Byråden: – Vi må se på andre måter å bygge tett på

Byutviklingsbyråden innrømmer at ting kunne vært gjort annerledes på Løren. Men hun vil ikke love mange flere småhus i Oslo.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG) er enig i at det har været bygget for ensformig i Oslo.

Har vi bygget nok blokkbyer i Oslo?

Byråd for Byutvikling Hanna Marcussen (MDG) får snart spørsmålet i fanget. Opposisjonen i bystyret er lei av at det knapt bygges andre hustyper i Oslo og trekker frem Løren som et eksempel.

Byråden erkjenner at de har et poeng.

– Jeg er enig i at det har vært bygget for monotont, og at det ser for likt ut i store områder. Nettopp derfor har vi jobbet for mer variasjon, blant annet med farger, sier hun, og fortsetter:

– Men jeg må understreke at det er fullt mulig å bygge gode boliger i leilighetsbygg.

Vil kopiere Grünerløkka

Når det gjelder Løren, minner hun om at bydelen ikke er ferdig. Og at det utskjelte gateløpet i Lørenveien vil bli helt annerledes når det kommer beplantning.

– Det er klart ting kunne vært gjort annerledes. Det kunne vært større variasjon i både i bygninger og gatebilde. Men det er viktig å huske at mange trives på Løren.

– Men mange mener det bygges både for tett og for stort. Er du enig?

– Ja, jeg er enig i at vi kan se på andre måter å bygge tett på. Og det kan også være mer tradisjonell kvartalsstruktur, som på Grünerløkka. Der er det lavere enn mye som bygges i dag, 4–6 etasjer.

Grünerløkka med sin kvartals-struktur kan være verd å kopiere når vi skal bygge tett, mener byråd Hanna Marcussen.

– Men nå vil opposisjonen ha utredet småhus som alternativ. Tar du ballen?

– Vi må se på større variasjon i hustyper, også småhus. Men ikke bare småhus, selv om det også kan bli tett, sier hun.

Så påpeker hun at Rødt både vil ha rimeligere boliger til flere, men også lavere og færre hus.

– Vi trenger 3000 nye boliger i året. Det kan ikke løses med bare småhus når vi skal beholde markagrensen. Men vi kan se på om vi kan fire på noen krav, for eksempel til uteområder, for å få inn flere.

Utbyggerne må tjene penger

Marcussen erkjenner også at utbyggerne skal tjene penger på det de bygger

– Hvis det lønner seg mer for dem å beholde et lager enn å bygge boliger der det er planlagt, blir det ingen boliger. Der må det være en balansegang. Det hjelper ikke å tegne noe fint hvis ingen vil bygge det.

Uten å ville love noe på byrådets vegne, er Marcussen glad for debatten og engasjementet. Men hun sender et lite stikk til Høyre på tampen.

– Vi skal huske at mye, for eksempel Løren, ble vedtatt da Høyre styrte byen. Og at de nå starter med Montebello der de står sterkt.