Oslo før: Statholdergaarden har både Michelin-stjerner og spøkelser

Restaurant Statholdergaardens Michelin-stjerner skinner klart. Men skygger de for gårdens fortid: En uekte kongssønn, en forfengelig myntmester og spøkelser..?

Peter Gryner-gården. Med tidlig sans for egen-PR, fikk myntmester Grüner dekorert frontveggen mot Rådhusgata med sitt eget navn, dog stavet med «Y» i stedet for «Ü».

«Statholder» betyr stedfortreder, og var en som ledet en del av et kongerike på vegne av kongen. Altså en slags «visekonge». Og i de hundreårene Norge var en del av Danmark, holdt statholdere til i Christiania.

I kjelleretasjen er stilen mer tilbakelent og uformell enn oppe i selve restauranten.

Myntmester Peter Grüner bygget gården

Da er det lett å tro at Statholdergården i Rådhusgata ble reist av en av disse danske visekongene, men det ble den slett ikke. Det var myntmester Peter Grüner som fikk den bygget en gang på 1640-tallet. Og han må ha vært en utrolig forfengelig mann. For mens andre som bygget seg murgårder i den nye by Christiania, brukte de nødvendige ankerjernene til årstall og initialer, stavet like godt myntmesteren hele navnet sitt som pryd på ytterveggen.

Særlig lenge fikk han dog ikke sole seg i glansen av veggnavnet; han døde bare to år etter at huset sto ferdig. Da overtok sønnen Friedrich både huset og myntmester-jobben. Han kjøpte dessuten en løkke utenfor byen og kalte den Grünerløkka etter seg selv.

Stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve navnga bygget med sin tittel. Men han bodde mer i Danmark enn i Norge i de 35 årene han var stattholder i Norge.

Uekte kongssønn var stattholderen

Det var stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve som navnga bygget med sin tittel. Han ble født i 1638 som et resultat av den senere kong Frederik IIIs glade ungkarsdager som ung hertug. Som konge vedsto Frederik III seg farskapet; sønnen Ulrik Frederik ble etter hvert både øverstkommanderende for den norske hær og stattholder i Norge. Det embetet hadde han i hele 35 år frem til 1699, og han bodde da i Peter Grüners gamle gård i Christiania.

Spøkelser og skumle skygger herjer

Så langt skinner Statholdergården historie frydefullt i glansen fra dagens Michelin-stjerner. Men Statholdergården har også en skyggeside, der lysene slår seg av og på av seg selv, skygger dukker brått opp, og man tydelig kan høre noen komme slepende på noe tungt mens restaurantens gafler og menyer bare forsvinner.

Om det er Peter Grüner eller Ulrik Frederik Gyldenløve som rusler rundt for å se til dagens bruk, vites ikke. Men på tross av glansen fra Michelin-stjernene, regnes Statholdergården som Oslos mest spøkelses-skumle hus.

Leif Gjerland (leif.gjerland@gmail.com) er byvandrer og historieformidler. Han skrive i Aftenposten om historiske Oslo.