Kaski frykter Ullevål glipper uten SV i regjering

SV og Senterpartiet sto samlet mot Ap i kampen for å bevare Ullevål sykehus. Med SV på utsiden, frykter Kari Elisabeth Kaski at Ullevål rykker nedover på Sps prioriteringsliste.

Kampen for å bevare Ullevål sykehus har pågått helt siden 2016. Da besluttet Helse sør-øst å legge ned sykehuset til fordel for å bygge et nytt sykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker.

– Jeg er bekymret for om Ullevål vil bli bevart nå. Sp har masse saker de vil prioritere. Og de har en strekk i laget internt, påpeker Kari Elisabeth Kaski til Aftenposten.

Hun representerer SV på Stortinget fra Oslo.

Nylig gikk Sp i Kristiansund ut i Klassekampen og ba partiet nedprioritere Ullevål i forhandlingene med Ap til fordel for å sikre fødetilbud og akuttmottak der.

Senterpartiet har markert seg som garantisten for at Kristiansund skal få beholde både fødeavdeling og akuttmottak. Men Kristiansund Sp frykter at kampen for Ullevål skal skade kampen for Kristiansund.

Slike utspill bekymrer Kaski.

– Jeg er urolig for at de ikke vil prioritere Oslo og Ullevål i disse forhandlingene, sier hun.

Kjersti Toppe i Sp sier partiet ikke vil sette Ullevål sykehus opp mot sykehuset i Kristiansund. Men hun er enig i at kampen for Ullevål blir tøffere uten SV i regjering.

Sp: – Like viktige

– Det er helt fremmed for meg å skulle sette Kristiansund opp mot Oslo. Det er ikke sånn at det ene er viktigere enn det andre. Det er vårt utgangspunkt, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe i en kommentar.

– Dette er kjempeviktige velferdssatsinger på to forskjellige plasser i landet, legger hun til.

Hun er samtidig enig med Kaski at det kan bli tøffere for Sp å vinne frem i Ullevål-saken når SV ikke lenger er med.

-Ja. Jeg har vært ærlig på at i helsepolitikken, så hadde vi hatt drahjelp av å ha SV i regjering, sier hun.

Hun sier hun satser på at Sp uansett får drahjelp av SV i Stortinget. Den nye mindretallsregjeringen har sagt de først og fremst vil vende seg til SV for å sikre flertall.

– Så svekket, ja, men den er ikke visket ut i det hele tatt, sier Toppe om Ullevål-saken.

– Hvordan går det med Ullevål i de pågående forhandlingene?

– Jeg kan ikke si så mye, og det er uansett ikke avklart. Det er en viktig sak for oss, og hvor vi er uenige med Ap. De jobber helt sikkert med det nå, sier Toppe om forhandlerne på Hurdalsjøen Hotell.

Vedum lovet kamp for Ullevål

Striden om ny sykehusstruktur i Oslo har pågått i mange år. Regjeringen har vedtatt at det skal bygges et nytt storsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker. Ullevål skal legges ned.

Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. De ansattes representanter i styret, flere partier og ulike pressgrupper ønsker at Ullevål skal bygges ut i stedet.

Senterpartiet gjorde bevaring av Ullevål sykehus til en av sine viktigste valgkampsaker i Oslo. Trygve Slagsvold Vedum har lovet å løfte dette i regjeringsforhandlingene.

Ap støtter på sin side regjeringens vedtak om å prioritere Gaustad og Aker på bekostning av Ullevål. Lokalt ønsker imidlertid Oslo Ap å både bevare Ullevål og bygge på Gaustad og Aker.

– Det er det ingen realisme i, mener Kjersti Toppe. Hun kaller den løsningen for en «Ole Brumm-løsning».

Politisk vanskelig

Toppe sier Ullevål-saken er «politisk vanskelig» mellom de to partiene.

Det henger også sammen med at de to partiene er uenige om hvordan landets sykehus skal styres. Ap ønsker å bevare dagens helseforetaksmodell. Sp ønsker å erstatte helseforetakene med folkevalgte sykehusstyrer.

Ifølge en kilde i partiet kan en mulighet være at Sp får gjennomslag i konkrete sykehussaker, som for eksempel Ullevål, mot å gå med på Aps krav om at helseforetaksmodellen skal bevares.

Toppe mener det blir vanskelig å sette de to tingene opp mot hverandre. Hun sier helseforetaksmodellen henger tett sammen med konfliktene rundt Ullevål og sykehuset i Kristiansund.

– Jeg kan ikke forskuttere resultatet, og det kan jo selvfølgelig skje. Men det er i alle fall ikke det som er vårt ønske og som vi er tilfreds med, sier hun.

– Helseforetaksmodellen er grunnen til at vi har fått disse sakene. Derfor blir det vanskelig å si det er helt greit å ta det ene og ikke det andre. Vi vil jo ha en ny retning og hindre at sånne saker skjer igjen, sier Toppe.