Oslo

Ansatte på Nationaltheatret stasjon klager på skadelig arbeidsluft

Ansatte i butikkene på Nationaltheatret jernbanestasjon opplever hodepine, øyeproblemer og allergiutbrudd. Bane NOR sier at større helsetiltak først kan gjennomføres om «6–18 måneder.»

LHL Astma og allergi anbefaler risikogrupper å bruke andre stasjoner enn Nationaltheatret, selv ved korte opphold. De ansatte ved stasjonen bekymrer seg for langtidsskader.
  • Erlend Tro Klette

I begynnelsen av februar kunne Aftenposten avsløre svært høye konsentrasjoner av svevestøv på Nationaltheatret jernbanestasjon.

LHL Astma og allergi anbefalte risikogrupper å bruke andre stasjoner, mens Folkehelseinstituttet jobber med en rapport som skal utrede hvilken helserisiko dette utgjør for reisende.

Når jeg kommer tilbake på jobb får jeg brennende, røde øyne.

Men mange av de ansatte i butikkene ved stasjonen er også bekymret. Marius Stubberud er avdelingsleder i Point, som ligger i andre etasje på Nationaltheatret. Han forteller at flere ansatte har reagert på luftkvaliteten.

– Jeg merker det selv når jeg har vært på ferie i en uke, og ikke hatt helseproblemer. Når jeg kommer tilbake på jobb får jeg brennende, røde øyne. Det er veldig slitsomt.

  • Les bakgrunnen for saken: Bane NOR: – Vi er meget bekymret.
Avdelingsleder i Point på Nationaltheatret jernbanestasjon, Marius Stubberud, hevder han har utviklet allergier i sitt arbeid på stasjonen.

Hodepiner, svimmelhet og støvallergi

Ifølge Stubberud har han utviklet støvallergi i løpet av tiden han har arbeidet ved stasjonen.

– Jeg har ikke hatt det tidligere, og ingen i familien har hatt noe lignende. Da jeg tok allergiprøver hos legen i fjor, fikk jeg mange utslag, blant annet støvallergi.

Andre ansatte ved stasjonen Aftenposten har snakket med, som vil ikke stå frem med navn, beskriver hodepiner og svimmelhet som «en del av arbeidsdagen.»

  • Se oppsummeringsvideo av svevestøvsaken her:

Helsetiltak kan ta halvannet år

Et av tiltakene Stubberud etterlyser er separering fra togplattformen til andre etasje med karuselldører. Per i dag er det åpent mellom butikkene i overetasjen og perrongen, med rulletrapper imellom.

– Vi må vurdere om den løsningen er den riktige, og om vi kan få dører som er gode nok, sier Sefrid Line Jacobsen, leder for stasjoner og eiendom i Bane NOR.

Hun mener det er fordeler og ulemper med en slik løsning, og legger vekt på at de har satt i gang andre tiltak.

– Oppdraget for rengjøring av tunnelen er planlagt, og oppstart er estimert til i slutten av mars. Vi er bekymret for situasjonen, men vi gjør det vi kan.

Hun anslår at en eventuell løsning med dører vil kunne ferdigstilles om «6–18 måneder.»

Vi er bekymret, men vi gjør det vi kan.

Reagerer på trege undersøkelser

Avdelingslederen i Point reagerer på at Bane NOR ikke kan gi klarere svar på om luftkvaliteten er trygg for de ansatte på lang sikt.

– Det er litt merkelig at det skal ta så lang tid, sier Stubberud.

– Stasjonen har jo vært her i mange år, men det er først nå de faktisk gjør undersøkelser. Det stemmer ikke helt for meg.

I rapporten som Aftenposten publiserte kom det frem at det ble målt høye verdier på stasjonen allerede i 1996.

Støvete stasjon: – Vi kan vaske alt, men neste dag er det like ille, sier Stubberud og viser frem støv på bøkene i butikken. For ordens skyld: Svevestøv og vanlig støv er ikke direkte relatert.

Tror ikke det er akutt fare

Blomsterbutikken Mester Grønn har sin avdeling ved siden av Point i andre etasje av jernbanestasjonen. HR-direktør i Mester Grønn, Rita Bondeson Børke, sier at de er veldig opptatte av å sikre sine ansattes helse.

– Vi har kontaktet Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt, og er beroliget for at det ikke er akutt fare for våre ansatte.

Hun ønsker ikke å spekulere i eventuelle langtidsskader.

Vil ha enkel forklaring

Børke forteller at Mester Grønn lenge har lagt press på Bane NOR om å undersøke arbeidsforholdene ved stasjonen.

Før jul ble butikkene som er leietagere ved stasjonen kalt inn til møte med Bane NOR, der svevestøvrapporten ble lagt frem. Nå ber Børke Bane NOR om å oppklare situasjonen ytterligere.

– Vi vil at Bane NOR skal forklare rapporten på en enkel måte og klargjøre for folk flest om dette er skadelig eller ikke. Dette påvirker ikke bare oss. Bane NOR har selv mange ansatte på stasjonen.

Micaela Charito jobber på 7 Eleven på Nationaltheatret stasjon. Hun mener at å jobbe på stasjonen har gitt henne dårlig hud.

Reitan tilbyr ansatte helsekontroll

Reitan-gruppen, som eier 7 Eleven og Narvesen-butikkene på Nationaltheatret jernbanestasjon, venter på mer informasjon fra Bane NOR. I en e-post til Aftenposten sier Thea Kjendlie, kommunikasjonsrådgiver i Reitan Convenience, at de tar saken «på alvor.»

– Vi har sammen med våre kjøpmenn innkalt alle ansatte til informasjonsmøte. Hvis ansatte opplever helseproblemer på grunn av dårlig luft, vil de få tilbud om helsekontroll og vi vil gjøre nødvendige tiltak med arbeidssituasjonen.

Banearbeidere mest utsatt

Både Reitan Convenience og Mester Grønn har kontaktet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som har forsikret dem om at de ikke vurderer målingene som akutt helsefarlige.

Forskningssjef Knut Skyberg i STAMI viser i en e-post til Aftenposten til at målingene av svevestøv er godt innenfor de lovlige maksimalverdiene.

– Ut fra dette har jeg forklart butikkene på Nationaltheatret stasjon at de ikke har noe problem med å møte de absolutte kravene, spesielt ikke for kunder, som oppholder seg kortere tid i området.

– Imidlertid bør man undersøke hvor mye støv banearbeidere utsettes for, da støv fra bremser, skinnegangsslitasje og lignende sannsynligvis gir høyere eksponering nærmere der togene går.

Les mer om

  1. Nationaltheatret
  2. Tog
  3. Luftforurensning