Oslo

- Bygg flere boliger i Kvadraturen

-Gårdsrommene i Kvadraturen er ikke så store. Det vil trolig føre til at beboerne også vil gå ut og bruke gaten, og dermed bidra til liv i området, sier Helle Lind Storvik, landskapsarkitekt i Asplan Viak. Her sammen med samfunnsgeograf Gunnar Berglund Asplan Viak.

Når privatbilen får mindre plass eller stenges ute gis det plass til nye aktiviteter. - Bilfrie gater kan gi et tomrom. Det må gjøres tiltak for å skape aktivitet i området. Boliger er ett viktig tiltak, mener byplanleggere.

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

— En utfordring er at det bor få mennesker i sentrum. Kvadraturen har relativt få boliger og lite handel service. Bilfrie gater kan også gi et tomrom. Og de fylles ikke automatisk med annet liv. Derfor er det viktig at flere tiltak utover å fjerne privatbilen, sier Gunnar Berglund, samfunnsgeograf i Asplan Viak.

 • Byårdet har sagt at privatbilene skal ut av sentrum. Les mer om hva det innebærer her
  Bilfritt sentrum var tema på Asplan Viaks frokostseminar nylig, der både byplanleggere, politikere, Oslo kommune og handelsstanden var på plass.

Berglund mener stimulering til økt boligbygging er et viktig tiltak for å få til liv i Kvadraturen, i tillegg til å ta i bruk gaterommet til andre aktiviteter.

Helle Lind Storvik, landskapsarkitekt i Asplan Viak, mener Kvadraturen er godt egnet for boliger.

Posthallen ble regulert om da posten flyttet ut. Nå er det boliger i de øverste etasjene og butikker og servering i første etasje.

— Gårdsrommene i Kvadraturen er ikke så store. Det vil trolig føre til at beboerne også vil gå ut og bruke gaten, og dermed bidra til liv i området, sier Storvik. Asplan Viak har analysert området byrådet vil gjøre bilfritt på bakgrunn av tall fra SSB og Nasjonal reisevaneundersøkelse.

 • Området er 1,4 kvadratkilometer stort, tilsvarer omtrent 196 fotballbaner
 • I dag bor det cirka 1300 mennesker innenfor det området som byrådet har foreslått som bilfritt.
 • 80.000 mennesker har arbeidsplassen sin i området i dag.
 • 14 prosent av reisene til sentrum foregår med bil.
 • Arbeidsplassene i varehandelen er konsentrert nord og øst i området og rundt Jernbanetorget, Stortinget, Karl Johans gate og Aker brygge

Mangler hyggelige gåruter

— I sentrum er det stort sett arbeidsplasser. Arbeidsplassene innen handel ligger i en bananlignende form fra Jernbanetorget, via Stortinget og ut til Aker brygge. Det må skapes arenaer for annen type aktivitet enn shopping og arbeidsplasser. Det er for eksempel ikke lekeplasser her, påpeker Berglund.

Oslo har en høy andel reiser til fots (27 prosent).

— I Oslo går vi mye til tross for dårlig tilrettelegging. Vi har fortau, men gangerutene på de viktige forbindelsene i Oslo sentrum er ikke innbydende. Fotgjengere er ikke høyt prioritert i lyskryss, for eksempel. Så det er mye som kan gjøres for å få mer levende gater. Får man hyggeligere gater, med utadrettet virksomhet i første etasje oppleves avstandene som kortere, sier Berglund.

— Kollektivtilbudet er også godt utbygget. Og et godt sykkelveinett er underveis. Tilsammen er dette et godt utgangspunkt for å få til bilfritt sentrum, sier Berglund.

Anbefaler noe nytt hvert år

— Start med å fjerne parkeringsplassene og bruk det arealet for å teste ut forskjellig bruk, som sykkelfelt, uteservering, beplanting og lekeplasser. På litt lengre sikt kan man lage bredere fortau og plante flere trær, sier Storvik.

Hun påpeker at frodige gater også kan ta seg av regnvannet ved store regnskyll ved riktig planlegging.

— Hvis vi starter nå kan vi få gjort en god del innen 2019, men da må vi begynne i morgen, sier landskapsarkitekt Storvik.

Byråden lover å være veldig positiv til omregulering

- Hva synes du om poenget til arkitektene, om at boliger vil være et viktig grep for å få til liv og røre når privatbilene skal ut av Kvadraturen, byutviklingsbyråd Hanna Elise Marcussen?

-Tanken er at man skal frigjøre areal som bilene bruker til eksempelvis lekeområder og uteserveringer, sier byutviklingsbyråd fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), Hanna Marcussen.

— Jeg er helt enig. Når vi skal ha bilfri by, eller bilfritt byliv, som vi kaller det, er det viktig å få flere boliger i Kvadraturen, sier Marcussen.

— Kvadraturen er en fantastisk del av sentrum, hvor det i dag er lite liv. kvadraturen er, i likhet med mye av sentrum, ikke godt tilrettelagt for eldre og barn. Vi vil bruke Bylivsundersøkelsen for å finne tiltak som kan gjøre Kvadraturen mer tilrettelagt for barn, voksne og eldre, sier Marcussen.

— I dag er Kvadraturen død på kveldstid. Med flere boliger i Kvadraturen vil det bli liv der hele døgnet. Hvis barnefamilier skal bosette seg der må det være gode lekeområder for barna. Tanken er at man skal frigjøre areal som bilene bruker til eksempelvis lekeområder og uteserveringer, sier hun.

- Hvordan vil dere påvirke gårdeiere til å omregulere næring til bolig?

— Kommunen kan ikke bestemme at de skal regulere om til bolig, men vi vil stille oss veldig positive til forslag om å omregulere til bolig, sier Marcussen.

Interessert i byutvikling? Ta gjerne en titt på disse sakene:

Les også

 1. Oslo kan få akvarium på Vippetangen

 2. Hva skal Vippetangen brukes til?

 3. - Vippetangen blir neppe noe nytt Tjuvholmen

Les mer om

 1. Politikk
 2. Sykkelpatruljen
 3. Samferdsel
 4. Byutvikling