Oslo

Regjeringen vil stille ut Picasso-utsmykning i nytt regjeringskvartal

Demonstranter samlet seg utenfor den såkalte Y-blokken i oktober i fjor for å markere sin motstand mot at bygget skal rives. På veggen ser man verket «Fiskene» som ble laget av Carl Nesjar i nært samarbeid med Pablo Picasso.

Regjeringen vil gjøre de to kunstverkene «Måken» og «Fiskene» tilgjengelig for publikum i det nye regjeringskvartalet i Oslo.

  • NTB

Kunstverkene er del av den såkalte Y-blokken, som regjeringen vil rive, og er støpt inn i fasaden og foajeen.

Utsmykningen ble laget av Carl Nesjar etter tegninger av Pablo Picasso og regnes som verk av stor kunsthistorisk verdi.

Til nå har fremtiden til kunstverkene etter den planlagte rivingen vært uviss, men ifølge Klassekampen har regjeringen konkludert med at de skal bli en del av utsmykningen i det kommende regjeringskvartalet.

– Et permanent sted i nærheten av nåværende plassering anbefales, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Administration Picasso i Paris.

Av brevet fremgår det at plassering av kunstverkene er del av arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet, som innledes i løpet av februar.

Enken etter Carl Nesjar, Sylvia A. Antoniou, står fortsatt på at den eneste løsningen Nesjar ville akseptert, var om både Y-blokken og kunstverkene ble stående urørt.

– Dette er verk som ble designet for nettopp dette byggverket og ikke for noe annet sted, sier hun. Antoniou er bekymret for at verkene kan bli skadd hvis de blir demontert.

  • Riksantikvaren gir ikke opp håpet om å berge den Picasso-utsmykkede Y-blokken: Statsbygg får ikke vurdere bevaring av Y-blokken
  • Kronikk: Å fjerne Picassos kunst fra Y-blokken vil være kulturell vandalisme

Les mer om

  1. Regjeringskvartalet
  2. Kunst
  3. Arkitektur