Oslo

Oslo universitetssykehus må bruke 400 mill. på strømanlegg

Bare ved Radiumhospitalet skal det brukes minst 125 millioner kroner de neste årene. Avdelingsleder for elektro i Oslo Sykehusservice, Rolf Pedersen, og teknisk sjef Thomas Magnusson, står i et rom der det nettopp er satt inn en såkalt UPS. Den skal sørge for at bygget får strøm ved et strømbrudd frem til generatorene tar over.

Skrøpelige elektriske anlegg og en beredskap som ikke er god nok ved strømbrudd. Det er situasjonen ved Oslo universitetssykehus.

  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

I fjor ble det kjent at Oslo universitetssykehus har et gedigent vedlikeholdsetterslep på det elektriske anlegget.

Etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomgikk Oslo universitetssykehus’ egen risikovurdering i fjor, truet de med tvangsmulkt på 500 000 i måneden dersom sykehuset ikke presenterte en plan for å rette opp i en rekke mangler.

Nå viser det seg at dette vil ta flere år. Ikke før i 2019 vil utbedringene være ferdige. Sluttregningen kan bli på nærmere en halv milliard kroner, viser sykehusets egen fremdriftsplan.

Rammer flere

Mange av tiltakene OUS må gjennomføre dreier seg om beredskapen dersom strømmen forsvinner.

Nødstrømforsyningene er ikke gode nok, og et strømbrudd vil ramme operasjonsstuer, intensivavdelinger og IKT-systemer ved flere sykehus, skriver sykehuset selv i sin risikovurdering.

Ved flere bygninger kan strømmen bli borte i en kort periode ved et strømbrudd. De mangler batterier, kalt UPS, som sørger for strøm frem til generatorene tar over. I tillegg må store deler av det elektriske anlegget skiftes ut.

I risikovurderingen som sykehuset selv har laget står det blant annet at «skrøpelige anlegg gjør at service på anleggene i seg selv er en sikkerhetsrisiko» om kirurgen i bygg 07 på Ullevål. Det står også at det er «meget høy risiko mht. til pasientbehandling».

Ikke klart før 2019

Samlet er utbedringene beregnet å koste 427 millioner kroner, men summen kan bli enda høyere, etter det Aftenposten får opplyst.

Thomas Magnusson, teknisk sjef i Oslo sykehusservice, og avdelingsleder for elektro, Rolf Pedersen, mener det er et vedlikeholdsetterslep som har vokst over flere år.

—  OUS har spesielt på Ullevål, Radiumhospitalet og Aker en eldre bygningsmasse med et større vedlikeholdsetterslep. Teknisk infrastruktur er ikke oppgradert i takt med utviklingen i medisinsk-teknisk utstyr og behandlingsform, sier Magnusson, på spørsmål om hvordan det er blitt slik.

Ifølge Magnusson og Pedersen har de vært klar over mange av feilene, og flere tiltak er allerede satt i gang. I år er det satt av midler til å ta noe av etterslepet, i tillegg til en mer langsiktig investeringsplan.

Ikke avklart

Fremdeles er det ikke avklart om sykehuset får månedlige bøter. Opprinnelig hadde direktoratet satt fristen til slutten av mai. De er fremdeles i dialog om fremdriftsplanen.

-  Vi har akkurat hatt en gjennomgåelse av de siste tilbakemeldingene fra OUS. Jeg vil ikke si at det er tilfredsstillende, men de er på rett vei. Det virker som om de er løsningsorienterte, sier avdelingsdirektør Bjørn Nyrud i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Les også

  1. - 1500 må slutte ved Oslo-sykehus

  2. Tekniske problemer ved AMK-sentralen i Oslo og Akershus