Slik vurderte de å redde Freya

Hvalrossen Freya ble vurdert flyttet i både bur og nett, men begge løsningene ble valgt vekk. Nå skal hun brukes til forskning.

Søndag morgen ble Freya avlivet.

Søndag endte kjendishvalrossen Freyas ferd i Oslofjorden.

Tidlig søndag morgen gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontrollert aksjon der hvalrossen ble avlivet.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sa fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner, i både norske og internasjonale medier. MDG har tidligere krevd at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) svarer Stortinget om hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse med avlivingen av Freya.

Havforskningsinstituttet (HI) er et forvaltningsstøtteinstitutt og har i denne saken gitt råd, blant annet ved å delta i drøftinger om en eventuell flytting av hvalrossen.

Nå utdyper HI hvordan de vurderte å flytte Freya.

Vurderte nett under båten hun lå i

29. juli 2022 drøftet HI, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og en veterinær fra Kristiansand Dyrepark de mulige alternativene dersom løsningen ble å flytte dyret. Det kommer frem i en fersk pressemelding.

Bedøving av hvalrossen, uten fysisk kontroll på dyret, nærme vann ble frarådet av veterinærene.

Hvalrossen ville da mest sannsynlig søkt trygghet i vannet og druknet etter at effekten av bedøvelsen slo inn, ifølge pressemeldingen.

En annen mulighet som ble diskutert, var å legge et nett under båten der hvalrossen ligger og forsøke å fange den i dette, og heise henne opp i nettet.

Dette ville også innebære relativt stor risiko da hvalrossen fort kunne viklet seg inn i nettet, fått panikk og druknet før man hadde klart å få den på land, heter det videre.

Vurderte også kraftig bur

Planen som ble skissert som en mulig løsning var å lage et kraftig bur med åpen topp, der bare sidene av buret ville stikke litt over vannflaten.

Klarte man å få fysisk kontroll på dyret, ville man kunne gi det bedøvelse hvis nødvendig, for å hindre unødig stress eller andre komplikasjoner.

Denne løsningen ble ansett som mest skånsom for dyret, fordi det var liten sjanse for at dyret kunne sette seg fast under vann eller skade seg på innretningen.

Hvalrossen kunne da bli transportert videre i dette buret.

Det er Fiskeridirektoratet, som ansvarlig myndighet, som har tatt beslutninger i saken.

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra Fiskeridirektoratet, men henvendelsene er foreløpig ikke besvart.

I pressemeldingen direktoratet sendte ut søndag, ble fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sitert på følgende:

– En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, slik at dette alternativet ble valgt bort.

Fiskeridirektoratet argumenterte for menneskers liv og helse kunne komme i fare. Selv etter mange oppfordringer til å holde avstand, var det mange som oppsøkte Freya.

Blir obdusert

Freya skal nå obduseres. Obduksjonen gjøres av Veterinærinstituttet på oppdrag for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Mandag ettermiddag kunne Veterinærinstituttet bekrefte at de hadde mottatt levningene etter Freya.

Obduksjonen av den avdøde hvalrossen vil kunne gi forskerne informasjon om for eksempel hva den har spist. En obduksjonsrapport tar normalt ca. 14 dager, opplyser kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas.

Han forteller videre at levningen etter Freya vil destrueres etter at prøvematerialet er sikret.

Det handler om hensyn til biosikkerhet og smittefare og er standard prosedyre etter prøvetakning av alle biologiske levninger.