Oslo

Ny teori om navnet OSLO

Gudesletten, Åssletten eller Alnas sjø?

Da Jan Nordberg oppdaget at fjorden på 500-tallet gikk inn der hvor i dag jernbaneskinnene ligger og en ny by er i ferd med å vokse frem, utviklet han en ny teori for navnet Oslo. Foto: Ingar Storfjell

  • Stein Erik Kirkebøen

Amatørhistoriker Jan Nordberg lanserer en helt ny teori om hva navnet Oslo kommer fra. Hvis du også har lært at det kommer av at byen ligger ved Loelvas os, så er du offer for en seiglivet bløff. Så enkelt er det ikke.

- Nei, selv om det er en utbredt oppfatning, så er det ikke derfra Oslo-navnet kommer, sier Botolv Helleland. Han er blant mye annet konsulent i Språkrådets stedsnavntjeneste.

Bløff

Lars Roede, byhistoriker og tidligere direktør ved Oslo museum, er helt enig, og peker på faktorenes orden: - Mens Oslo-navnet er eldgammelt, var det Peder Clausson Friis som ga Alnaelva navnet Lo i sin Norriges beskrivelse, som kom ut i 1613. Dermed hadde han konstruert en forklaring på det uforklarlige Oslo-navnet som var så lettfattelig og tilsynelatende logisk at den slo godt an. Den er blitt etablert som en sannhet.

Men den er feil. Faktorens orden igjen:

- Hadde Friis hatt rett, ville elvenavnet, Lo, kommet før os’et, som i Nidaros og Røros. Da ville byen heller hett noe sånt som Loos enn Oslo, sier Roede.

Les også

Ridende ryttere til fest

Likevel fikk Friis’ teori så godt gjennomslag at elven skiftet navn på sin ferd fra Alnsjøen til Oslofjorden. Mens den øverst alltid har beholdt sitt gamle navn, Alna, er Loenga og Lodalen blitt godt innarbeidede stedsnavn nederst. Men det er en annen historie, vi jakter på byens navn.

- Mens det har vært ganske allmenn enighet om at den siste stavelsen, lo, betyr (gress)slette, har det vært tre teorier om hvor den første stavelsen i bynavnet kommer fra. På gammelnorsk kunne áss bety både ås og gud, mens óss betydde (elve)os, sier Helleland.

Lenge trodde man det var óss som var bakgrunnen for den første stavelsen i Oslo.

- Men den vanligste oppfatningen blant ekspertene er i dag at Oslo kommer fra áss i betydningen gud, at navnet betyr noe sånt som gudesletten, og at det er hentet fra en gammel kultplass i nærheten av Gamlebyen der det gamle Oslo lå. Det er også noen, men de er nok stadig færre, som mener den første stavelsen kommer fra áss i betydningen ås, og at Oslo betyr sletten under (Ekeberg)åsen, sier Helleland.

- Jeg er ikke sikker på hvor forskningsfronten går akkurat nå. Men jeg er ganske sikker på at byen har fått navn etter en gård, om den hadde fått navnet fordi den lå på gudenes slette eller på sletten under åsen, våger jeg ikke si noe om, sier Roede.

Ny teori

Jan Nordberg gjør det uklare bildet enda vanskeligere ved å lansere enda en teori. Han er ikke navneekspert, men han er amatørhistoriker og har blant annet skrevet bok om Raknehaugen, som ble bygget på 500-tallet. Under arbeidet med den boken sjekket han blant annet hvordan strandlinjen gikk for drøyt 1500 år siden. Etter å ha tegnet den gamle kystlinjen inn på et moderne kart, kom han opp med en helt ny forklaring på opprinnelsen til byens navn. Han tror det beskriver en naturformasjon.

Les også

Akerselva blir museum

- Der hvor togskinnene ligger i Loenga i dag, gikk sjøen inn og dannet en vik, en strandsjø, lon som det het på gammelnorsk. På 500 tallet rundet strandlinjen dalen omtrent der broen mellom Vålerenga— og Ekebergtunnelen går i dag. Ut i den rant elven Alna. Ettersom landet hevet seg, ble området langsomt tømt for vann og Alna buktet seg over den flate elvebunnen mellom de bratte åssidene. Det var altså Alns-lon, eller Åls-lon. Navnet har endret seg gjennom århundrene, og veien til navnet Oslo er ikke så veldig lang, sier Nordberg. - Hvis dette stemmer, betyr det at navnene på elven, Alna, og byen, Oslo, har felles rot.

Skeptiske eksperter

Men hverken Helleland eller Roede tror det stemmer. De har ikke tro på den nye teorien: - Den bryter med det språklige materialet som tolkningen av Oslo-navnet bygger på, sier Helleland. - Der har det ikke vært strid om det siste leddet, jeg kjenner ikke til at det er belegg for noen «n» i kildematerialet. Det første leddet har man forsøkt å tolke på flere måter, men i dag er de fleste enige om at ås, i betydningen gud, er mest sannsynlig.

Les også

Historisk idyll på Langøyene