger for Oslo, fordi det er snakk om så store bevegelser, sier forsker Inger Texmon i SSB. Geir Thorsnæs tror at forhold utenfor Norge blir avgjørende. - De som er kommet, blir her. Flyktningekatastrofer og endringer à la EU-utvidelsen vil avgjøre tilflyttingen.

Les også

- Flyttet etter broren min